Зробити пожертву
Укр / Eng
23.10.19

КИЇВ, УКРАЇНА – 23 жовтня 2019 року 3Р Консорціум, що складається з українських та міжнародних неурядових організацій, провів у Києві конференцію «Увага, загроза!». Конференція спрямована на підвищення обізнаності про конфлікт та техногенні ризики на сході України та особливо – вразливість постраждалого від конфлікту населення та систем надання послуг. Серед учасників – про місцеві, регіональні та національні органи влади, в тому числі представники уряду України, а також українські національні та міжнародні НУО, представники місцевих громад, іноземні інвестори.

Конференція, організована за підтримки Європейського Союзу через Генеральний директорат з питань гуманітарної допомоги та цивільного захисту Європейської комісії (ECHO), стосувалася 3 ключових аспектів управління ризиками:

 • Ризики: занепад промисловості на сході України збільшує ризик екологічної катастрофи – через збройний конфлікт в регіоні це може статися в будь-який час. Наслідки можуть вплинути на мільйони людей по обидві сторони лінії зіткнення. Поширення інформації про ці ризики може забезпечити підготовку і планування на основі фактичних даних.
 • Люди: Коли стається надзвичайна ситуація, першими на місці події опиняються місцеві мешканці. І вони часто реагують раніше, ніж можуть приїхати екстрені служби. Громади також найкраще знають власні потреби, можливості та загрози, тому їхня участь у плануванні дій надзвичайно важлива. Підготовлені громади рятують життя. 
 • Закон: Постійні реформи секторів цивільного захисту та екологічної безпеки надають можливості для підвищення (за допомогою ефективної державної політики) стійкості людей і систем надання послуг в Україні. Глобальні, національні, неурядові структури та ініціативи щодо зменшення ризику надзвичайних ситуацій можуть допомогти керувати цими процесами та підвищити готовність до запобігання та захисту цивільних громадян під час лих.

Партнери 3P Консорціуму, використовуючи ці пріоритети, вдосконалять план своєї діяльності на наступний рік і підтримають коаліцій багатьох зацікавлених сторін для активізації зусиль щодо ефективного управління ризиками лих на сході України, відповідно до зобов’язань Сендайської рамкової програми зі зниження ризику лих у 2015-2030 роках.

«Конференція була чудовою можливістю для місцевих органів влади постраждалих від конфлікту територій безпосередньо ознайомити про ризики національні та міжнародні організації, донорів та представників нового уряду України – усі вони є зацікавленими сторонами з потенціалом мобілізації ресурсів та підтримки кращої підготовленості, планування та зменшення ризиків”, – зазначив Ян Севера, менеджер 3P Консорціуму.  

Робота 3P Консорціуму  є частиною міжнародного реагування на конфлікт на сході України, від якого з 2014 року постраждало 5,2 мільйона людей. 

Сьогодні понад 3 мільйони людей потребують гуманітарної допомоги, а 6 років бойових дій на сході України зробили цивільне населення вразливим до ризиків, пов’язаних з конфліктом, таких як обстріли або часті припинення надання комунальних послуг. Тривалий конфлікт також ускладнив ризики, пов’язані з промисловими та екологічними небезпеками, типових для цієї історично промислової зони. Примітно, що значна кількість таких небезпек знаходиться поблизу лінії розмежування конфлікту, де бойові дії все ще тривають майже щоденно.

Тому в першу чергу важливо посилити спроможність місцевих органів влади запобігати масштабним лихам за допомогою поліпшення планування, підготовці громад до реагування на ризики та посилення можливостей захисту цивільного населення у випадку лиха. 

«ЄС вважає за свій обов’язок підтримувати українських мирних жителів, постраждалих від конфлікту, що триває. Ми прагнемо побачити результати цієї важливої ініціативи щодо управління ризиками надзвичайних ситуацій, яку ми підтримуємо в Україні. Ми вважаємо, що ця конференція стане плідною платформою для створення синергії для кращого захисту людей від екологічних і промислових небезпек», – зазначила Самюель Марі-Фанон, голова ECHO в Україні. 

23.10.19

КИЇВ, УКРАЇНА – 23 жовтня 2019 року 3Р Консорціум, що складається з українських та міжнародних неурядових організацій, провів у Києві конференцію «Увага, загроза!». Конференція спрямована на підвищення обізнаності про конфлікт та техногенні ризики на сході України та особливо – вразливість постраждалого від конфлікту населення та систем надання послуг. Серед учасників – про місцеві, регіональні та національні органи влади, в тому числі представники уряду України, а також українські національні та міжнародні НУО, представники місцевих громад, іноземні інвестори.

Конференція, організована за підтримки Європейського Союзу через Генеральний директорат з питань гуманітарної допомоги та цивільного захисту Європейської комісії (ECHO), стосувалася 3 ключових аспектів управління ризиками:

 • Ризики: занепад промисловості на сході України збільшує ризик екологічної катастрофи – через збройний конфлікт в регіоні це може статися в будь-який час. Наслідки можуть вплинути на мільйони людей по обидві сторони лінії зіткнення. Поширення інформації про ці ризики може забезпечити підготовку і планування на основі фактичних даних.
 • Люди: Коли стається надзвичайна ситуація, першими на місці події опиняються місцеві мешканці. І вони часто реагують раніше, ніж можуть приїхати екстрені служби. Громади також найкраще знають власні потреби, можливості та загрози, тому їхня участь у плануванні дій надзвичайно важлива. Підготовлені громади рятують життя. 
 • Закон: Постійні реформи секторів цивільного захисту та екологічної безпеки надають можливості для підвищення (за допомогою ефективної державної політики) стійкості людей і систем надання послуг в Україні. Глобальні, національні, неурядові структури та ініціативи щодо зменшення ризику надзвичайних ситуацій можуть допомогти керувати цими процесами та підвищити готовність до запобігання та захисту цивільних громадян під час лих.

Партнери 3P Консорціуму, використовуючи ці пріоритети, вдосконалять план своєї діяльності на наступний рік і підтримають коаліцій багатьох зацікавлених сторін для активізації зусиль щодо ефективного управління ризиками лих на сході України, відповідно до зобов’язань Сендайської рамкової програми зі зниження ризику лих у 2015-2030 роках.

«Конференція була чудовою можливістю для місцевих органів влади постраждалих від конфлікту територій безпосередньо ознайомити про ризики національні та міжнародні організації, донорів та представників нового уряду України – усі вони є зацікавленими сторонами з потенціалом мобілізації ресурсів та підтримки кращої підготовленості, планування та зменшення ризиків”, – зазначив Ян Севера, менеджер 3P Консорціуму.  

Робота 3P Консорціуму  є частиною міжнародного реагування на конфлікт на сході України, від якого з 2014 року постраждало 5,2 мільйона людей. 

Сьогодні понад 3 мільйони людей потребують гуманітарної допомоги, а 6 років бойових дій на сході України зробили цивільне населення вразливим до ризиків, пов’язаних з конфліктом, таких як обстріли або часті припинення надання комунальних послуг. Тривалий конфлікт також ускладнив ризики, пов’язані з промисловими та екологічними небезпеками, типових для цієї історично промислової зони. Примітно, що значна кількість таких небезпек знаходиться поблизу лінії розмежування конфлікту, де бойові дії все ще тривають майже щоденно.

Тому в першу чергу важливо посилити спроможність місцевих органів влади запобігати масштабним лихам за допомогою поліпшення планування, підготовці громад до реагування на ризики та посилення можливостей захисту цивільного населення у випадку лиха. 

«ЄС вважає за свій обов’язок підтримувати українських мирних жителів, постраждалих від конфлікту, що триває. Ми прагнемо побачити результати цієї важливої ініціативи щодо управління ризиками надзвичайних ситуацій, яку ми підтримуємо в Україні. Ми вважаємо, що ця конференція стане плідною платформою для створення синергії для кращого захисту людей від екологічних і промислових небезпек», – зазначила Самюель Марі-Фанон, голова ECHO в Україні. KYIV, UKRAINE – On 23 October 2019, the 3P Consortium will hold a conference in Kyiv aimed at raising awareness of conflict and industrial risks in eastern Ukraine, and particular vulnerabilities of the conflict-affected communities and systems. Local, regional and national authorities will participate, including representatives of the Government of Ukraine, along with representatives from the humanitarian and development communities, foreign investors, and Ukrainian civil society organisations.

The conference, funded by the European Union through its Civil Protection and Humanitarian Aid Operations department, addresses three key aspects of disaster risk management:

 • Risks: Decaying industry in eastern Ukraine increases the risk of an ecological disaster – with armed conflict still unfolding in the region, this could affect millions of people on both sides of the line of contact. Making area-based information on these risks available can enable evidence-based preparedness and planning.
 • People: In an emergency, local communities are the first to be affected, and often the first to respond. Communities know best their own needs, capacities and gaps: including them in planning is crucial. Prepared communities save lives.
 • Law: Global, national and non-governmental disaster risk reduction policy frameworks and initiatives can guide the ongoing reforms of the civil protection and environmental safety sectors in Ukraine and enhance preparedness to, prevention, and protection of civilians during disasters.

3P Consortium partners will, based on these priorities, refine their activity roadmap for the coming year, and support multi-stakeholder coalitions to enhance efforts towards sound disaster risk management in eastern Ukraine, in line with commitments made under the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.

“The Conference was a great opportunity for local authorities from conflict-affected areas to bring first-hand knowledge and raise awareness of these risks among national and international organisations, donors, and representatives from the new Government of Ukraine – all of whom are stakeholders with potential to mobilize resources and support better preparedness, planning and mitigation of these risks.” – Jan Severa, 3P Consortium Manager

The 3P Consortium’s work is part of the international response to the conflict in eastern Ukraine, which has affected 5.2 million people since 2014. Today, over 3 million people remain in need of humanitarian aid, and 6 years of fighting in eastern Ukraine have left the civilian population vulnerable to conflict-related risks, such as shelling or prolonged cuts of services. The protracted conflict has also increased the risks posed by industrial and environmental hazards present in this historically heavily industrialised area. Notably, a substantial number of such hazards sit close to the ‘line of contact’, where fighting still takes place almost daily. It is therefore paramount to reinforce local authorities’ capacity to prevent a large-scale disaster through improved planning, prepare communities to respond to these risks, and enhance capacities to protect the civilian population should a disaster strike.

“The EU is committed to supporting Ukrainian civilians affected by the ongoing conflict. We are keen on seeing the results of this important disaster risk management initiative that we are supporting in Ukraine. We believe this conference will serve as a fruitful platform to create synergies to better protect civilians from environmental and industrial hazards.” – Samuel Marie-Fanon, Head of Ukraine Office, European Union Civil Protection and Humanitarian Aid.

 

The Consortium

The 3P Consortium was formed in 2019, and comprises a group of international and national NGOs engaged in Ukraine – ACTED, IMPACT Initiatives, Right to Protection, the Danish Red Cross, the Austrian Red Cross, and the Ukrainian Red Cross Society. Under the leadership of ACTED, the 3P Consortium works to support the reduction of disaster risk vulnerability in eastern Ukraine.

3P partners are united by their desire to prevent, prepare and protect – the ‘3P’ – civilian populations and critical service systems against the risks of natural, ecological and industrial disasters in eastern Ukraine. By October 2020, partners plan on reaching at least 15,150 people and 45 organizations in Popasna raion in Luhansk, Yasinovata and Bakhmut raions, Toretsk municipality and the Volnovakha/Mariupol area in Donetsk.

18.10.19

Сьогодні понад 6 000 внутрішньо переміщених осіб (ВПО), серед яких і діти, і люди похилого віку мешкають в так званих місцях компактного проживання (МКП). Та «термін придатності» тимчасового рішення розселення переселенців у деяких місцях вже вичерпано. Що чекає на цих людей далі? Які є способи розв’язання проблеми? Як живуть переселенці в таких поселеннях і на що сподіваються? Чи планують переселення до більш комфортного житла або повернення на постійне місце проживання?

Про це читайте в новому звіті «Затяжна тимчасовість: як живуть ВПО у місцях компактного проживання», підготовленому БФ «Право на захист» у співпраці з ГО «Десяте квітня» за підтримки Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН) . Звіт розроблений на основі результатів моніторингу та опитувань, здійснених в 41 МКП ВПО в 11 областях України та м. Києві. Участь у дослідженні взяли 1 528 мешканців МКП.

Читайте українською та англійською мовами.

18.10.19

Сьогодні понад 6 000 внутрішньо переміщених осіб (ВПО), серед яких і діти, і люди похилого віку мешкають в так званих місцях компактного проживання (МКП). Та «термін придатності» тимчасового рішення розселення переселенців у деяких місцях вже вичерпано. Що чекає на цих людей далі? Які є способи розв’язання проблеми? Як живуть переселенці в таких поселеннях і на що сподіваються? Чи планують переселення до більш комфортного житла або повернення на постійне місце проживання?

Про це читайте в новому звіті «Затяжна тимчасовість: як живуть ВПО у місцях компактного проживання», підготовленому БФ «Право на захист» у співпраці з ГО «Десяте квітня» за підтримки Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН) . Звіт розроблений на основі результатів моніторингу та опитувань, здійснених в 41 МКП ВПО в 11 областях України та м. Києві. Участь у дослідженні взяли 1 528 мешканців МКП.

Читайте українською та англійською мовами.

04.10.19

2–3 листопада у м. Святогірську Донецької області відбудеться дводенний тренінг «Адвокація та співпраця з органами влади», учасники якого дізнаються, як успішно проводити адвокаційні кампанії.

Адвокація для адвокатів? Ні! Це для громадських діячів, серед яких можуть бути й адвокати, але найголовніше, вони хочуть запровадити системні зміни у своєму містечку або регіоні. Серед питань до розгляду у нас заплановані секрети та практики БФ «Право на захист», які допоможуть вам краще налагодити співпрацю з органами влади, посилити свої зовнішні комунікаційні навички, щоби права людини були захищені, а життя людей гідним.

Запрошуємо до участі керівників, заступників керівників, комунікаційників та юристів неурядових організацій:

 • діяльність яких, спрямована на допомогу внутрішньо переміщеним особам (ВПО);
 • які працюють та розташовані в одній з областей: Запорізька, Дніпропетровська, Харківська, Донецька, Луганська (підконтрольні українському уряду території);
 • які є представниками зареєстрованих організацій та мають невеликий досвід впровадження проектів за фінансової підтримки міжнародних донорів,

а також зацікавлені в розвитку громадянського суспільства, розбудові партнерства та впровадженні позитивних змін у громадах завдяки отриманим знанням та здобутим навичками.

Відбір учасників відбуватиметься на конкурсних засадах. Кількість місць дуже обмежена.

Для участі в конкурсі необхідно до 24:00 17 жовтня 2019 року заповнити АНКЕТУ . Результати будуть повідомлені не раніше 20.10.2019.

 

Детальнішу інформацію щодо тренінгів отримають учасники, які пройдуть конкурсний відбір. Участь у тренінгах безоплатна. Організатори забезпечують проживання та харчування учасників протягом тренінгу, а також відшкодовують транспортні витрати (автобус/потяг: вагон типу плацкарт чи купе/вагон Інтерсіті 2-го класу) за наявності оригіналів квитків та заздалегідь підготовленої ксерокопії зворотнього квитка та за умови участі у всіх тренінгових блоках.

У разі виникнення запитань, будь ласка, звертайтеся: [email protected]

Тренінг проводиться в межах проєкту «Підвищення спроможності коаліцій внутрішньо переміщених осіб» у межах статутної та проектної діяльності БФ «Право на Захист» за підтримки Національного фонду підтримки демократії (NED). Проєкт включає в себе посилення громадських організацій завдяки профільним практичним тренінгам, наданню міні-грантової підтримки та подальшому менторству організацій-переможниць конкурсу міні-грантів.

02.10.19

До вашої уваги – піврічний звіт БФ «Право на захист» «Моніторинг КПВВ на сході України»(січень – червень 2019 року) . Більше статистичних даних можна знайти за посиланням.

ГОЛОВНЕ:

 • 34 особи померли на КПВВ у першій половині 2019 року, включно з 12 особами, що померли на НКУУТ (за даними з соціальних мереж та звітів ОБСЄ), інформація щодо яких не може бути підтверджена. Попередня причина смерті у більшості випадків, що сталися на КУУТ, була пов’язана з сердечними захворюваннями. Приблизно 20 осіб на день втрачали свідомість на КПВВ «Станиця Луганська» через спеку в червні.
 • Станом на кінець червня продовжується реконструкція на КПВВ «Гнутове», «Новотроїцьке» та «Майорське», що розпочалася за ініціативою місцевої влади на КУУТ. Реконструкція мосту на КПВВ «Станиця Луганська», що була запланована Луганською обласною військово-цивільною адміністрацією, не відбулася через відсутність гарантій безпеки з боку представників де-факто влади. 28 червня комісія провела оцінювання стану пошкодженого мосту, аби розглянути можливість його реконструкції. ДСНС розпочала процес демінування території поблизу КПВВ. У квітні монітори повідомили про нестачу питної води на КПВВ «Станиця Луганська» з боку КУУТ. Станом на кінець червня проблема залишалась особливо актуальною, зважаючи на потепління.
 • Порівняно з першою половиною 2018 року, частка респондентів, що висловлювали занепокоєння щодо процесу перетину, зросла на КПВВ «Станиця Луганська», «Новотроїцьке» та «Мар’їнка».
 • Більшість осіб, що були переміщені, але повернулися до попереднього місця проживання, зазначили стабілізацію ситуації серед причин свого повернення.
 • 680 осіб (5% усіх респондентів) пригадали випадки, коли не змогли перетнути лінію зіткнення протягом останніх шести місяців до моменту опитування. Більшість (509) із цих випадків була спричинена відсутністю дозволів у базі даних ДПСУ. 
 • З 28 березня уряд України скасував часове обмеження дії перепусток. Водночас, старі перепустки мають бути подані на пролонгацію аби стати безстроковими.

Звіт є частиною проекту «Адвокація, захист та правова допомога внутрішньо переміщеним особам», що реалізується БФ «Право на захист» за фінансової підтримки Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН).  Звіт містить результати опитування, що проводилося на п’яти контрольних пунктах в’їзду-виїзду (КПВВ) між контрольованою та неконтрольованою урядом України територіями (КУУТ та НКУУТ) протягом першого півріччя 2019 року. Мета опитування – вивчити причини та проблеми осіб, які подорожують між НКУУТ та КУУТ, а також умови та ризики, пов’язані з перетином лінії зіткнення через КПВВ.

Піврічний звіт «Моніторинг КПВВ на сході України» доступний українською і англійською.

02.10.19

До вашої уваги – піврічний звіт БФ «Право на захист» «Моніторинг КПВВ на сході України»(січень – червень 2019 року) Більше статистичних даних можна знайти за посиланням.

ГОЛОВНЕ:

 • 34 особи померли на КПВВ у першій половині 2019 року, включно з 12 особами, що померли на НКУУТ (за даними з соціальних мереж та звітів ОБСЄ), інформація щодо яких не може бути підтверджена. Попередня причина смерті у більшості випадків, що сталися на КУУТ, була пов’язана з сердечними захворюваннями. Приблизно 20 осіб на день втрачали свідомість на КПВВ «Станиця Луганська» через спеку в червні.
 • Станом на кінець червня продовжується реконструкція на КПВВ «Гнутове», «Новотроїцьке» та «Майорське», що розпочалася за ініціативою місцевої влади на КУУТ. Реконструкція мосту на КПВВ «Станиця Луганська», що була запланована Луганською обласною військово-цивільною адміністрацією, не відбулася через відсутність гарантій безпеки з боку представників де-факто влади. 28 червня комісія провела оцінювання стану пошкодженого мосту, аби розглянути можливість його реконструкції. ДСНС розпочала процес демінування території поблизу КПВВ. У квітні монітори повідомили про нестачу питної води на КПВВ «Станиця Луганська» з боку КУУТ. Станом на кінець червня проблема залишалась особливо актуальною, зважаючи на потепління.
 • Порівняно з першою половиною 2018 року, частка респондентів, що висловлювали занепокоєння щодо процесу перетину, зросла на КПВВ «Станиця Луганська», «Новотроїцьке» та «Мар’їнка».
 • Більшість осіб, що були переміщені, але повернулися до попереднього місця проживання, зазначили стабілізацію ситуації серед причин свого повернення.
 • 680 осіб (5% усіх респондентів) пригадали випадки, коли не змогли перетнути лінію зіткнення протягом останніх шести місяців до моменту опитування. Більшість (509) із цих випадків була спричинена відсутністю дозволів у базі даних ДПСУ. 
 • З 28 березня уряд України скасував часове обмеження дії перепусток. Водночас, старі перепустки мають бути подані на пролонгацію аби стати безстроковими.

Звіт є частиною проекту «Адвокація, захист та правова допомога внутрішньо переміщеним особам», що реалізується БФ «Право на захист» за фінансової підтримки Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН).  Звіт містить результати опитування, що проводилося на п’яти контрольних пунктах в’їзду-виїзду (КПВВ) між контрольованою та неконтрольованою урядом України територіями (КУУТ та НКУУТ) протягом першого півріччя 2019 року. Мета опитування – вивчити причини та проблеми осіб, які подорожують між НКУУТ та КУУТ, а також умови та ризики, пов’язані з перетином лінії зіткнення через КПВВ.

Піврічний звіт «Моніторинг КПВВ на сході України» доступний українською і англійською.Today we present R2P semiannual (January – June 2019) EECP Survey Report. More statistical data are available on the Eastern Ukraine Checkpoint Monitoring Online Dashboard.

HIGHLIGHTS of the Report:

 • 34 fatalities reportedly took place at EECPs in the first half of 2019, including 12 deaths on NGCA side (information from social media and OSCE reports) for which the data cannot be confirmed. The preliminary causes of death in most cases in GCA were related to heart health problems.
 • About 20 people per day were fainting at Stanytsia Luhanska EECP due to the heat in June.
 • By the end of June, reconstruction started by GCA local authorities in 2018 is still in progress at Hnutove, Novotroitske and Maiorske EECPs.
 • Reconstruction of the bridge at Stanytsia Luhanska EECP planned for March 25 by Luhansk Oblast Military Civil Administration did not happen as security guarantees were not provided by NGCA de-facto authorities. On June 28 commission examined the damaged bridge at Stanytsia Luhanska EECP to consider the possibility of renovation. SES started the demining process near the EECP.
 • In April monitors reported about the lack of potable water at Stanytsia Luhanska on GCA side of the EECP. By the end of June, the issue remained acute due to increasing outside temperature.
 • In comparison with the first half of 2018, the share of respondents who raised concerns related to the crossing process increased at Stanytsia Luhanska, Novotroitske and Marinka EECPs.
 • The majority of returnees indicated the improved situation at their previous place of residence among their reasons for return.
 • 680 individuals (5% of all respondents) mentioned cases of not being able to cross the contact line in the six months prior to their interview. The vast majority (509) of these cases were caused by the lack of permits in the SBGS database.
 • Since March 28, the Government lifted the limitation (time) for permits, however old permits must be reapplied to become termless.

The survey is a part of the monitoring of violations of rights of the conflict-affected population within the framework of the project «Advocacy, Protection and Legal Assistance to the Internally Displaced Population of Ukraine» implemented by R2P with the financial support of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). The objective of the survey is to explore the motivations and concerns of those travelling between the non-government-controlled areas and the government-controlled areas, as well as the conditions and risks associated with crossing the contact line through EECPs.

EECP Survey Report is available in Ukrainian and English.