Зробити пожертву
Укр / Eng
09.11.21
 

Робота з об’єднаними територіальними громадами, зокрема щодо питань, пов’язаних з інтеграцією ВПО, надання їм правової допомоги, консультацій та необхідної інформації є одним з пріоритетних векторів роботи нашої організації.

Новий проєкт «Діалоги між ініціативними групами ВПО та представниками місцевої влади у Дніпропетровській області», що імплементується за підтримки Федерального уряду Німеччини у межах програми «Громадянська служба миру» передбачає активну роботу саме у цьому напрямку.

Діалоги між ініціативними групами ВПО та представниками місцевої влади у Дніпропетровській області

Існуючі місцеві програми та плани дій щодо їх впровадження не передбачають захисту прав внутрішньо переміщених осіб та їх інтеграції до місцевої громади. 

Водночас проєкт, який реалізує наш Фонд в Іларіонівській, Слобожанській, Жовтоводській та Вільногірській об’єднаних територіальних громадах ставить за мету змінити такий стан речей і дати можливість ініціативним групам переселенців захищати свої права та впливати на впровадження відповідних політик на місцях.

Діалоги між ініціативними групами ВПО та представниками місцевої влади у Дніпропетровській області

«В рамках проєкту пропонується переглянути підходи, спрямовані на забезпечення включення та інтеграції ВПО у життя громади, надання їм доступу до участі у місцевих програмах, використання інструментів місцевої демократії та низки інших можливостей. Формування ініціативних груп ВПО з подальшою їх формалізацією на місцевому рівні шляхом створення Консультативної ради ВПО як тимчасового дорадчого органу для розв’язання питань, пов’язаних із реалізацією державної та місцевої політики у сферах захисту ВПО, сприяння їх інтеграції в громаду, підтримки приймаючої громади в процесі інтеграції ВПО та їх залучення до процесів прийняття рішень.»

– зазначає координаторка проєкту БФ «Право на захист» Мирослава Сущенко.

Більше про проєкти з інтеграції та підтримки громадської активності переселенських спільнот на місцях пропонуємо вам переглянути у відеозаписі конференції нижче:

Правозахисники презентували проєкти, націлені на покращення діалогу між місцевою владою та переселенцями

[EN Below] 🇺🇦🤝 Робота з об’єднаними територіальними громадами, зокрема щодо питань, пов’язаних з інтеграцією переселенців, надання їм правової допомоги, консультацій та необхідної інформації є одним з пріоритетних векторів роботи нашої організації. 🔵 Новий проєкт «Діалоги між ініціативними групами ВПО та представниками місцевої влади у Дніпропетровській області», що імплементується за підтримки Федерального уряду Німеччини у межах програми «Громадянська служба миру» передбачає активну роботу саме у цьому напрямку. 👉 Існуючі місцеві програми та плани дій щодо їх впровадження не передбачають захисту прав внутрішньо переміщених осіб та їх інтеграції до місцевої громади. ❗️Переселенці без реєстрації за новим місцем проживання позбавлені місцевих соціальних гарантій, маючи лише право на соціальні виплати, які до того ж є тимчасовими. Понад сім років основною потребою ВПО залишається житло – комфортне, таке що відповідає санітарно-гігієнічним, протипожежним та іншим безпековим нормам. Внутрішньо переміщені особи бажають мати такі ж права у сферах соціального захисту, охорони здоров’я, освіти, науки та під час ведення бізнесу. І все це – більш ніж можливо зробити на рівні місцевих громад, але на жаль, ВПО часто знаходяться поза процесом розробки, обговорення та узгодження місцевих програм. ⚖️🛡 Водночас проєкт, який реалізує наш Фонд в Іларіонівська ТГ, Слобожанській, Жовтоводській та ВІЛЬНОГІРСЬКА ОБ’ЄДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА! громадах ставить за мету змінити такий стан речей і дати можливість ініціативним групам переселенців захищати свої права та впливати на впровадження відповідних політик на місцях. 💬 «В рамках проєкту пропонується переглянути підходи, спрямовані на забезпечення включення та інтеграції ВПО у життя громади, надання їм доступу до участі у місцевих програмах, використання інструментів місцевої демократії та низки інших можливостей. Формування ініціативних груп ВПО з подальшою їх формалізацією на місцевому рівні шляхом створення Консультативної ради ВПО як тимчасового дорадчого органу для розв'язання питань, пов’язаних із реалізацією державної та місцевої політики у сферах захисту ВПО, сприяння їх інтеграції в громаду, підтримки приймаючої громади в процесі інтеграції ВПО та їх залучення до процесів прийняття рішень.» – зазначає координаторка проєкту БФ «Право на захист» Мирослава Сущенко. 📺 Більше про проєкти з інтеграції та підтримки громадської активності переселенських спільнот на місцях пропонуємо вам переглянути у відеозаписі конференції нижче. ____________________________________________________ 🇺🇦 🤝 Working with the amalgamated territorial communities, in particular on the issues related to the integration, provision of legal aid, advice and necessary information to the internally displaced persons (IDPs) is one of the priority vectors of our organization. 🔵 The new project “Dialogues between IDP initiative groups and local authorities in the Dnipropetrovsk oblast”, implemented with the support of the German Federal Government within the framework of the Civil Peace Service program, envisages active work in this direction. 👉 Existing local programs and action plans for their implementation do not provide for the protection of the rights of IDPs and their integration into the local communities. ❗️Displaced persons without registration at the new place of residence are deprived of local social guarantees, having only the right to social benefits, which are also temporary. For more than seven years, the main need of IDPs was housing – comfortable, compliant with sanitary, fire, and other safety standards. Internally displaced persons want to have the same rights in the areas of social protection, health, education, science, and when doing business. And all this is more than possible to do at the community level, but unfortunately, IDPs are often out of the process of developing, discussing, and agreeing on the local programs. ⚖️🛡 At the same time, the project implemented by R2P in Ilarionivska, Slobozhanska, Zhovtovodska, and Vilnohirska Amalgamated Territorial Communities aims to change this situation and provide IDP initiative groups with the ability to protect their rights and influence the implementation of the relevant policies on the local level. 💬 “The project proposes to review approaches aimed at ensuring the inclusion and integration of the IDPs into community life, giving them access to participation in the local programs, using the tools of local democracy and a number of other opportunities. Formation of the IDP initiative groups with their further formalization at the local level through the establishment of the IDP Advisory Council as a temporary advisory body to address issues related to the implementation of the state and local policies in the field of IDP protection, promoting their integration into the community, involving them in decision-making processes and supporting the host community during these processes" – Myroslava Sushchenko, the Coordinator of the Project at the CF “Right to Protection” (R2P). 📺 We suggest you watch the video recording of the press conference below to learn more about our Project on integration and support of the public activity of the IDP communities. GIZ Ukraine GIZ: Perspectives for Eastern Ukraine

Опубліковано Право на захист Вівторок, 12 жовтня 2021 р.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: