Зробити пожертву
Укр / Eng
12.01.22

23 грудня 2021 року Урядом було внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для збільшення статутного капіталу Державної спеціалізованої фінансової установи “Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву” з подальшим спрямуванням на виконання Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013—2023 роки (далі – «Порядок»), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 р. № 488 [1]

Нагадаємо, що Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті для збільшення статутного капіталу Держмолодьжитла з їх подальшим використанням на реалізацію відповідної Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013 – 2023 роки,  зокрема для надання молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам довгострокових пільгових кредитів для будівництва (реконструкції) та придбання житла. Згідно з його положеннями, однією з умов надання таких кредитів є вік позичальників, а саме: вік кожного з членів молодої сім’ї (чоловік та дружина), одинокого молодого громадянина становить до 35 років включно.

Зміни до Порядку затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2021 р. № 1437 [2], що набула чинності на 6 січня 2022 року. Тож, розглянемо основні з них.

Пільгові кредити для будівництва (реконструкції) та придбання житла з коштів статутного капіталу Держмолодьжитла: огляд змін та значення для ВПО

1. Особи, які мають першочергове право на отримання кредиту

Найбільших змін зазнали положення п. 5 Порядку, що визначають перелік осіб, які мають першочергове право на отримання довгострокового пільгового кредиту згідно з Порядком.

Раніше до їх числа належали, серед інших, і внутрішньо переміщені особи (далі – «ВПО»). Однак такі положення було додатково уточнено. Відповідно до внесених змін, відтепер першочергове право на отримання такого кредиту матимуть тільки:

громадяни, які самостійно брали безпосередню участь в антитерористичній операції (далі – «АТО») та/або в забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, або сім’ї, в яких один із членів сім’ї (чоловік або дружина) брав безпосередню участь в АТО та/або в забезпеченні її проведення чи у здійсненні зазначених заходів, забезпеченні їх здійснення, за умови, що на таких громадян поширюється дія Законів України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України”, “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”.

Тож, наприклад, якщо йдеться про одинокого молодого громадянина – ВПО, який відповідає іншим визначеним Порядком умовам, але не брав безпосередньої участі в АТО або забезпеченні її проведення, чи у здійсненні/забезпеченні здійснення зазначених вище заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, він більше не матиме першочергового права на отримання передбаченого Порядком кредиту. З огляду на це, відповідні зміни до Порядку для ряду ВПО можуть означати зменшення шансів на отримання такого кредиту.

УВАГА! Згідно з інформацією,розміщеною на сайті Держмолодьжитла, громадянам, зареєстрованим на отримання такого кредиту, які мають першочергове право на його отримання згідно з Порядком, слід підтвердити своє першочергове право шляхом заповнення спеціальної онлайн форми або надати відповідне підтвердження в регіональному управлінні, де зареєстрований кандидат, до 14 січня 2022 року (включно).

Відповідна інформація про зміни до Порядку та необхідне підтвердження першочергового права на отримання кредиту доступна за посиланням:

https://www.molod-kredit.gov.ua/pres-tsentr/novyny/do-uvahy-hromadian-shcho-zareiestrovani-na-otrymannia-pilhovoho-ipotechnoho-kredytu-za-rakhunok-vlasnykh-koshtiv-derzhmolodzhytla

Пільгові кредити для будівництва (реконструкції) та придбання житла з коштів статутного капіталу Держмолодьжитла: огляд змін та значення для ВПО

2. Резервні списки

Раніше, згідно з п. 5 Порядку, громадяни, яким було відмовлено в наданні кредиту у зв’язку з недостатньою платоспроможністю, включались в резервні списки, які розміщувались на веб-сайті відповідного регіонального управління Держмолодьжитла. Наразі ці положення було виключено з Порядку, тож ведення таких резервних списків має бути скасовано.

Пільгові кредити для будівництва (реконструкції) та придбання житла з коштів статутного капіталу Держмолодьжитла: огляд змін та значення для ВПО

3. Нарахування відсотків

Стосовно нарахування відсотків за користування кредитом оновлені положення п. 5 Порядку наразі передбачають, що їх нарахування відбувається з урахуванням положень пункту 15 статті 14 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”.

Нагадаємо, що його положення встановлюють, що «військовослужбовцям, призваним на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, на весь час їх призову, а військовослужбовцям під час дії особливого періоду, які брали або беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, які перебували або перебувають безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, – штрафні санкції, пеня за невиконання зобов’язань перед підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, у тому числі банками, та фізичними особами, а також проценти за користування кредитом не нараховуються» [3].

Пільгові кредити для будівництва (реконструкції) та придбання житла з коштів статутного капіталу Держмолодьжитла: огляд змін та значення для ВПО

[1] Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для збільшення статутного капіталу Державної спеціалізованої фінансової установи “Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву” з подальшим спрямуванням на виконання Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013 – 2023 роки, затверджений постановою КМУ від 11.05.2011 р. № 488:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/488-2011-%D0%BF#Text

[2] Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для збільшення статутного капіталу Державної спеціалізованої фінансової установи “Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву” з подальшим спрямуванням на виконання Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013—2023 роки» від 23.12.2021 р. № 1437: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1437-2021-%D0%BF#Text

[3] Закон України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”  від 20 грудня 1991 року № 2011-XII: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2011-12#Text

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: