Зробити пожертву
Укр / Eng
19.10.22

Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 03 вересня 2022 року № 3734/5 «Про впорядкування відносин з державної реєстрації народження в умовах воєнного стану» передбачає онлайн реєстрацію дитини, яка народилась в адміністративно-територіальній одиниці, де через війну державна реєстрація актів цивільного стану тимчасово не проводиться.

Державна реєстрація народження дитини проводиться не пізніше одного місяця з дня її народження.

Процедура

КРОК 1. Написати заяву про державну реєстрацію народження, складену у довільній формі, яка має містити:

1) відомості про дитину (прізвище, власне ім’я та (за наявності) по батькові, стать, дату народження, місце народження);
2) відомості про матір та батька (прізвище, власне ім’я та (за наявності) по батькові, дату народження, громадянство, зареєстроване місце проживання (за наявності), реквізити паспорта або паспортного документа, що посвідчує особу).

ВАЖЛИВО!

 • Якщо батьки дитини не перебувають у шлюбі між собою, підписана ними заява про державну реєстрацію народження вважається їх спільною заявою про визнання батьківства.
 • У разі народження дитини у матері, яка не перебуває у шлюбі, у випадках, коли немає спільної заяви батьків, заяви батька або рішення суду, у заяві про державну реєстрацію народження стосовно батька зазначаються лише його ім’я та по батькові.
 • Якщо заява про державну реєстрацію народження подається не батьками дитини чи одним з них, додатково зазначаються відомості про заявника (прізвище, власне ім’я та (за наявності) по батькові, реквізити паспорта або паспортного документа, що посвідчує особу).

КРОК 2. До заяви додати медичний документ, що, відповідно до законодавства, є підставою для проведення державної реєстрації народження.

 • Медичне свідоцтво про народження, що видається закладами охорони здоров’я, де приймаються пологи; або
 • Медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу, у разі народження дитини поза закладом охорони здоров’я; або
 • Рішення суду про встановлення факту народження, якщо відсутній документ закладу охорони здоров’я або медичної консультаційної комісії, що підтверджує факт народження.

КРОК 3. Додати паспорти або паспортні документи, що посвідчують особи батьків (одного з них) та свідоцтво про шлюб.

Якщо державна реєстрація народження проводиться не батьками, а іншою особою додається паспорт або паспортний документ, що посвідчує особу заявника.

КРОК 4. Зібрані документи надіслати на у формі електронних копій (сканованих копії або фотокопій) на електронну пошту ([email protected]) до відділу державної реєстрації актів цивільного стану в Чернівецькій області.

КРОК 5.

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану в Чернівецькій області здійснює актовий запис про народження в електронному вигляді та на паперових носіях без внесення відомостей щодо цього актового запису до Державного реєстру актів цивільного громадян. У цей же день оформлюється свідоцтво про народження, яке залишається у відділі державної реєстрації актів цивільного стану.

КРОК 6.

Заявник на адресу своєї електронної пошти отримує скановану копію свідоцтва про народження та роз’яснення порядку подальшого отримання оригіналу свідоцтва про народження та у випадках, передбачених законодавством, витягу з Державного реєстру актів цивільного громадян.

КРОК 7.  Отримання оригіналу свідоцтва про народження.

ВАЖЛИВО!

Хто має право отримати оригінал свідоцтва про народження:

 • заявник;
 • батьки дитини (один з них);
 • близькі родичі дитини (брат, сестра, дід, баба, тітка, дядько);
 • законні представники батьків або близьких родичів дитини у разі подання довіреності, посвідченої відповідно до Закону України «Про нотаріат», або документа, що посвідчує повноваження такого представника, відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Де можна отримати свідоцтво про народження:

 • У будь-якому відділі державної реєстрації актів цивільного стану в межах адміністративно-територіальної одиниці, де не припинений доступ користувачів до єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України.

Що необхідно для отримання оригіналу свідоцтва:

 • Подати заяву про видачу свідоцтва, складену в довільній формі;
 • Пред’явити оригінал медичного документа про народження, на підставі якого проведено державну реєстрацію народження.

КРОК 8.

Якщо відсутні розбіжності між оригіналом медичного документа, який пред’явила особа та електронною копією (сканованою копією або фотокопією), на підставі якого складено актовий запис про народження, не пізніше наступного робочого дня з дня отримання запиту відділ державної реєстрації актів цивільного стану, яким складено актовий запис про народження, вносить відомості до Реєстру і надсилає свідоцтво про народження та у випадках, передбачених законодавством, витяг з Реєстру до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем звернення особи.

КРОК 9.

За умови проходження цієї процедури, особи, які мають право отримати оригінал свідоцтва про народження, можуть його отримати у відділі державної реєстрації актів цивільного стану за місцем звернення.