Зробити пожертву
Укр / Eng
12.10.20

І. Доступне житло

1. Основне про програму:

Програма передбачає забезпечення переселенців житлом шляхом надання державної підтримки у вигляді сплати державою 50% вартості будівництва (придбання) житла та/або пільгового іпотечного житлового кредиту з можливістю отримання переселенцем додаткового кредитування в банку для сплати частини вартості будівництва (придбання) доступного житла, що перевищує розмір державної підтримки.

2. Умови участі у програмі:

Претендувати на участь мають змогу переселенці, які одночасно відповідають таким умовам:
1) не мають та не мали у власності протягом останніх 3 років іншої житлової нерухомості, ніж та, що розташована на тимчасово окупованій території або на території населених пунктів, що визначені розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 р. № 1085;
2) мають офіційний середньомісячний грошовий дохід, який разом з доходом членів їх сімей з розрахунку на одну особу не перевищує 3-кратного розміру середньомісячної заробітної плати у відповідному регіоні за даними Держстату;
3) раніше не отримували державну підтримку для будівництва (придбання) доступного житла.

3. Куди звертатись:

До регіонального управління Держмолодьжитла за місцем проживання, визначеним у довідці про взяття на облік ВПО.

4. Перелік необхідних документів:

заява про надання державної підтримки;
копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство повнолітніх членів сім’ї;
– у разі відсутності у документах, що посвідчують особу та підтверджують громадянство, відомостей про зареєстроване місце проживання — довідку про реєстрацію місця проживання, видану органом реєстрації відповідно до Закону України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні” (крім осіб, місце проживання яких зареєстроване на тимчасово окупованих територіях);
копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (не подається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу доходів і зборів і мають відмітку в паспорті);
витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про наявність, або відсутність у власності житла;
– довідку про перебування на квартирному обліку (для внутрішньо переміщених осіб — копію довідок про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, виданих на ім’я заявника та членів сім’ї громадянина);
– документи, необхідні для визначення платоспроможності (довідки з місця роботи та відомості з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків, що надаються органами доходів і зборів, повнолітніх членів сім’ї одержувача державної підтримки, а також інші документи, що підтверджують доходи членів сім’ї одержувача державної підтримки);
письмова згода кожного повнолітнього члена сім’ї, на якого розраховується розмір державної підтримки щодо включення їх у розрахунок державної підтримки (у довільній формі);
документи, що підтверджують родинні стосунки між особами, на яких розраховується розмір державної підтримки, які разом з ним проживають або зареєстровані;
письмові пояснення щодо наявних розбіжностей між відомостями, що надаються заявником, та інформацією/витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
додатково (за наявності підстав):
– акт технічного стану житла — для внутрішньо переміщених осіб, житло яких розташоване на території України, на якій органи державної влади здійснюють свої повноваження у повному обсязі та яке зруйноване чи непридатне для проживання у зв’язку з проведенням антитерористичної операції;
– нотаріально завірена довіреність на вчинення відповідних дій в разі подання документів уповноваженою особою;
– для отримання підтримки на новозбудоване житло — лист від забудовника про намір подальшого укладення з одержувачем державної підтримки договору про придбання житла, в якому визначається вартість та площа житла, що буде придбано, зокрема коштом державної підтримки (затвердженої форми), з доданими до нього завіреними копіями документів, що підтверджують відповідність Забудовника критеріям для участі у програмі.

ІІ. Кредит під 3%

1. Основне про програму:

Програма передбачає надання переселенцям на строк до 20 років (але не більше ніж до досягнення позичальником пенсійного віку) пільгового державного кредиту для придбання квартири в багатоквартирному житловому будинку або одноквартирного житлового будинку за умови, що таке житло прийнято в експлуатацію не більше ніж 25 років тому чи реконструйовано не більше ніж 15 років тому, з відсотковою ставкою в розмірі 3% річних.

2. Умови участі у програмі:

Претендувати на участь мають змогу переселенці, які одночасно відповідають таким умовам:

 1. у кандидата та у членів його сім’ї не має та не було у власності з 27 квітня 2014 року до моменту подання заяви про намір отримати кредит іншої житлової нерухомості, ніж та, що розташована на тимчасово окупованій території або на території населених пунктів, що визначені розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 р. № 1085, або житлова площа становить не більше 13,65 м² на одну особу;
 2. такі особи мають офіційний дохід і є платоспроможними (залишок середньомісячного доходу кандидата та повнолітніх членів сім’ї за умови сплати щомісячного платежу за кредитом, не буде менше прожиткового мінімуму на кожного члена сім’ї);
 3. кандидати не отримували за рахунок бюджетних коштів іншої державної підтримки, компенсації або кредиту на будівництво (придбання) житла;
 4. повнолітні особи-заявники не досягли пенсійного віку.

3. Куди звертатись: 

До регіонального управління Держмолодьжитла за місцем знаходження житла, на придбання якого планується отримати пільговий державний кредит.

4. Перелік необхідних документів:

заява про надання кредиту;

копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство повнолітніх членів сім’ї;

– у разі відсутності в документі, що посвідчує особу та підтверджує громадянство заявника, відомостей про зареєстроване місце проживання — довідка про реєстрацію місця проживання, видана органом реєстрації відповідно до Закону України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні” (не подається особами, місце проживання яких зареєстроване на тимчасово окупованій території);

– копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (не подається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу доходів і зборів і мають відмітку в паспорті);

інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про наявність або відсутність у власності житла;

документи, необхідні для визначення платоспроможності (довідки з місця роботи та відомості про суми виплачених доходів та утриманих податків, що надаються органами доходів і зборів, повнолітніх членів сім’ї кандидата, а також інші документи, що підтверджують доходи кандидата та членів його сім’ї);

письмова згода кожного повнолітнього члена сім’ї, на якого розраховується розмір кредиту щодо включення їх у розрахунок кредиту (у довільній формі);

документи, що підтверджують родинні стосунки між особами, на яких розраховується розмір кредиту, які разом з ним проживають або зареєстровані (свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження);

попередній договір про придбання житла (інші документи, що підтверджують зобов’язання або намір власника житла (продавця) укласти з кандидатом договір про придбання житла); 

– акт обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири), яке зруйноване чи непридатне для проживання у зв’язку з проведенням АТО, складений відповідно до вимог чинного законодавства (за наявності);

копії довідок про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, виданих на ім’я заявника та  членів його сім’ї;

– у разі подання документів уповноваженою особою — нотаріально завірена довіреність на вчинення відповідних дій.

ІІІ. Грошова компенсація для ВПО, які є учасниками АТО, на придбання житла

1. Основне про програму:

Програма передбачає надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для ВПО, які брали безпосередню участь в АТО.

2. Умови участі у програмі:

Для участі у програмі допускаються ВПО за умови, що вони:

 • брали безпосередню участь в АТО, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії РФ в Донецькій і Луганській областях, забезпеченні їх здійснення;
 • визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 ч. 2 ст. 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 ч. 1 ст. 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;
 • не менш як рік перебувають на обліку як внутрішньо переміщені особи за місцем фактичного проживання в межах м. Києва або в межах однієї області;
 • перебувають на квартирному обліку як такі, що потребують поліпшення житлових умов;
 • не володіють та не володіли протягом останніх п’яти років, що передують даті подання заяви про призначення грошової компенсації, майновими правами чи правом власності на нерухоме майно, що відповідає житловим нормам, яке розташоване в населених пунктах на підконтрольній Україні території (крім житлового приміщення, яке зруйноване або стало непридатним для проживання внаслідок проведення АТО або заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії РФ);
 • раніше не отримували жиле приміщення або грошову компенсацію за належні для отримання жилі приміщення.

3. Куди звертатись: 

До органу соціального захисту населення за місцем перебування на квартирному обліку. 

4. Перелік необхідних документів:

заява про призначення грошової компенсації;

копія документа, що посвідчує внутрішньо переміщену особу, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України;

– у разі подання документів законним представником — документи, що посвідчують особи тих, від чийого імені подається заява, а також документ, яким надано повноваження законному представникові представляти таких осіб, оформлений відповідно до законодавства;

– для осіб з інвалідністю внаслідок війни та для учасників бойових дій — копія посвідчення встановленого зразка;

– для осіб, статус яким надано відповідно до пунктів 19 і 20 ч. 1 ст.  6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, — копія довідки про безпосередню участь особи в АТО, забезпеченні її проведення або довідки про безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії РФ в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України за встановленими формами;

для осіб, статус яким надано відповідно до пункту 11 ч. 2 ст. 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, — копія довідки про безпосередню участь особи в АТО, забезпеченні її проведення або довідки про безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України за встановленими формами, та документа військово-лікарської комісії, в якому визначено причинний зв’язок отриманих захворювань, поранень, контузій і каліцтв (свідоцтва про хворобу, довідки, витягу з протоколу, акта медичного огляду, постанови тощо);

для осіб, статус яким надано відповідно до пунктів 12-14 ч. 2 ст. 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, — копія довідки керівника АТЦ при СБУ, Генерального штабу Збройних Сил, передбаченої постановою Кабінету Міністрів України від 08.09.2015 № 685.

довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та кожного із членів її сім’ї.

IV. Власний дім

1. Основне про програму:

Програма передбачає надання пільгових довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі, у тому числі ВПО, на строк до 20 років, але не більш як до досягнення позичальником пенсійного віку, а молодим сім’ям (подружжя, в якому вік чоловіка та дружини не перевищує 35 років) або неповним сім’ям (мати (батько) віком до 35 років) — до 30 років. Кредит надається під 3% річних, однак від сплати відсотків звільняються:

 • позичальник, який має трьох і більше дітей (у тому числі усиновлених та/або таких, що перебувають під його опікою/піклуванням), — з дати подання копії підтвердних документів; 
 • позичальники, які є військовослужбовцями, подружжя, в якому чоловік або дружина є військовослужбовцем, що підтверджується копією військового квитка, — з початку й до закінчення особливого періоду; 
 • позичальники, які є резервістами, військовозобов’язаними, подружжя, в якому чоловік або дружина є резервістом чи військовозобов’язаним, що підтверджується довідкою військового комісаріату або військової частини про перебування на військовій службі, — з моменту призову під час мобілізації й до закінчення проходження військової служби в особливий період.

2. Умови участі у програмі:

Для участі у програмі допускаються ВПО за умови, що вони:

 • можуть підтвердити свою платоспроможність, яка передбачає, що за умови сплати щомісячного платежу в рахунок погашення кредиту з урахуванням процентів залишок середньомісячного доходу позичальника та повнолітніх членів сім’ї не може бути меншим, ніж прожитковий мінімум, визначений законодавством на відповідний період, з розрахунку на кожного члена сім’ї;
 • мають зареєстроване місце проживання на території села або розглядають варіант переселення для постійного проживання у сільську місцевість та реєстрацію місця проживання там;
 • працюють на підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності, в особистих селянських господарствах, що функціонують у сільській місцевості та розташовані в межах району проживання чи суміжних районах;
 • раніше не отримували кредит за цією програмою.

3. Куди звертатись: 

До фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі. Програма діє не у всіх областях України.

4. Перелік необхідних документів:

– заява про надання кредиту;

– клопотання органу місцевого самоврядування про надання кредиту;

– копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України заявника;

– у разі відсутності у документі, що посвідчує особу, відомостей про зареєстроване місце проживання — довідку про реєстрацію місця проживання, видану органом реєстрації відповідно до Закону України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні” (крім осіб, місце проживання яких зареєстроване на тимчасово окупованих територіях АРК, м. Севастополя, Донецької та Луганської областей);

документи, необхідні для визначення рівня платоспроможності заявника (довідку про доходи позичальника і членів його сім’ї, одержані за попередні шість місяців, та/або довідку, видану органом місцевого самоврядування, про ведення особистого селянського господарства);

– інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про наявність або відсутність у власності житла;

копію документа, що підтверджує право власності чи користування земельною ділянкою (крім випадків придбання житла);

проєктна документація або будівельний паспорт, вартість виготовлення яких може входити за згодою позичальника до суми кредиту (крім придбання житла);

документи, що підтверджують працевлаштування в сільській місцевості;

заява власника житла чи об’єкта незавершеного житлового будівництва про згоду продати його із зазначенням погоджених з позичальником ціни та інших істотних умов договору купівлі-продажу (у разі придбання житла);

документи, що підтверджують статус осіб, на яких поширюється дія пунктів 19 і 20 ч. 1 ст. 6 та абз. 4 п. 1 ст. 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (у разі наявності);

копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

V. Соціальне житло

1. Основне про програму:

Програма передбачає надання в порядку черговості на певний строк органами місцевого самоврядування особам, які перебувають на соціальному квартирному обліку, у тому числі ВПО, у платне користування на підставі договору найму житла із житлового фонду соціального призначення.

2. Умови участі у програмі:

Право на отримання мають ВПО за умови, що вони перебувають на соціальному квартирному обліку та не мають іншого житла для проживання на підконтрольній українській владі території або житло яких зруйновано (знищене) або пошкоджене до стану, непридатного для проживання, внаслідок проведення АТО та здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях.

3. Куди звертатись: 

До органу місцевого самоврядування, який відповідальний за соціальний квартирний облік.

4. Перелік необхідних документів:

заява про взяття на соціальний квартирний облік;

довідки про реєстрацію місця проживання громадянина, який подає заяву, та всіх членів його сім’ї (бездомні особи замість зазначеної довідки подають довідку про прийняття на обслуговування в заклад для бездомних осіб);

копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, громадянина, який подає заяву, та всіх членів його сім’ї (для осіб, які не досягли 14 років, — копії свідоцтв про народження), які проживають разом з ним, з пред’явленням оригіналів таких документів;

копії документів, виданих органами державної реєстрації актів цивільного стану або судом, що підтверджують родинні відносини між членами сім’ї (свідоцтва про народження, свідоцтва про шлюб, свідоцтва про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили, витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян), з пред’явленням оригіналів;

– копії документів, що підтверджують право громадянина, який подає заяву, та членів його сім’ї на надання пільг під час взяття на облік;

копії реєстраційного номера облікової картки платника податків кожного члена сім’ї (не подається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу доходів і зборів і мають відмітку в паспорті);

довідки про доходи громадянина, який подає заяву, та членів його сім’ї за попередній рік;

відомості про вартість майна, що перебуває у власності громадянина, який подає заяву, та членів його сім’ї на момент взяття на соціальний квартирний облік (крім вартості майнових прав чи прав власності на нерухоме майно, розміщене на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення (розмежування), а також на майно, яке зруйноване або стало непридатним для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції та здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, розташоване в інших регіонах, ніж тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення (розмежування);

– до заяви про взяття на облік, у разі наявності у громадянина, який подає заяву, або членів його сім’ї житла, яке зруйноване або стало непридатним для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації, розташоване в інших регіонах, ніж тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення (розмежування), додається копія акта обстеження технічного стану житлового приміщення;

– у разі подання документів уповноваженою особою — нотаріально завірена довіреність на вчинення відповідних дій.

До заяви про взяття на облік дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа, крім зазначених документів, додаються:

– копії документів, що підтверджують статус дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа;

– довідка про те, що дитина-сирота, дитина, позбавлена батьківського піклування, особа з їх числа не перебуває на обліку за місцем її проживання.

VІ. Тимчасове житло

1. Основне про програму:

Програма передбачає безоплатне надання у тимчасове користування з оплатою житлово-комунальних та інших послуг житлових приміщень з фондів житла для тимчасового проживання ВПО за місцем їх фактичного проживання/перебуванняв межах території обслуговування районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських рад, в яких зазначені особи та члени їх сімей перебувають протягом року на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб, у розмірі не менш як 6 м².  

2. Умови участі у програмі:

Претендувати на участь у програмі мають змогу переселенці, які одночасно відповідають таким умовам:

1) у заявника та будь-кого з членів сім’ї немає у власності житлового приміщення/частини житлового приміщення, придатного для проживання, розташованого в інших регіонах, ніж тимчасово окуповані території у Донецькій і Луганській областях, АР Крим і м. Севастополі, та в населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення, у районі проведення АТО, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії РФ у Донецькій і Луганській областях, або таке житло зруйновано або стало непридатним для проживання внаслідок збройної агресії РФ що підтверджується актом обстеження технічного стану житлового приміщення;

2) заявник перебуває на обліку громадян, які потребують надання житлового приміщення з фондів житла для тимчасового проживання;

3) сукупний дохід сім’ї заявника є недостатнім для придбання або найму іншого жилого приміщення.

3. Куди звертатись: 

До центру надання адміністративних послуг або відповідного органу місцевого самоврядування, а в разі їх відсутності – військово-цивільної адміністрації в межах території обслуговування органу соціального захисту населення, в якому заявник та члени його сім’ї перебувають на обліку.

4. Перелік необхідних документів:

заява про взяття на облік із підписами всіх повнолітніх членів сім’ї;

– копія документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України;

– у разі подання заяви уповноваженим представником – нотаріально завірена довіреність на вчинення відповідних дій;

копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи заявника та копії відповідних довідок членів сім’ї (за наявності);

акт обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири), якщо житло заявника зруйноване або стало непридатним для проживання внаслідок збройної агресії Російської Федерації;

копії документів, виданих органами державної реєстрації актів цивільного стану або судом, що підтверджують родинні відносини заявника та всіх членів його сім’ї (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, посвідчення опікуна або піклувальника тощо);

довідки про доходи заявника та всіх членів його сім’ї за попередні шість місяців;

копію реєстраційного номера облікової картки платника податків заявника (не подається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу доходів та зборів і мають відмітку в паспорті);

копії документів, що підтверджують підстави пріоритетності в наданні внутрішньо переміщеним особам тимчасового житла.

Завантажити файл із переліком програм можна за посиланням.