Зробити пожертву
Укр / Eng
22.12.21

09 грудня 2021 р. Урядом було внесено зміни [1] до Порядку надання та визначення розміру грошової допомоги постраждалим від надзвичайних ситуацій та розміру грошової компенсації постраждалим, житлові будинки (квартири) яких зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації (далі – «Порядок»), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 947 від 18 грудня 2013 р. [2]

За деякими виключеннями, такі зміни вже набрали чинності та діють на сьогоднішній день. Тож, розглянемо більш детально основні з них.

ЗМІСТ:

1. Отримання компенсацій за відбудоване житло

2. Процес отримання компенсацій

2.1. Подання заяви про обстеження житла

2.2. Рішення про обстеження житла

2.3. Проведення обстеження житла

2.4. Видача довідки про визнання особи постраждалою внаслідок НС

2.5. Списки постраждалих, чиє житло було зруйноване

2.6. Рішення про надання або відмову у грошовій компенсації

2.7. Інформування про рішення комісії

2.8. Припинення права власності на житло у зв’язку з його знищенням

2.9. Подання до Мінреінтеграції

2.10. Розподіл бюджетних коштів Мінреінтеграції та виплата компенсації

3. Питання обстеження житла за наявності обмежень у перебуванні / переміщенні осіб на території відповідних населених пунктів

4. Підстави відмови в наданні грошової компенсації

5. Розмір грошової компенсації

6. Інші зміни

7. Відкриті питання

8. Джерела

Отримання грошової компенсації особами, житло яких було зруйноване, але на дату обстеження є повністю або частково відбудованим

Довгий час це питання не було належним чином врегульовано Порядком, однак на даний момент нові положення пункту 31 Порядку прямо передбачають, що особи, житло яких було зруйноване, але на дату обстеження є повністю або частково відбудованим, мають право на отримання грошової компенсації, крім випадку, якщо те ж саме зруйноване житло було повністю відновлене за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів або за кошти суб’єктів господарювання.

Хоча для цілей тлумачення цього терміну Порядок не містить прямих відсилань до інших законодавчих актів, визначення того, хто є «суб’єктами господарювання» можна знайти в Господарському кодексі України. Виходячи з його положень, до них належать юридичні особи, що здійснюють господарську діяльність (наприклад, підприємства, що виготовляють та реалізують продукцію, виконують роботи) та фізичні особи (громадяни України, іноземці та особи без громадянства), які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані як підприємці.

Зруйноване житло: нові правила надання грошової компенсації
Зруйноване житло
в м. Красногорівка Донецької області.

Фото – Право на захист

Інформацію про те, чи здійснювалось відновлення житла за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів або за кошти суб’єктів господарювання особа повинна буде вказати в заяві про проведення обстеження житла, зруйнованого внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації (далі – «РФ»), та виплату грошової компенсації. Нова форма цього документа наведена в додатку 2 до Порядку.

При цьому, за п. 13 Порядку, в акті обстеження зазначатиметься, що житло було зруйноване, але на момент обстеження є повністю або частково відбудованим, лише у випадку, якщо наявні документи (матеріали) дають можливість однозначно прийти до висновку, що житло було зруйноване саме внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією РФ.

Процес отримання грошової компенсації

Значних змін зазнав передбачений Порядком процес отримання грошової компенсації. Тепер він включатиме такі кроки:

Крок 1.  Подання заяви про проведення обстеження житла та виплату грошової компенсації

Заявник або його законний представник, або представник, який діє на підставі нотаріально посвідченої довіреності (далі – «представник»), подає на розгляд органів місцевого самоврядування, а у разі їх відсутності – відповідних військово-цивільних адміністрацій (далі – «ВЦА») населених пунктів за місцем розташування житла такі документи на кожен окремий об’єкт житла:

1) заяву про проведення обстеження житла, зруйнованого внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією РФ, та виплату грошової компенсації. Заява подається за формою згідно з додатком 2 до Порядку.

Увага! Як було зазначено вище,форму заяви було змінено, тепер вона стосується не тільки обстеження житла, але також і виплати грошової компенсації. Подання окремої заяви про виплату компенсації більше не вимагається!

Вказана заява тепер повинна містити, серед іншого, інформацію про:

 • обставини руйнації житла;
 • обставини відновлення житла;
 • судові рішення щодо компенсації (відшкодування шкоди) за зруйноване житло;
 • отримання на виконання рішення суду компенсації (відшкодування шкоди) за зруйноване житло;
 • здійснення щодо постраждалого заходів соціального захисту шляхом забезпечення житлом за зруйноване житло;
 • відновлення того ж самого зруйнованого житла за рахунок коштів державного або місцевого бюджету або за кошти суб’єктів господарювання;
 • номер банківського рахунка (IBAN) для переказу грошової компенсації.

2) копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документа, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус;

3) копію одного з передбачених Податковим кодексом України документа з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім випадків, коли заявником є іноземець, особа без громадянства або особа, яка через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку та повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відмітку в паспорті громадянина України);

4) інформацію (інформаційну довідку або копію витягу) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно або нотаріально завірені копії документів, що підтверджують наявність права власності у заявника на житло на момент подання заяви про проведення обстеження житла та виплату грошової компенсації.   

У разі подання документів представниками, до них додаються копії документів, які підтверджують правомірність такого представництва.

Документи можуть подаватись особисто чи за допомогою засобів поштового зв’язку (цінним листом з описом вкладення). Якщо органом місцевого самоврядування (у разі відсутності – ВЦА населеного пункту) утворено центр надання адміністративних послуг, заява та вказані вище документи можуть подаватися через такий центр та прийматися адміністраторами центру надання адміністративних послуг з формуванням електронної справи.

Зруйноване житло: нові правила надання грошової компенсації

Крок 2. Рішення про проведення обстеження житла

Протягом 5 календарних днів з дня надходження вказаної вище заяви (див. Крок 1) органи місцевого самоврядування (у разі їх відсутності — ВЦА населених пунктів):

 1. приймають рішення про проведення обстеження житла або
 2. надають заявнику (його представнику) можливість усунути недоліки в поданих документах. В такому випадку рішення про проведення обстеження житла приймається протягом 5 календарних днів з дня надходження доопрацьованих документів.

Заявника або його представника повідомляють про це зворотними каналами зв’язку, що зазначені у заяві.

При цьому, у разі подання заявником (його представником) неповного пакета необхідних документів, визначених у Порядку, або наявності в поданих документах технічних помилок чи інших недоліків, заявник (його представник) має можливість протягом 10 календарних днів з дня повідомлення про виявлення такого факту надати відсутні документи або усунути відповідні недоліки. У разі неусунення недоліків в установлений строк всі документи повертаються заявнику або його представнику!

Зруйноване житло: нові правила надання грошової компенсації

Крок 3. Проведення обстеження житла

Обстеження житла проводиться у строк не більше 30 календарних днів з моменту прийняття відповідного рішення.

Як і раніше, за результатами такого обстеження комісія з обстеження житла, зруйнованого внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією РФ (далі – «комісія з обстеження») складає акт обстеження житла, зруйнованого (пошкодженого) внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією РФ (далі – «акт обстеження») за формою, наведеною в додатку 1 до Порядку. Однак слід звернути увагу на те, що форма акту обстеження також зазнала змін!

Увага! Згідно з новими положеннями п. 13 Порядку,у разі незгоди із висновком комісії з обстеження заявник має право на повторне обстеження (перегляд висновку) комісією в строки, встановлені Порядком, з обов’язковим залученням відповідного фахівця проектної або науково-дослідної організації, або іншого суб’єкта господарювання, який має право на здійснення будівельно-технічної експертизи та/або технічної інвентаризації, та/або експертного обстеження об’єктів нерухомого майна за вибором та за кошти заявника.

При цьому, говорячи про таке повторне обстеження (перегляд висновку), п. 13 вказує, що воно здійснюється комісією, а не комісією з обстеження. Слід зазначити, що Порядок використовує ці два терміни – комісія та комісія з обстеження – для позначення різних комісій. Термін «комісія» означає комісію з розгляду питань, пов’язаних з наданням грошової компенсації постраждалим, житлові будинки (квартири) яких зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією РФ. Незважаючи на те, що в даному контексті вказівка на комісію, замість комісії з обстеження, виглядає радше технічним недоліком, формально текст містить посилання на інший орган. З огляду на це, наступне застосування цих положень на практиці вимагатиме додаткової уваги.

Крок 4. Видача довідки про визнання особи постраждалою внаслідок надзвичайної ситуації

Протягом 3 робочих днів з дня проведення обстеження житла органи місцевого самоврядування (у разі їх відсутності – ВЦА населених пунктів) безоплатно та за наявності в акті обстеження висновку щодо руйнації (пошкодження) житла видають заявнику (його представнику) довідку про визнання особи постраждалою внаслідок надзвичайної ситуації. Довідка видається за формою згідно з додатком 3 до Порядку.

Увага! Якщо житло на дату обстеження є повністю або частково відбудованим, то застосовуються інші правила! В цьому разі органи місцевого самоврядування (у разі їх відсутності – ВЦА населених пунктів) протягом 3 робочих днів з дня обстеження такого житла перевіряють, чи наявна у них інформація про випадки, зазначені у пункті 31 Порядку (в ньому йдеться про відновлення житла за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів або за кошти суб’єктів господарювання). У разі відсутності такої інформації, протягом 5 робочих днів з дня обстеження такого житла вони надсилають запити на отримання інформації про відповідні обставини до райдержадміністрацій, облдержадміністрацій, а також за потреби до інших органів державної влади для з’ясування таких обставин.

Зруйноване житло: нові правила надання грошової компенсації

Крок 5. Списки постраждалих, чиє житло було зруйновано

Щомісяця до 5 числа органи місцевого самоврядування (у разі їх відсутності – ВЦА населених пунктів) формують та затверджують списки постраждалих, житло яких зруйноване внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією РФ. 

Разом з усіма необхідними документами, визначеними Порядком, вони надсилають такі списки до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення Донецької та Луганської облдержадміністрацій (далі – «регіональні органи соціального захисту населення») для подальшого їх внесення на розгляд комісій з розгляду питань, пов’язаних з наданням грошової компенсації постраждалим, житлові будинки (квартири) яких зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією РФ (далі – «комісія»). 

Крок 6.  Рішення щодо надання або відмову в наданні грошової компенсації

Комісія протягом 15 робочих днів з дня отримання відповідного списку постраждалих, житло яких зруйновано було зруйновано (див. Крок 5), приймає рішення щодо надання або відмови в наданні грошової компенсації. Постраждалі, щодо заяв яких було прийнято рішення про надання грошової компенсації, включаються до узагальненого списку постраждалих.

Строк для прийняття такого рішення може бути одноразово продовжено Комісією, але не більш як на 30 календарних днів. При цьому, в разі необхідності надіслані документи можуть бути повернуті органам місцевого самоврядування (у разі їх відсутності – ВЦА населених пунктів) на доопрацювання з метою виправлення технічних та інших помилок.

Крок 7. Інформування про рішення комісії

Протягом 3 робочих днів з дати прийняття комісією відповідного рішення регіональні органи соціального захисту населення надсилають постраждалим, а також органам місцевого самоврядування (у разі їх відсутності – ВЦА населених пунктів):

 • в разі прийняття рішення про надання компенсації та включення постраждалого в узагальнений список постраждалих – копію рішення комісії із зазначенням розміру грошової компенсації;
 • в разі прийняття рішення про відмову в наданні компенсації – копію рішення із зазначенням підстав його прийняття.

Крок 8. Припинення права власності на житло у зв’язку з його знищенням

Раніше, згідно з попередньою редакцією Порядку, одночасно з поданням заяви про виплату компенсації особа повинна була надати інформаційну довідку (витяг) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі – «Державний реєстр прав») про припинення права власності на житло у зв’язку з його знищенням. З огляду на це, постраждалим доводилось здійснювати реєстрацію припинення права власності на зруйноване житло до розгляду їх документів і винесення комісією рішення про надання або ж відмову в наданні компенсації.

Наразі такі положення зазнали значних змін. Відтепер реєстрацію припинення права власності на зруйноване житло і подання відповідних документів про це постраждала особа може здійснити після прийняття комісією рішення про надання їй компенсації!

Відповідно до нового п. 261 Порядку,постраждалі або їх представники після прийняття комісією рішення про надання грошової компенсації та включення постраждалого в узагальнений список постраждалих додатково подають органам місцевого самоврядування (в разі їх відсутності – ВЦА населених пунктів) інформаційну довідку (витяг) з Державного реєстру прав про припинення права власності на житло у зв’язку з його знищенням. Зазначена вимога не застосовується до постраждалих, житло яких було зруйноване, але на дату обстеження є повністю або частково відбудованим!

Вказані органи здійснюють перевірку поданої інформації з Державного реєстру прав шляхом доступу до нього в порядку, визначеному законом. Щомісяця до 5 числа вони надсилають Донецькій та Луганській облдержадміністраціям отримані від постраждалих (їх представників) документи, що засвідчують припинення права власності на житло у зв’язку з його знищенням (п. 262 Порядку).

Крок 9. Подання до Мінреінтеграції

Регіональні органи соціального захисту населення щомісяця до 10 числа затверджують подання, в якому зазначається узагальнений список постраждалих, обсяг необхідних коштів, інформація про припинення права власності на зруйноване житло, інша інформація, на підставі якої прийнято рішення, яке надсилається на погодження до Мінреінтеграції.

Крок 10.  Розподіл бюджетних коштів Мінреінтеграції та виплата компенсації

Відповідно до обсягу бюджетних коштів на рік, Мінреінтеграції на підставі отриманого та погодженого подання від регіональних органів соціального захисту населення здійснює розподіл бюджетних коштів пропорційно кількості постраждалих за областями, яким у порядку черговості відповідно до дати подання заяв (див. Крок 1), виплачується грошова компенсація.

Увага! Згідно з новими умовамип.28 Порядку, встановлено такі правила пріоритетності:

 • за наявності заяв, поданих в один день, пріоритетність надається постраждалим, житло яких було зруйноване, але на дату проведення обстеження не є повністю або частково відбудованим;
 • за наявності заяв, поданих в один день особами, житло яких є зруйнованим на дату проведення обстеження, пріоритетність надається постраждалим, які раніше зареєстрували припинення права власності на житло у зв’язку з його знищенням;
 • за наявності заяв, поданих в один день особами, житло яких було зруйноване, але на дату проведення обстеження є повністю або частково відбудованим, пріоритетність надається постраждалим, житло яких було відбудоване пізніше.

Як і раніше, грошова компенсація постраждалим виплачується регіональними органами соціального захисту населення протягом 5 робочих днів з моменту надходження бюджетних коштів. Виплата здійснюється шляхом перерахування коштів на банківську картку (картковий рахунок у банку) отримувача компенсації.

Зруйноване житло
в смт. Нью Йорк.

Фото – Право на захист

Питання обстеження житла за наявності обмежень у перебуванні / переміщенні осіб на території відповідних населених пунктів

Як і раніше, п. 15 Порядку передбачає, що у разі наявності обмежень у перебуванні та переміщенні осіб на території населених пунктів, в яких розташоване необхідне для обстеження житло, встановлених наказом Командувача об’єднаних сил (далі – «ОС»), комісія з обстеження проводить обстеження житла на підставі письмового дозволу Командувача ОС. Однак, за новими положеннями п. 15, в разі його відмови надати такий дозвіл протягом 10 робочих днів з дня відповідного звернення, комісія з обстеження може скласти акт обстеження на підставі фото- та відеоматеріалів, наданих уповноваженими Командувачем ОС представниками.

З метою отримання цих матеріалів комісія з обстеження звертається до командування операції ОС із запитом на здійснення фото- та відеофіксації житла уповноваженим Командувачем ОС представником та надання комісії з обстеження відповідних матеріалів. У такому випадку акт обстеження може бути складений лише у разі, коли надані матеріали підтверджують факт руйнації житла внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією РФ.

При цьому, передбачений Порядком строк проведення обстеження припинятиметься до дня (і) отримання відповідного дозволу Командувача ОС або (іі) зняття встановлених обмежень, або (ііі) отримання фото- та відеоматеріалів від уповноваженого Командувачем ОС представника, достатніх для складення акта обстеження.

Таким чином, нові положення Порядку дещо розширюють можливості комісії з обстеження складати акти обстеження відносно житла, розташованого на території населених пунктів, щодо перебування/переміщенні на території яких існують обмеження.

Підстави відмови в наданні грошової компенсації

Внесені зміни значною мірою торкаються переліку підстав для відмови в наданні грошової компенсації.  Згідно з п. 25 Порядку, в її наданні може бути відмовлено в разі: 

 1. встановлення обставин, що свідчать про подання постраждалим документів, що містять недостовірну інформацію;
 2. повторного подання заяви постраждалим, якому раніше було виплачено грошову компенсацію щодо того ж самого зруйнованого житла (крім виплати грошової компенсації за частину того ж самого зруйнованого житла) або який був раніше включений у подання до Мінреінтеграції щодо того ж самого зруйнованого житла (крім включення в подання до Мінреінтеграції щодо частини того ж самого зруйнованого житла);
 3. реєстрації постраждалим права власності на житло після моменту його руйнації (крім винятків, встановлених Порядком);
 4. встановлення обставин, що свідчать про наявність рішення суду, що набрало законної сили, яким повністю або частково задоволено позовні вимоги щодо стягнення за рахунок держави грошових коштів як компенсації (відшкодування шкоди) за те ж саме зруйноване житло, у сукупному розмірі більшому або такому ж, що передбачений Порядком;
 5. встановлення обставин, що свідчать про виплату Казначейством грошових коштів на виконання рішення суду про стягнення за рахунок держави грошових коштів як компенсації (відшкодування шкоди) за те ж саме зруйноване житло, у сукупному розмірі більшому або такому ж, що передбачений цим Порядком;
 6. встановлення обставин, що свідчать про здійснення заходів соціального захисту у формі забезпечення житлом за те ж саме зруйноване житло, а саме будівництва або закупівлі квартири (житлового будинку) місцевими держадміністраціями та органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання;
 7. щодо житла, яке було зруйноване, але на дату обстеження є повністю або частково відбудованим – у разі встановлення обставин, що свідчать про відновлення того ж самого зруйнованого житла за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів, або за кошти суб’єктів господарювання, у сукупному розмірі більшому або такому ж, який передбачений Порядком.
Зруйноване житло: нові правила надання грошової компенсації

Розмір грошової компенсації

Відповідно до п. 32 Порядку, як і раніше, розмір грошової компенсації постраждалим визначається за показниками опосередкованої вартості спорудження житла у регіонах України відповідно до місцезнаходження житла, що є чинними на дату затвердження узагальненого списку відповідно (але не більш як 300 тис. гривень за один об’єкт зруйнованого житла).

Однак тепер, згідно з його новими положеннями, в разі виплати Казначейством коштів для виконання рішення суду про надання компенсації (відшкодування шкоди) за те ж саме зруйноване житло, граничний розмір грошової компенсації, визначений п. 32 Порядку, зменшується на сукупний розмір раніше отриманих коштів.

У разі часткового відновлення житла, яке було зруйноване, але на дату обстеження є повністю або частково відбудованим, за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів, або за кошти суб’єктів господарювання, граничний розмір грошової компенсації, визначений п. 32 Порядку, зменшується на сукупний розмір витрат державного або місцевого бюджетів на таке відновлення.

Інші зміни

Ряд змін зазнали й інші положення Порядку, зокрема:

 • нові положення Порядку визначають, які документи комісія з обстеження може враховувати під час проведення обстеження житла, яке на момент обстеження залишається зруйнованим. До таких документів наразі належать, зокрема, і дані, що містяться в офіційних доповідях (повідомленнях) Верховного Комісара ООН з прав людини, ОБСЄ, Міжнародного Комітету Червоного Хреста, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, розміщені на веб-сайтах зазначених організацій.

При цьому, стосовно обстеження житла, яке на момент обстеження є повністю або частково відбудованим, та складання акта обстеження такого житла, Порядок встановлює, які документи можуть бути враховані комісією з обстеження, а які вона зобов’язана врахувати (п. 13Порядку).

Також, якщо житло було повністю або частково відбудовано після руйнування, органи місцевого самоврядування (в разі їх відсутності – ВЦА населених пунктів) протягом 30 робочих днів з дня прийняття рішення про проведення обстеження житла, але в будь-якому разі не пізніше дати такого обстеження перевіряють, чи наявні в них відповідні визначені Порядком матеріали, а також за потреби надсилають запити для з’ясування таких обставин до органів державної влади, місцевого самоврядування, неприбуткових організацій та суб’єктів господарювання. Цікавим, однак, є те, що на такі дії вказаним органам надається максимум 30 робочих днів, хоча обстеження житла має бути проведено у строк не більше 30 календарних днів з моменту прийняття відповідного рішення. Тож, за відсутності передбачених Порядком підстав для припинення строку проведення обстеження, зазначені органи не матимуть закладеного Порядком часу на збір відповідних відомостей.

 • було додатково деталізовано, що грошова компенсація є одноразовою та повторна виплата коштів за один об’єкт житла (крім виплати грошової компенсації за частину того ж самого зруйнованого житла) не допускається.
 • було змінено порядок участі представників громадських об’єднань та неприбуткових організацій в роботі комісій (п. 7 Порядку), а також їх участі в якості спостерігачів в роботі комісій з обстеження (п. 12 Порядку).

Наприклад, тепер до складу комісії можуть входити до п’яти представників громадських об’єднань та неприбуткових організацій, які сприяють реалізації прав постраждалих на отримання грошової компенсації (за їх згодою). Включення до складу комісії представників громадських об’єднань / неприбуткових організацій здійснюється на підставі поданої пропозиції на включення до складу комісії такого об’єднання чи організації, що розглядається відповідно Донецькою або Луганською облдержадміністрацією не довше ніж 30 днів з дня її реєстрації.

Відносно комісій з обстеження, представники громадських об’єднань та неприбуткових організацій можуть за бажанням долучитися до їх роботи комісій як спостерігачі, права яких тепер детально врегульовано п. 12 Порядку. Для цього відповідні об’єднання / організації мають надіслати письмове повідомлення про такий намір відповідним органам місцевого самоврядування (у разі їх відсутності – ВЦА населених пунктів). Повідомлення розглядається ними не довше ніж 10 робочих днів з дня його реєстрації.

 • через три місяці з дня опублікування постанови про внесення змін до Порядку (опублікована 11 грудня 2021 р.) набудуть чинності положення, згідно з якими рішення про утворення комісії, затвердження її складу та положення про неї (в тому числі внесення змін до них) погоджується з Мінреінтеграції шляхом надсилання відповідного листа.
Зруйноване житло: нові правила надання грошової компенсації

Відкриті питання

Як можна побачити, Порядок дійсно зазнав значних змін. Ряд питань було врегульовано з урахуванням інтересів постраждалих осіб. Водночас, ефективність змінених механізмів, так само як і певні приховані недоліки, можна буде в повній мірі відстежити та оцінити лише згодом, виходячи з практики їх застосування.

На жаль, без вирішення на сьогодні залишається ще ряд питань, серед яких:

 • питання виплати грошової допомоги. Слід нагадати, що згідно з п. 3 Порядку, грошова допомога надається постраждалим, житло яких пошкоджено внаслідок надзвичайної ситуації або проведення робіт з ліквідації її наслідків та які відмовилися від евакуації, відселення та залишилися на попередньому місці проживання та/або в межах відповідного населеного пункту. Таким чином, внутрішньо переміщені особи, які були змушені залишити своє місце проживання і не залишились в межах відповідного населеного пункту, позбавлені можливості отримати грошову допомогу.  При цьому, як зазначає і сам Порядок, пошкоджене (але не зруйноване) житло теж може бути непридатним для проживання, тим самим фактично створюючи для свого власника ті ж обставини, в яких перебувають постраждалі, чиє житло було зруйновано;

 • наразі грошова компенсація надається постраждалим, які є власниками житла, яке перебуває на контрольованих Україною територіях. Ті постраждалі особи, чиє житло знаходиться на тимчасово окупованих територіях, не можуть її отримати. Крім цього, наразі законодавство не містить механізмів відновлення прав таких осіб (реституції), які б могли застосовуватись після звільнення цих територій;

 • на сьогодні Порядок передбачає виплату грошової допомоги або компенсації у випадку пошкодження або знищення житла постраждалих. Питання відшкодування шкоди у випадку знищення або пошкодження іншого майна внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією РФ, досі залишається неврегульованим.

Тож, врегулювання цих, а також інших пов’язаних з ними питань, потребуватиме додаткових зусиль в майбутньому.

У той же час, вже можна стверджувати, що внесення до Порядку змін, що передбачають нові підстави для відмови в наданні грошової компенсації, пов’язані з (і) наявністю рішення суду про стягнення за рахунок держави грошових коштів як компенсації (відшкодування шкоди) за те ж саме зруйноване житло та (іі) виплатою Казначейством грошових коштів на виконання такого рішення суду (п. 25 Порядку), а також нові умови зменшення її граничного розміру (п. 32 Порядку), може призвести до збільшення кількості необґрунтованих відмов у наданні компенсації та, якщо компенсація надається, зменшення її розміру особам, які обрали судовий шлях захисту своїх прав. 


[1] Порядок надання та визначення розміру грошової допомоги постраждалим від надзвичайних ситуацій та розміру грошової компенсації постраждалим, житлові будинки (квартири) яких зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.2013 р. № 947: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/947-2013-%D0%BF#Text

[2] Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку надання та визначення розміру грошової допомоги постраждалим від надзвичайних ситуацій та розміру грошової компенсації постраждалим, житлові будинки (квартири) яких зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації» від 09 грудня 2021 р. № 1301:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1301-2021-%D0%BF#Text

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: