Зробити пожертву
Укр / Eng
23.12.21

1419-те засідання, 30 листопада – 2 грудня 2021
(DH) H46-41
група Кебе та Інші проти України
(Заява № 12552/12)

CM/Notes/1419/H46-41

Рішення

Депутати,

1. нагадали, що ця група справ стосується різних недоліків в процедурах, пов’язаних з шукачами притулку, включаючи процедуру доступу до міжнародного захисту, відсутність оцінки ризиків в разі вислання, порушень в контексті позбавлення свободи, а також відсутності ефективного засобу юридичного захисту з автоматичною зупиняючою дією проти відмов у в’їзді в Україну;

Що стосується індивідуальних заходів

2. відзначаючи здійснені органами влади кроки для виплати належного відшкодування та пов’язані з цим складнощі, особливо в справі M.S., закликають органи влади забезпечити, аби, якщо місцезнаходження заявників буде встановлене, суми були передані в їхнє розпорядження, в тому числі і після спливу річного періоду;

Що стосується заходів загального характеру,

3. зважили на існуючі правила подачі звернень за міжнародним захистом, в тому числі особами в нелегальному становищі в пунктах перетину кордону та вимоги оцінки ризиків в різних процедурах; висловили, тим не менш, занепокоєння щодо повідомлень про практичні складнощі, з якими зустрічаються шукачі притулку, та заохотили органи влади гарантувати ефективну імплементацію цих правил відповідно до Конвенції аби дозволити доступ до процедури притулку та забезпечити ретельну оцінку ризиків у випадку повернення;

4. закликали органи влади забезпечити аби будь-яке позбавлення свободи шукачів притулку відбувалось у повній відповідності до Статті 5 Конвенції та запросили від них надати подальшу інформацію в цьому відношенні; нагадали, що ця група справ також стосується надмірної тривалості перегляду рішень про позбавлення свободи; запросили органи влади подати інформацію щодо затримок в процедурах апеляції, пов’язаних з позбавленням свободи шукачів притулку;

5. відзначили з інтересом процедуру що стосується дітей-мігрантів без супроводу дорослих та інформацію, що не було недавніх випадків позбавлення свободи таких дітей в пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, заохотили органи влади здійснювати необхідні кроки аби посилити цю тенденцію та забезпечити адекватне поводження з такими дітьми;

6. повторили, що достатні гарантії, такі як доступність інформації зрозумілою особі мовою, є суттєвими для надання реалістичної можливості звернутися за захистом у пункті перетину кордону та що переклад і правова допомога є суттєвими для осіб позбавлених свободи та таких, що підлягають видворенню; звернули увагу на нормативну базу, що встановлює такі гарантії і заходи, які здійснюються аби забезпечити практичне виконання; підкреслили, однак, із занепокоєнням повідомлення, які показують, що шукачі притулку не завжди отримують відповідні послуги, закликали органи влади забезпечити повну імплементацію таких гарантій на практиці;

7. що стосується законодавчих ініціатив, представлених органами влади, наголосили, що будь-які проєкти законодавчих актів, що розробляються, повинні брати до уваги стандарти Конвенції, практику Суду, а також інші міжнародні зобов’язання та не повинні послаблювати гарантії, пов’язані з процедурами міжнародного захисту або позбавленням свободи шукачів притулку;

8. заохотили органи влади посилити існуюче співробітництво з Верховним комісаром Організації Об’єднаних Націй у справах біженців, забезпечивши, серед інших аспектів, доступ представників УВКБ та його неурядових організацій-партнерів до осіб, які перебувають під їхнім мандатом, в тому числі в пунктах перетину кордону та місцях позбавлення свободи;

9. запросили органи влади надати подальші відомості щодо існування добре усталеної судової практики стосовно призупинення виконання рішень про заборону в’їзду на українську територію; нагадали, тим не менш, що критично важливим є те, аби українські органи влади запровадили ефективні засоби юридичного захисту з автоматичною зупиняючою дією проти рішень прикордонників про відмову шукачам притулку в дозволі на в’їзд з метою розгляду їхніх звернень за міжнародним захистом;

10. запросили органи влади надати оновлену інформацію щодо всіх невирішених питань до 1 січня 2023 р.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: