Зробити пожертву
Укр / Eng
27.05.21

17 травня 2021 року Держмолодьжитло розпочало приймання заяв від громадян про намір отримати пільговий кредит на придбання житла за рахунок грантових коштів Уряду Німеччини, що надаються через Кредитну установу для відбудови KfW [1].

Питання, що стосуються надання таких кредитів, були врегульовані Порядком пільгового іпотечного кредитування внутрішньо переміщених осіб за рахунок коштів гранту, наданих Кредитною установою для відбудови (KfW), далі – «Порядок», та Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Надання пільгових іпотечних кредитів внутрішньо переміщеним особам” (далі – “Порядок використання коштів програми”), затвердженими постановою Кабінету Міністрів України № 451 від 28 квітня 2021 р. [2] , що набула чинності 13 травня 2021 р. 

Згідно з положеннями Порядку використання коштів програми, на надання пільгових іпотечних кредитів внутрішньо переміщеним особам (далі – «ВПО») на придбання житла спрямовується частина коштів гранту у межах суми 24500000 євро. Головним розпорядником відповідних бюджетних коштів (в т.ч. за програмою “Надання пільгових іпотечних кредитів внутрішньо переміщеним особам”) та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінреінтеграції.

Одержувачем бюджетних коштів та організацією-виконавцем проекту “Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб” є Державна спеціалізована фінансова установа “Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву”.

Умови та механізм надання пільгових іпотечних кредитів ВПО встановлюються Порядком. При цьому, їх слід чітко відрізняти від подібних процедур, встановлених Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання пільгового довгострокового державного кредиту внутрішньо переміщеним особам, учасникам проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам проведення операції Об’єднаних сил (ООС) на придбання житла (далі – «Порядок № 980»), затвердженим постановою КМУ № 980 від 27 листопада 2019 р. 

Порядком встановлюється окрема і нова спеціальна процедура надання іпотечних кредитів ВПО за рахунок коштів гранту, наданих Кредитною установою для відбудови (KfW), основні умови та стадії якої більш детально розглядаються нижче.   

Огляд Порядку пільгового іпотечного кредитування житла для ВПО

І. Умови надання кредиту 

Порядок встановлює наступні загальні умови надання пільгових іпотечних кредитів для ВПО: 

 • Кредит надається позичальникам за рахунок коштів гранту Державною спеціалізованою фінансовою установою “Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву” (далі – «фінансова установа»). Банком-агентом, який здійснює операції з обслуговування рахунків позичальників, на які зараховуються кредитні кошти згідно з Порядком, є Публічне акціонерне товариство акціонерний банк “Укргазбанк” (далі – «банк-агент»).  
 • Право на отримання кредиту мають особи, на яких поширюється дія Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”.  Водночас, ст. 1 вказаного закону встановлює, що ВПО є «громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах та має право на постійне проживання в Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації….». При цьому, згідно з п. 2 Порядку, «заявник – громадянин України, який має бажання подати заяву про намір отримати кредит». Таким чином, виходячи з наведеного визначення терміну «заявник» в Порядку, можна дійти висновку, що іноземці та особи без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах та мають право на постійне проживання в Україні, та є ВПО, не матимуть можливості отримати пільговий іпотечний кредит згідно з Порядком. На підтвердження цього свідчить і  форма заяви про намір отримати кредит, розміщена на сайті Держмолодьжитла (див. Крок 1 нижче), яка вимагає зазначити дані паспорту громадянина України. 
 • Згідно з п. 5 Порядку, кредит є прямим, адресним (цільовим). Такий кредит здійснюється у межах наявних коштів гранту та надається лише один раз. Право на отримання кредиту вважається використаним з моменту зарахування коштів особі на її рахунок для цільового використання, відкритий у банку-агенті. 
 • Кредит надається на строк до 20 років, але не більше ніж до досягнення позичальником пенсійного віку, визначеного ст. 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”. Строк надання кредиту обчислюється з дати зарахування коштів кредиту на рахунок відповідної особи в банку-агенті. 
 • Відсоткова ставка за кредитами встановлюється у розмірі 3 % річних на період дії кредитного договору.  
 • Згідно з п. 4 Порядку, переможець (тобто кандидат, визначений шляхом випадкового вибору, який проводиться за допомогою генератора випадкових чисел із застосуванням програмного забезпечення, як такий, що отримає пільговий іпотечний кредит) не пізніше ніж у день укладення кредитного договору має внести на свій поточний рахунок, відкритий в банку-агенті, кошти в розмірі не менше 6 % вартості житла та кошти за площу та вартість житла, що перевищує нормативну, в разі її наявності. За бажанням переможця розмір власного внеску може бути збільшено.
 • Кредит надається виходячи: (і) з нормативної площі житла, яка становить 21 м2 загальної площі житла на одну особу та додатково 10,5 м2 на сім’ю, та (іі) з договірної вартості 1 м2 загальної площі житла для населеного пункту за місцем розташування об’єкта, на придбання якого надається кредит, але не більше граничної вартості 1 м2

Гранична сума кредиту не може перевищувати суму, отриману шляхом множення:  нормативна площа житла множиться на граничну вартість 1 м2

За п. 4 Порядку, для розрахунку суми кредиту вартість 1 м2 загальної площі житла не повинна перевищувати граничну вартість 1 м2 житла. При цьому гранична вартість 1 м2 загальної площі житла не може перевищувати:

 • опосередковану вартість, яка визначається Мінрегіоном відповідно до Порядку визначення та застосування показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України, затвердженого наказом Держбуду від 27 вересня 2005 р. № 174 (далі – «опосередкована вартість»), збільшену в 1,75 раза – для міст Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова; 
 • опосередковану вартість, збільшену в 1,5 раза – для міст – обласних центрів, міст обласного значення з населенням понад 300 тис. осіб, а також населених пунктів, які розташовані на відстані до 15 кілометрів від меж м. Києва та обласних центрів;
 • опосередковану вартість, збільшену в 1,25 раза – для міст обласного значення з населенням від 100 тис. до 300 тис.;
 • опосередковану вартість у відповідній області – для інших населених пунктів.   

Вартість об’єкта кредитування, що перевищує граничну суму кредиту, сплачується позичальником за власний рахунок!  

 • Переможці самостійно обирають об’єкти, які можуть бути придбані за кошти кредиту.  Згідно з Порядком, об’єктом кредитування може бути квартира у багатоквартирному житловому будинку або одноквартирний житловий будинок за умови, що такий багатоквартирний / одноквартирний житловий будинок прийнято в експлуатацію не більше ніж 35 років тому чи реконструйовано не більше ніж 25 років тому.

Крім цього, згідно з п. 7 Порядку, кредит надається за умови

 1. відсутності у переможця та у членів сім’ї [3] переможця на праві власності житлової площі (крім житлової нерухомості, що розташована на території, визначеній згідно з законодавством тимчасово окупованою територією, та на території населених пунктів, зазначених у переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення). 
 2. підтвердження переможцем своєї платоспроможності.

Платоспроможність передбачає, що за умови сплати щомісячного платежу в рахунок погашення кредиту з урахуванням відсотків залишок середньомісячного доходу переможця та повнолітніх членів сім’ї не може бути меншим, ніж прожитковий мінімум (загальний показник), визначений законодавством на відповідний період, з розрахунку на кожного члена сім’ї (за винятком всіх обов’язкових платежів, податків і зборів). 

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», в 2021 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць встановлюється у розмірі з 1 січня – 2189 гривень, з 1 липня – 2294 гривні, з 1 грудня – 2393 гривні. 

 1. згоди на доступ фінансової установи до кредитної історії переможця та/або на передачу до бюро кредитних історій інформації про кредитний правочин з фінансовою установою;
 2. внесення переможцем на особистий рахунок коштів в розмірі не менше 6 % вартості житла та коштів за площу та вартість житла, що перевищує нормативну, в разі її наявності, згідно з Порядком. 

Також, відповідно до п. 8 Порядку, кредит не може бути наданий особам, які або члени сім’ї яких за рахунок бюджетних коштів отримали державну підтримку/грошову компенсацію/кредити на пільгових умовах на будівництво (придбання) житла.

Однак, дія таких обмежень не поширюється на випадки, коли за рахунок державної підтримки/грошової компенсації/кредитів на пільгових умовах збудовано/будувалося або придбано житло, доступ до якого обмежено та яке розташоване на території, що є тимчасово окупованою, та/або на території населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та на території населених пунктів, які  розташовані на лінії зіткнення.  

При цьому, наведене вище формулювання залишає відкритим питання, чи постраждалі, якими було отримано грошову компенсацію згідно з Порядком надання та визначення розміру грошової допомоги постраждалим від надзвичайних ситуацій та розміру грошової компенсації постраждалим, житлові будинки (квартири) яких зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації, затвердженого постановою КМУ № 947 від 18.12.2013 р. (в редакції постанови КМУ № 767 від 02.09.2020 р.) можуть одержати пільговий іпотечний кредит згідно з Порядком.

Зазначена грошова компенсація надається постраждалим, які є власниками житла, яке перебуває на контрольованих Україною територіях та було зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації, та, відповідно, не повинна вважатись грошовою компенсацією на будівництво (придбання) житла.

Однак, не можна виключати, що на практиці при застосуванні положень п. 8 Порядку фінансовою установою та державними органами буде зайнято таку позицію, що кредит за Порядком не може бути наданий особам, які / члени сім’ї яких за рахунок бюджетних коштів отримали грошову компенсацію за житло, зруйноване внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації.

Про це свідчить і форма заяви про намір отримати кредит, розміщена на сайті Держмолодьжитла (див. Крок 1 нижче), що містить відповідне застереження: “Повідомляю (повідомляємо), що раніше за рахунок бюджетних коштів державну підтримку або грошову компенсацію, або кредити на пільгових умовах на будівництво (придбання) житла не отримував (не отримували).” Наступна практика застосування цих положень потребуватиме додаткового відстеження та аналізу. 

Огляд Порядку пільгового іпотечного кредитування житла для ВПО

ІІ. Процедура отримання кредиту: 

Крок 1: подання заяви про намір отримати кредит 

Заява про намір отримати кредит (далі – «заява») подається заявником: 

 • під час особистого звернення до регіонального управління фінансової установи [4] або 
 • в електронній формі через Єдиний державний веб-портал електронних послуг, який адмініструється державним підприємством “Дія” (далі – «Портал Дія»).

Порядок не встановлює форму відповідної заяви, визначаючи лише перелік відомостей, які мають бути зазначені в ній, що включають, серед іншого, і регіон, в якому заявник бажає отримати кредит. Водночас, під час особистого звернення заявника заява має подаватись в паперовому вигляді за формою, розміщеною на веб-сайті фінансової установи: 

https://www.molod-kredit.gov.ua/images/DOCUMENTS/ZhYTLOVI-PROHRAMY/VPO-KFW/Dodatkok_9_Zaiava_pro_namir_otrymaty_kredyt-KfW.pdf

Заява в електронній формі через Портал Дія подається до фінансової установи заявником, який пройшов автентифікацію з використанням інтегрованої системи автентифікації, кваліфікованого електронного підпису або інших засобів електронної ідентифікації, які дають змогу однозначно встановити особу заявника.

Крок 2: внесення до реєстру 

Згідно з Порядком, реєстр становить реєстр кандидатів, що зареєструвалися для отримання кредиту відповідно до поданих заяв, який формується фінансовою установою за допомогою програмного забезпечення та розміщується у вигляді електронної таблиці на її офіційному веб-сайті.  В реєстрі кожному кандидату присвоюється індивідуальний номер.

Перед внесенням до реєстру фінансова установа перевіряє, зокрема, відповідність заявника та членів його сім’ї вимогам п. 8 Порядку (щодо отримання заявником / членами сім’ї заявника за рахунок бюджетних коштів державної підтримки/грошової компенсації/кредитів на пільгових умовах на будівництво (придбання) житла).

Повідомлення про включення заявника до реєстру (відмову у включенні до реєстру) надсилається заявнику одним із доступних способів, що зазначений ним у заяві, зокрема засобами телефонного зв’язку або на адресу електронної пошти. В разі подання заяви в електронній формі, повідомлення про прийняття відповідного рішення фінансової установи надсилається заявнику програмними засобами Порталу Дія. 

Інформація про включення заявника до реєстру також розміщується наступного робочого дня на веб-сайті фінансової установи.

Крім цього, у відповідності до п. 12 Порядку, до реєстру за мовчазною згодою вноситься інформація про особу з реєстру кандидатів, що зареєструвалися для отримання кредиту відповідно до поданих заяв та анкет згідно з Порядком № 980 [5]

Якщо кандидат заперечує проти внесення його заяви до нового реєстру за Порядком або не відповідає встановленим Порядком вимогам, такий кандидат має повідомити Держмолодьжитло відповідною заявою до 17 червня 2021 р. Якщо ж кандидат був зареєстрований в реєстрі за Порядком № 980 в декількох регіональних управліннях, він має визначитись, в якому саме регіоні він бажає отримати кредит (дані відображаються в новому реєстрі за Порядком), та повідомити про це будь-яке з регіональних управлінь Держмолодьжитла, в яких зареєстрований такий кандидат, до 17 червня 2021 р. відповідно до інструкцій, наведених на сайті Держмолодьжитла [6]

Крок 3: відбір переможців  

Одним з основних нововведень Порядку є процедура відбору переможців з числа кандидатів на отримання кредиту. Відповідно до п. 12 Порядку, відбір переможців з числа кандидатів здійснюється шляхом випадкового вибору за допомогою генератора випадкових чисел.

Відповідні положення щодо відбору шляхом випадкового вибору також можна вважати однією з суттєвих відмінностей механізмів, встановлених Порядком, від процедур, передбачених Порядком №  980.

Для забезпечення роботи програмного забезпечення формування реєстру припиняється на добу, протягом якої здійснюється відбір переможців з числа зареєстрованих у реєстрі кандидатів.

Відповідальним за проведення такого відбору є фінансова установа. 

Процедура відбору відбуватиметься за потреби, але не рідше, ніж один раз на 4 місяці, починаючи з дня набрання чинності Порядком (тобто 13.05.2021 р.) за умови фактичного надходження коштів гранту на рахунок фінансової установи. 

Крок 4: повідомлення переможця про необхідність подання визначеного Порядком пакету документів 

За результатами проведеного відбору регіональне управління фінансової установи не пізніше ніж наступного робочого дня повідомляє переможцю (одним із доступних способів, що зазначений ним у заяві) про необхідність подання документів, зазначених в п. 13 Порядку (див. Крок 5 нижче).

Перелік переможців проведеного відбору публікується на офіційному веб-сайті фінансової установи. В реєстрі, що розміщується на веб-сайті фінансової установи, відповідні зміни відображаються наступного робочого дня. 

Крок 5: надання переможцем документів для отримання кредиту або заяви про відмову від отримання кредиту

Згідно з п. 13 Порядку, для отримання кредиту переможець подає до регіонального управління фінансової установи такі документи:

 • заяву про надання кредиту;
 • копії паспортів громадянина України переможця та повнолітніх членів його сім’ї, за технічної можливості – е-паспорт, що є відображенням в електронному вигляді інформації, що міститься у паспорті громадянина України у формі картки, документів (відомостей, даних) про реєстрацію через Портал Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія;
 • у разі відсутності у паспорті громадянина України відомостей про зареєстроване місце проживання – довідку про реєстрацію місця проживання, видану органом реєстрації відповідно до Закону України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні” (крім осіб, місце проживання яких зареєстроване на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя); 
 • копії реєстраційного номера облікової картки платника податків або, за наявності технічної можливості, документів (відомостей, даних) про реєстраційний номер облікової картки платника податків через Портал Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (не подається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);
 • інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про наявність або відсутність у власності житла;
 • документи, необхідні для визначення платоспроможності (довідку з місця роботи та відомості з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків, що надаються контролюючими органами, повнолітніх членів сім’ї одержувача державної підтримки, а також інші документи, що підтверджують доходи членів сім’ї кандидата);
 • письмову згоду кожного повнолітнього члена сім’ї, на якого розраховується розмір кредиту, щодо включення його у розрахунок розміру кредиту (в довільній формі);
 • документи (у разі наявності), що підтверджують родинні стосунки між особами, на яких розраховується розмір кредиту, які проживають або зареєстровані разом з переможцем, за наявності технічної можливості – е-свідоцтво про народження, що є відображенням в електронному вигляді інформації, що міститься у свідоцтві про народження, виготовленому на паперовому бланку, через Портал Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія;
 • попередній договір про придбання житла;
 • копії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи переможця та відповідних довідок членів його сім’ї або за наявності технічної можливості – електронних довідок, що є відображенням в електронному вигляді інформації, що міститься в довідці, яка підтверджує факт внутрішнього переміщення і взяття на облік такої особи.
 • у разі звернення уповноваженої переможцем особи також подається документ, що підтверджує її повноваження діяти від імені переможця. 

Згідно з останнім абзацом п. 13 Порядку, якщо переможцем не подано до регіонального управління фінансової установи заяву про надання кредиту з доданням відповідних документів, зазначених вище, регіональне управління фінансової установи складає акт про неявку особи та неподання заяви про надання кредиту (далі – «акт»). 

Переможці, які подали заяву про відмову від отримання кредиту (відповідне право особи прямо передбачено п. 14 Порядку) та/або щодо яких складено акт, втрачають право на отримання кредиту за своїм індивідуальним номером у реєстрі, вони виключаються з реєстру, а їх індивідуальний номер не зберігається. Водночас, такі особи можуть повторно зареєструватись в реєстрі, отримавши новий індивідуальний номер. 

При цьому, однак, Порядок не визначає, протягом якого строку переможець повинен подати до регіонального управління фінансової установи зазначені вище документи та з якого моменту він вважатиметься таким, що не з’явився і не подав документи, та коли фінансовою установою може бути складено зазначений вище акт. Проте, згідно з інформацією, наведеною на веб-сайті Держмолодьжитла, такі документи подаються протягом 20 календарних днів з моменту обрання переможцем [7].

Крок 6:  рішення про надання кредиту  

Згідно з п. 15 Порядку, рішення про надання кредиту приймається фінансовою установою протягом місяця з дня подання переможцем документів для отримання кредиту за умови фактичного надходження коштів гранту на рахунки фінансової установи.  Таким чином, виходячи з цих положень, існує ризик, що навіть за відсутності будь-яких зауважень до поданих особою документів, у випадку ненадходження коштів гранту на рахунки фінансової установи, особа може не отримати пільговий кредит. 

У наданні кредиту відмовляється у разі, коли:

 • переможець не відповідає одній або декільком умовам надання кредиту, визначеним пунктами 6 – 8  Порядку;
 • документи для отримання кредиту не подано або подано не в повному обсязі або вони не відповідають вимогам, встановленим Порядком;
 • переможцем або позичальником подано документи, що містять неправдиві відомості;
 • документи подано переможцем або позичальником з порушенням строку подання.

У разі прийняття рішення про відмову в наданні кредиту регіональне управління фінансової установи повідомляє про це переможцю в письмовій формі у місячний строк з моменту його обрання. Таке рішення може бути оскаржене переможцем у встановленому законодавством порядку.

В разі коли фінансовою установою прийнято рішення про відмову в наданні кредиту переможцю з підстав, визначених Порядком, або переможцем подано заяву про відмову від отримання кредиту, проводиться процедура додаткового відбору переможців.

Крок 7:  укладення кредитного договору, забезпечення кредиту

Згідно з п. 16 Порядку, кредит надається фінансовою установою на підставі кредитного договору, до якого додаються розрахунок розміру кредиту з визначенням внеску позичальника та розрахунок щомісячних обов’язкових платежів.

З метою забезпечення погашення кредиту позичальником відповідно до умов кредитного договору укладається договір про іпотеку придбаного житла.

Крім цього, у період виконання зобов’язання за кредитом страхуванню підлягають: 

 • придбане з використанням кредитних коштів житло;
 • позичальник від нещасного випадку.

Страхування здійснюється позичальником з дотриманням умов кредитного договору.

Stateless Children in Ukraine. Why and How? Як в Україні народжуються діти без громадянства?

Джерела та посилання:

 1. Інформацію наведено на веб-сайті Держмолодьжитло: https://www.molod-kredit.gov.ua/pres-tsentr/novyny/za-pershyi-den-ponad-450-zaiav-na-pilhovu-ipoteku-dlia-vpo-za-rakhunok-koshtiv-uriadu-nimechchyny-derzhmolodzhytlo-u-tsyfrovomu-trendi
 2. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/451-2021-%D0%BF#Text
 3. Порядок визначає членів сім’ї кандидата наступним чином: дружина (чоловік), їх діти; особа, яка проживає з кандидатом, що має інвалідність I групи, та доглядає за ним, за умови, що кандидат не перебуває з нею у шлюбі; батьки; особа, яка перебуває під опікою або піклуванням кандидата та проживає разом з ним.
 4. Регіональні управління/іпотечний центр Державної спеціалізованої фінансової установи “Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву”.
 5. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980-2019-%D0%BF#n8
 6. Інформацію наведено на веб-сайті Держмолодьжитла: https://www.molod-kredit.gov.ua/zhytlovi-prohramy/kredyt-dlia-vpo-kfw/yak-podaty-zaiavu
 7. https://www.molod-kredit.gov.ua/zhytlovi-prohramy/kredyt-dlia-vpo-kfw/dokumenty-dlia-otrymannia-kredytu

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: