Зробити пожертву
Укр / Eng
13.06.23

Галина Левіна, к.ю.н.

Женевські Конвенції (1949)

Згідно з положеннями міжнародного права, «у разі будь-якого збройного конфлікту право сторін, що перебувають у конфлікті, обирати методи або засоби ведення війни не є необмеженим» (ч. 1 ст. 35 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій (мова йде про Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12.08.1949 р., що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I), від 08.06.1977 р. (із поправками)).

Відповідно до положень Додаткового протоколу до Женевських конвенцій (Протокол І):

 • частина 1 статті 56«установки і споруди, що містять небезпечні сили, а саме: греблі, дамби й атомні електростанції, – не повинні ставати об’єктами нападу навіть у тих випадках, коли такі об’єкти є воєнними об’єктами, якщо такий напад може викликати звільнення небезпечних сил і наступні тяжкі втрати серед цивільного населення» (ч. 1). При цьому, «загальний захист від нападу, передбачений у пункті 1, припиняється щодо гребель і дамб тільки в тому разі, якщо вони використовуються яким-небудь чином, що різниться від їх нормального функціонування, та для регулярної істотної і безпосередньої підтримки воєнних операцій і якщо такий напад є єдиним практично можливим засобом припинити таку підтримку (пункт «а» частини 2 статті 56));
 • пункт 3 статті 35 – «заборонено застосовувати методи або засоби ведення воєнних дій, які мають на меті завдати або, як можна очікувати, завдадуть широкої, довгочасної і серйозної шкоди природному середовищу»;

частина 1 статті 55 – «при веденні воєнних дій має бути виявлена турбота про захист природного середовища від широкої, довгочасної і серйозної щкоди. Такий захист включає заборону використання методів

або засобів ведення війни, що мають на меті завдати або, як можна очікувати, завдадуть такої шкоди природному середовищу й тим самим завдадуть шкоди здоров’ю або виживанню населення»;

Важлива особливість: Україна є учасницею цього Додаткового протоколу І (згідно з Указом Президії Верховної Ради України Української РСР від 18.08.1989 р. № 7960-XI та Законом України «Про правонаступництво України» від 12.09.1991 р. № 1543-XII).

Натомість рф у 2019 році прийняла Федеральний Закон, відповідно до якого відкликала заяву, яка була зроблена СРСР при ратифікації Додаткового протоколу І (ст. 1) та визнала недіючим на території рф пункту 1 Постанови Верховної Ради СРСР від 04.08.1989 р. № 330-І щодо ратифікації Додаткового протоколу І та Додаткового протоколу ІІ до Женевських конвенцій (ст. 2).

Римський Статут Міжнародного кримінального суду

Відповідно до Римського Статуту Міжнародного кримінального суду  , суд має юрисдикцію стосовно воєнних злочинів, зокрема у випадках, коли їх вчинено в рамках плану чи політики або в рамках широкомасштабного вчинення таких злочинів (пункт 1 статті 8).

Згідно з  положеннями статті 8, для цілей цього Статуту «воєнні злочини» означає:

 • підпункт «а» пункту 2:
 • умисне вбивство (i);
 • умисне заподіяння сильних страждань або тяжких тілесних ушкоджень чи шкоди здоров’ю (iii);
 • «широкомасштабне знищення і привласнення майна, що не викликане військовою необхідністю і вчинене незаконно та безглуздо» (iv);
 • підпункт «b» пункту 2:
 • «умисне спрямування нападів на цивільне населення як таке або на окремих цивільних осіб, що не беруть безпосередньої участі у воєнних діях» (i);
 • «умисне спрямування нападів на цивільні об’єкти, тобто об’єкти, що не є військовими цілями» (ii);
 • «умисне вчинення нападу з усвідомленням того, що такий напад призведе до випадкової загибелі чи поранення цивільних осіб або заподіє шкоди цивільним об’єктам чи масштабної, довготривалої та серйозної шкоди навколишньому природному середовищу, яка буде явно надмірною в порівнянні з конкретною та безпосередньо очікуваною загальною військовою перевагою» (iv).

Важлива особливість: Римський Статут Міжнародного кримінального суду підписаний рф (підписання мало місце 13.09.2000 р., але у 2016 році Уряд рф проінформував Генерального Секретаря про свій намір не ставати учасником Римського Статуту Міжнародного кримінального суду) та Україною (підписання мало місце 20.01.2000 р.), однак не ратифікований ні рф, ні Україною. Це є проблемою, але не виключає можливостей поширення юрисдикції Суду на злочини внаслідок збройної агресії рф проти України.


1. Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12.08.1949 р., що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I), від 08.06.1977 р. (із поправками). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_199#Text

2. Мова йде про Указ Президії Верховної Ради України Української РСР «Про ратифікацію Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 р., що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I), і Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 р., що стосується захисту жертв збройних конфліктів неміжнародного характеру (Протокол II)» від 18.08.1989 р. № 7960-XI. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/7960-11#Text

3. Закон України «Про правонаступництво України» від 12.09.1991 р. № 1543-XII. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1543-12#Text

4. Мова йде про Федеральный Закон Российской Федерации «Об отзыве заявления, сделанного при ратификации Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол І) от 12.11.2019 г. № 368-ФЗ.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201911120051?index=1&rangeSize=1

https://www.pnp.ru/law/2019/11/12/federalnyy-zakon-368-fz.html

https://www.szrf.ru/szrf/docslist.php?md=0&nb=100&year=&issid=1002019046000

https://www.szrf.ru/szrf/doc.php?nb=100&issid=1002019046000&docid=7

5. Постановление Верховного Совета СССР от 4 августа 1989 г. № 330-I «О ратификации Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I), и дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающегося защиты жертв вооруженных конфликтов немеждународного характера (Протокол II). https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30003982

6. Римський Статут Міжнародного кримінального суду. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_588?find=1&text=%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC#w1_3

7. Щодо підписання/ратифікації Статуту див. веб-сайт United Nations. Treaty Collection / Rome Statute of the International Criminal Court. URL: https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII-10&chapter=18&clang=_en

27.02.23

Кожен регіон, незалежно від географічного розташування, має заздалегідь бути готовим до надзвичайних ситуацій, в тому числі до евакуації.

Благодійний фонд «Право на захист» за підтримки UKaid, надав матеріальну допомогу закладам соціальних інституцій у Вінницькій, Хмельницькій та Чернівецькій областях. Йдеться, зокрема, про портативні гучномовці, рації, світловідбиваючі браслети, аптечки, подушки, ковдри, інформаційні плакати з цивільного захисту,  гігієнічні набори тощо. Товари можна використати під час надзвичайної ситуації та евакуації.

Всього допомогу отримала 21 установа, а саме геріатричні пансіонати, дитячі будинки та психоневрологічні пансіонати, які опікуються вразливими категоріями населення, в тому числі ВПО.

Передувало наданню матеріальної підтримки проведення оцінки доступності та інклюзії, в тому числі оцінки  захисних споруд цих закладів.  Також в межах проєкту наші співробітники провели освітні тренінги з впровадження та обізнаності про міжнародне гуманітарне право/стандарти захисту. Лише такий комплексний підхід може по-справжньому убезпечити людей під час надзвичайних ситуацій.

Проект «Зміцнення потенціалу цивільного захисту та реагування на надзвичайні ситуації в Україні», який реалізує БФ «Право на захист» в рамках Консорціуму зменшення ризику (ЗР) та фінансується за підтримки Великобританії від британського народу.

#DRR #UKaid #3P #ACTED #CIVILPROTECTION 

27.01.23

Задля посилення спроможності громад до зменшення ризиків техногенних та екологічних катастроф, які значно загострилися внаслідок російського повномасштабного вторгнення на територію України, а також для практичного сприяння процесам відбудови, реконструкції та відновлення громад БФ “Право на захист” розробив Методичні рекомендації щодо розроблення програми комплексного відновлення території громад.

Документ є частиною серії аналітичних та методичних матеріалів, що напрацьовані експертною командою Фонду в межах проєкту «Зменшення вразливості до ризиків катастроф в Україні (Фаза ІІ)», який реалізується БФ “Право на захист” за підтримки Європейського Союзу та у співпраці із Консорціумом зменшення ризику (3Р).

Методичні рекомендації пропонують алгоритм із 10 кроків щодо розроблення програми комплексного відновлення громади (її частини) та роз’яснення їхньої реалізації. Документ спирається на попередньо проведену дослідницьку роботу з аналізу місцевих стратегічних документів зі зменшення ризиків лих на відповідність національним, регіональним документам, чинній нормативно-правовій базі, а також відповідність Сендайській рамковій програмі зі зниження ризику катастроф на 2015-2030 рр. Особлива увага приділена відбудові за принципом “краще, ніж було”. Рекомендації доповнені спеціально складеними зразками документів, які стануть в нагоді громадам на різних етапах розробки програми відновлення.

Розроблені матеріали носять універсальний характер для всіх територіальних громад України, а також усіх причетних до процесів відновлення та відбудови. Водночас окреме практичне значення вони мають, зокрема, для територій та громад, які постраждали внаслідок військових дій, знаходилися під тимчасовою окупацією країни-агресора і були деокуповані, або ж перебувають під ризиком ураження через розташування на їх території та/або знаходження на сусідніх територіях об’єктів, які несуть техногенні та екологічні ризики внаслідок порушення їхнього звичайного функціонування (у тому числі внаслідок військових дій).

Методичні матеріали будуть корисними для:

 • голів громад, старостам, їх заступникам, працівникам виконавчих органів громад;
 • працівникам ОДА (на час війни – військові адміністрації), які погоджують програми відновлення (департаменти з екології та природних ресурсів, цивільного захисту, громадського здоров’я, архітектури та містобудування тощо);
 • територіальним представництвам державних органів влади: управління водного господарства, лісового-мисливського господарства, ДСНС, центри громадського здоров’я тощо.
 • громадськості – фізичним та юридичним особам, які проживають та/або здійснюють діяльність в межах ТГ, чи планують її здійснювати, та на яких програма відновлення матиме вплив.

Консорціум ЗР був створений у 2019 році групою міжнародних та українських НУО з метою зменшення ризиків стихійних лих в Україні. Члени Консорціуму об’єднані спільною метою підготувати та захистити цивільне населення та стратегічно важливі системи та служби України до ризиків природних, екологічних та промислових катаклізмів.

Видання матеріалу стало можливим завдяки фінансовій підтримці Європейського Союзу через його Департамент цивільного захисту і гуманітарної допомоги (ЕСНО).

Виконавець:

Софія Шутяк – правовий аналітик проєкту «Зменшення вразливості до ризиків катастроф в Україні (Фаза ІІ)», БФ “Право на захист”

Проте висловлені погляди та думки належать лише автору і не обов’язково відображають погляди Європейського Союзу чи Департаменту цивільного захисту і гуманітарної допомоги Європейського Союзу. Ні Європейський Союз, ні орган, що надає гранти, не несуть за них відповідальності.

Додатково до Вашої уваги пропонуємо аналітичні матеріали стосовно сталого відновлення України через призму Сендайської рамкової програми й принципу “відбудувати краще, ніж було”

#RiskReduction #Resilience #PreparePreventProtect #3PConsortium #ACTED #ECHO

EU Civil Protection & Humanitarian Aid – ECHO

12.12.22

Задля посилення спроможності громад до ризиків техногенних та екологічних катастроф, а також для практичного сприяння процесам відбудови, реконструкції та відновлення громад БФ “Право на захист” розробив Методичні матеріали щодо розроблення програм комплексного відновлення території громад.

ЩОБ ОТРИМАТИ ДОСТУП, ЗАПОВНІТЬ АНКЕТУ ЗА ПОСИЛАННЯМ (ТИСНІТЬ ТУТ).

В межах проєкту «Зменшення вразливості до ризиків катастроф в Україні», який реалізується за підтримки Європейського Союзу, експертна команда “Право на захист” підготувала матеріали, які допоможуть громадам у складанні власних Програм відновлення території.

Зокрема спеціалісти Фонду розробили Методичні рекомендації щодо розроблення програми комплексного відновлення території громад. Документ містить: покрокові рекомендації щодо складання планів відновлення і спирається на попередньо проведену дослідницьку роботу з аналізу місцевих стратегічних документів зі зменшення ризиків лих щодо їхньої відповідності як національним, регіональним документам, так і Сендайській рамковій програмі зі зниження ризику катастроф. Особлива увага приділена відбудові за принципом “краще, ніж було”.

Автором документа готується до запису вебінар “Програма комплексного відновлення території громад: покроковий алгоритм та практичні підказки”, який міститиме практичні рекомендації, фахові поради та відповіді на актуальні питання.

Ця інформація буде корисною:

 • головам громад, старостам, заступникам, працівникам виконавчих органів громад;
 • працівникам ОДА (на час війни – військові адміністрації), які погоджують програми відновлення (департаменти з екології та природних ресурсів, цивільного захисту, громадського здоров’я, архітектури та містобудування тощо);
 • територіальним представництвам державних органів влади: управлінню водного господарства, лісового-мисливського господарства, ДСНС, центрам громадського здоров’я тощо;
 • громадськості – фізичним та юридичним особам, які проживають та/або здійснюють діяльність в межах ТГ, чи планують її здійснювати, та на яких програма відновлення матиме вплив.

Додатково до Вашої уваги пропонуємо аналітичні матеріали стосовно сталого відновлення України через призму Сендайської рамкової програми й принципу “відбудувати краще, ніж було”.

Проєкт «Зменшення вразливості до ризиків катастроф в Україні (Фаза ІІ)» реалізується БФ “Право на захист” в рамках Консорціуму зменшення ризику (ЗР) за підтримки Європейського Союзу через його Департамент цивільного захисту і гуманітарної допомоги (ЕСНО).

RiskReduction #Resilience #PreparePreventProtect #3PConsortium #ACTED #ECHO EU Civil Protection & Humanitarian

05.12.22

До вашої уваги звіт “Результати оцінки доступності та інклюзивності соціальних інституцій у Чернівецькій області”, створений за результатами дослідження 7 соціальних закладів у Чернівецькій області. Презентація звіту для представників органів влади та соціальних установ відбулася у Чернівцях 5 грудня 2022 року.

Дослідження було проведено в межах проєкту “Зміцнення потенціалу цивільного захисту та реагування на надзвичайні ситуації в Україні”, який реалізується БФ “Право на захист” разом із партнерами з 3Р Консорціуму та неурядовою організацією ACTED Ukraine за ініціативою IMPACT, та фінансується за підтримки Великобританії від британського народу.

Щоб завантажити ЗВІТ українською мовою, у форматі PDF, натисніть на кнопку:

Щоб завантажити ЗВІТ англійською мовою, у форматі PDF, натисніть на кнопку:

30.11.22

Про міжнародні стандарти захисту цивільного населення, їх адаптацію до українських реалій та особливості саме українського стандарту захисту говорили на освітньому тренінгу для посадовців, держслужбовців, працівників ДСНС та соціальних служб у Хмельницькому наші професійні тренерки та консультантки Марина Туренок та Юлія Костюченко.

“Це спеціалізовані модулі для представників влади та служб, які реагують на надзвичайні ситуації. Протягом цих двох днів ми вибудували чіткий план дій та реагування на НС: з ким вони повинні комунікувати, кого залучати в таких випадках, як організувати процес. Всі громади без виключення на початку повномасштабного вторгнення стикнулися з проблемами, коли не знали, кого підключати до вирішення ситуації. Має бути спільна діяльність різних служб у розв’язання подібних питань”, – зазначила Юлія Костюченко, консультантка з питань цивільного захисту БФ “Право на захист”, тренерка та волонтерка з 9-річним стажем.

Юлія також поділилася реальними кейсами, коли необхідно було надати допомогу постраждалим цивільним. На тренінгу детально пропрацювали випадок порятунку дівчинки з Маріуполя, яка втратила всіх рідних. Її вдалося вивезти з окупованої території військовим та силами волонтерів доправити до безпечної громади.

“Ми детально розібрали, як ми можемо допомогти цій дитині, кого задіяти, яку допомогу надати в першу чергу. У таких випадках дійсно необхідне залучення і медичних фахівців, які проводять обстеження, психологів, поліції, бо треба знайти найближчих родичів, які б могли встановити опіку. Це важкі, але реальні історії людей, яким потрібна допомога громади”, – зазначила Юлія.

Освітні тренінги пройшли в межах проєкту “Зміцнення потенціалу цивільного захисту та реагування на надзвичайні ситуації в Україні”, який реалізується БФ “Право на захист” разом із неурядовою організацією ACTED Ukraine та ініціативою IMPACT та фінансується за підтримки Великобританії від британського народу.

DRR #UKaid #CivilProtection #ACTED #IMPACT #ProtectionMainstreaming

28.11.22

До вашої уваги звіт “Результати оцінки доступності та інклюзивності соціальних інституцій у Хмельницькій області”, створений за результатами дослідження 7 соціальних закладів у Хмельницькій області. Презентація звіту для представників органів влади та соціальних установ відбулася у Хмельницькому 28 листопада 2022 року.

Дослідження було проведено в межах проєкту “Зміцнення потенціалу цивільного захисту та реагування на надзвичайні ситуації в Україні”, який реалізується БФ “Право на захист” разом із партнерами з 3Р Консорціуму та неурядовою організацією ACTED Ukraine за ініціативою IMPACT, та фінансується за підтримки Великобританії від британського народу.

Щоб завантажити ЗВІТ українською мовою, у форматі PDF, натисніть на кнопку:

Щоб завантажити ЗВІТ англійською мовою, у форматі PDF, натисніть на кнопку:

25.11.22

Оновити знання з цивільного захисту та організації евакуаційних заходів, зокрема у соціальних установах для осіб з інвалідністю та літніх людей, – таку задачу мали на меті освітні тренінги від експертів Благодійного фонду “Право на захист”, які пройшли цього тижня з представниками органів влади у Вінниці, зокрема Обласного та районних Департаментів соціального захисту, служби у справах дітей обласного та районного рівнів, ДСНС та Центру соціальних послуг. 

Декількома місяцями раніше консультанти проєкту “Зміцнення потенціалу цивільного захисту та реагування на надзвичайні ситуації в Україні” БФ “Право на захист” мали змогу провести оцінку доступності та інклюзивності соціальних інституцій у Вінницькій області (про це детальніше тут: bit.ly/3VItWkH), а також безпечності використання в цих закладах захисних споруд. Марина Туренок, експертка проєкту мала змогу поділитися напрацюваннями в цій сфері на зустрічі з посадовцями, які також пройшли минулого тижня.

У Вінниці БФ "Право на захист" провів освітні тренінги з цивільного захисту

Учасники тренінгу отримали практичні рекомендації стосовно організаційно-правового забезпечення цивільних осіб під час кризових ситуацій та покращення можливостей реагування на надзвичайні ситуації органами влади.

«Ми ставили перед собою завдання детально ознайомити учасників тренінгу  з базовими принципами та стандартами міжнародного гуманітарного права, роботою міжнародних організацій та кластерних систем, які  забезпечують допомогу цивільному населенню під час надзвичайних ситуацій та збройних конфліктів, в тому числі які працюють на території України. А також розповісти про гуманітарні стандарти захисту  дітей, жінок, осіб похилого віку та осіб з інвалідністю, для впровадження їх під час надзвичайної ситуації або гуманітарної кризи чи збройного конфлікту », зазначає проєктна тренерка фонду Юлія Костюченко.

Проєкт “Зміцнення потенціалу цивільного захисту та реагування на надзвичайні ситуації в Україні” реалізується БФ “Право на захист” разом із неурядовою організацією ACTED та ініціативою IMPACT та фінансується за підтримки Великобританії від британського народу.

теги #DRR #UKaid #CivilProtection #ProtectionMainstreaming

21.11.22

До вашої уваги звіт “Результати оцінки доступності та інклюзивності соціальних інституцій у Вінницькій області”, створений за результатами дослідження 7 соціальних закладів у Вінницькій області. Презентація звіту для представників органів влади та соціальних установ відбулася у Вінниці 21 листопада 2022 року.

Дослідження було проведено в межах проєкту “Зміцнення потенціалу цивільного захисту та реагування на надзвичайні ситуації в Україні”, який реалізується БФ “Право на захист” разом із партнерами з 3Р Консорціуму та неурядовою організацією ACTED Ukraine за ініціативою IMPACT, та фінансується за підтримки Великобританії від британського народу.

Щоб завантажити ЗВІТ українською мовою, у форматі PDF, натисніть на кнопку:

Щоб завантажити ЗВІТ англійською мовою, у форматі PDF, натисніть на кнопку: