Make a donation
Укр / Eng
01.08.16

Постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2016 року № 167 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” встановлено, що не пізніше ніж з 1 серпня 2016 року внутрішньо переміщеним особам (далі – ВПО), які є пенсіонерами, Публічним акціонерним товариством “Державний ощадний банк України” (далі – Ощадбанк) має бути розпочато виготовлення та обмін банківських карток посиленого ступеню захисту, які одночасно є пенсійними посвідченнями.

Метою емісії електронних пенсійних посвідчень (далі – ЕПП) є ідентифікація одержувачів пенсій, які є внутрішньо переміщеними особами, та забезпечення виплати їм пенсій.

З огляду на інноваційне рішення Уряду щодо запровадження даних документів та вікову і вразливу категорію осіб, яким вони мають бути видані, БФ “Право на захист” здійснив моніторинг поінформованості ВПО, які є пенсіонерами, щодо електронних пенсійних посвідчень.

В процесі проведення моніторингу поінформованості пенсіонерів-ВПО про електронні пенсійні посвідчення впродовж 1-5 серпня 2016 р. в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській та Харківській областях було опитано 650 внутрішньо переміщених осіб, що є пенсіонерами, а також відвідано 60 управлінь Пенсійного фонду України.[/vc_column_text]

[/vc_column_text]

[/vc_column_text]By the Order No. 167 of Cabinet of Ministers of Ukraine as of March 14th, 2016 “On Amendments to Orders of the Cabinet of Ministers of Ukraine” it was established that no later than September 1st, 2016, the Public Joint-Stock Company “State Savings Bank of Ukraine” (hereinafter – Oschadbank) is to start the production and replacement of bank cards with enhanced degree of protection that are also pension certificates for the pensioned internally displaced persons (hereinafter – IDPs).

The purpose of the issuance of electronic pension certificates (the EPCs) is to identify the recipients of pensions who are internally displaced, and to ensure the payment of pensions to them.

Given the innovative decision of the Government on the introduction of such documents and age and vulnerability of the category of persons to whom they are to be issued, the Charity Fund “Right to Protection” has monitored the awareness of pensioned IDPs on the electronic pension certificates.

In the process of monitoring the awareness of the IDP pensioners on the electronic pension certificates from September 1st to September 5th, 2016 in Dnipropetrovsk, Donetsk, Zaporizhzhya, Luhansk and Kharkiv Regions 650 internally displaced persons who are pensioners were interviewed and 60offices of the Pension Fund of Ukraine were visited.[/vc_column_text]

[/vc_column_text]

[/vc_column_text]