Зробити пожертву
Укр / Eng
10.11.21

2 листопада 2021 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 1 вересня 2021 року №1109  «Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 4 червня 2014 р. № 289 і від 25 березня 2015 р. № 302». Документом внесено зміни до «Порядку оформлення документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, громадянам, які проживають на тимчасово окупованій території України», затвердженого постановою Уряду від 4 червня 2014 р. № 289, а також до «Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України», затвердженого постановою Уряду від 25 березня 2015 р. № 302.

Проект даного документу був предметом консультацій з громадськістю ще на початку 2020 року, однак тривалий час не виносився на розгляд Уряду. Ключові зміни у порядку оформлення паспорта громадянина України наступні:

  • Оформлення та видача паспорта громадянина України більше не регулюватиметься постановою № 289, відтак громадяни Україні, які мешкають на тимчасово окупованій територій Автономної Республіки Крим оформлятимуть паспорт громадянина України в подальшому за загальним порядком, встановленим постановою № 302.
  •  Документи для оформлення, обміну паспорта громадянина України тепер подаються за місцем звернення, тобто до будь-якого підрозділу Державної міграційної служби на території України. Нове правило стосується всіх громадян, в тому числі які проживають на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях. До цього моменту оформлення паспорту громадян, місцем реєстрації яких були непідконтрольні території цих областей, відбувалось за зверненням до підрозділів ДМС в Донецькій області та відповідно в Луганській області.
  • Змінено (деталізовано) правила проведення опитування свідків в разі неможливості ідентифікації особи:
Зміни в порядку оформлення паспорту громадянина України: чи полегшиться процедура встановлення особи?

Коли проводиться опитування свідків: за відсутності документів з фотокарткою/відцифрованим образом обличчя особи, отриманих з державних, єдиних реєстрів, інших інформаційних баз, що перебувають у власності держави або підприємств, установ та організацій, та за результатами перевірок, за якими особу не ідентифіковано;

Свідками можуть бути дієздатні, старше 14 років, з документами, що посвідчують особу:                                    

один із членів сім’ї особи (у тому числі колишня дружина/чоловік).

АБО

не менше двох родичів або сусідів.

Для підтвердження сімейних (родинних) відносин подаються документи, що посвідчують відповідні факти (свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розірвання шлюбу, свідоцтво про народження, рішення суду та інші документи)

! У разі відсутності документів, що підтверджують сімейні (родинні) відносини, такі відомості перевіряються за наявними даними державних та єдиних реєстрів, інших інформаційних баз, що перебувають у власності держави або підприємств, установ та організацій.

Для підтвердження зареєстрованого місця проживання сусіди особи подають довідку про реєстрацію місця проживання, видану органом реєстрації в установленому законодавством порядку

! В разі її відсутності такі відомості перевіряються за наявними даними відомчої інформаційної системи ДМС (для осіб, яким оформлено документи з використанням засобів Реєстру із внесеною до них інформацією про зареєстроване місце проживання) або за відомостями, внесеними до документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України чи її спеціальний статус.

Раніше, необхідна мінімальна кількість свідків не була визначеною, і процедура зазвичай передбачала надання свідчень 3-х осіб, а загалом вимоги в регіонах були різними  – від 2 до 5 [1]. Водночас, пошук свідків для безхатченків, представників ромської нацменшини, осіб, які перемістилися з ТОТ України є проблематичним, іноді неможливим. Тому така деталізація процедури встановлення особи має позитивно вплинути на практику залучення свідків.

Однак, процедура встановлення особи, на наш погляд, все ще потребує вдосконалення для надання можливості залучати свідками інших осіб, які знають людину та можуть підтвердити її особу. Це вчителі, колеги, сусіди без реєстрації місця проживання, інші знайомі, які володіють інформацією. М’якшими є вимоги щодо допустимості свідків у процедурі визнання особою без громадянства: їх там має бути не менше трьох, але допускається опитування родичів, сусідів або інших осіб. Порядок розгляду заяв про визнання особою без громадянства [2] вимагає наявності в таких свідків документа, який посвідчує особу.

  • Також тепер особа, яка звертається за оформленням паспорта вперше після досягнення 18-річного віку за відсутності свідоцтва про народження, може подати витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження.

Наразі неможливим є оформлення паспорту для повнолітньої особи, яка втратила свідоцтво про народження і не може повторно його отримати у зв’язку з відсутністю документа, який посвідчує особу. Заявник опиняється в замкнутому колі, не маючи можливості подати документи для оформлення паспорту. БФ «Право на захист» пропонували передбачити, що за відсутності оригіналу свідоцтва про народження у особи, яка досягла 18-річного віку, уповноважений працівник Державної міграційної служби для підтвердження факту народження надсилає відповідний запит до Мін’юсту.

Державна міграційна служба врахувала пропозицію частково, включивши положення про можливість надання повнолітньою особою замість свідоцтва витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян. Однак витяг можна отримати тільки за умови подання паспорту, тому ця норма не вирішує проблеми неможливості отримання повнолітньої особи свідоцтва і паспорта.  

Така позиція є дивною, враховуючи що пунктом 17 Порядком оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України визначено, що для встановлення особи одержання інформації з Державного реєстру актів цивільного стану громадян здійснюється шляхом надсилання до Мін’юсту в електронній формі захищеними каналами зв’язку запитів щодо кожної особи, відповідь на які Мін’юст надає протягом трьох робочих днів з дня надходження такого запиту. Тобто, подібна взаємодія вже передбачена самим Порядком.

Зміни в порядку оформлення паспорту громадянина України: чи полегшиться процедура встановлення особи?

Інші питання до

процедури встановлення особи

Питання ефективності даного Порядку стоїть також і в частині отримання інформації під час процедури встановлення особи громадян з непідконтрольних територій з Державного реєстру виборців, як це передбачено абзацом другим п. 43 Порядку в діючій редакції. Наразі практика складається таким чином, що людина сама має отримати витяг з даного реєстру і надати його для встановлення особи.

Вразливість недокументованої особи спричинена як раз складністю самостійно зібрати необхідні підтверджуючи документи для оформлення паспорту. Тому, проблеми міжвідомчої взаємодії призводять до покладання тягару підтвердження особи на людину. Отримання інформації з Державного реєстру виборців значно спростить процедуру встановлення особи.

Невирішеною також лишається проблема відсутності алгоритму ідентифікації (встановлення особи) недокументованих осіб, належність до громадянства України яких не підтверджена. Якщо належність до громадянства України підтвердити проблематично, людина лишається неідентифікованою: її не документують жодним документом, вона вимушена порушувати правила перебування на території України, доки за допомогою адвоката в судовому порядку не буде встановлено її особу (це може займати роки).


Stateless Children in Ukraine. Why and How? Як в Україні народжуються діти без громадянства?

[1] Більше про це на сторінці 25 альтернативного проміжного звіту в межах УПО «Дотримання прав біженців, шукачів притулку та осіб без громадянства»

[2] Порядок затверджений постановою Уряду №317 від 24 березня 2021 року  «Деякі питання визнання особою без громадянства»

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: