Зробити пожертву
Укр / Eng
12.10.18

Основні зміни, прийняті 18.09.2018 року до Закону України «Про житловий фонд соціального призначення» (Закон 2546-VIII), стосуються можливості для внутрішньо переміщених осіб стати на соціальний квартирний облік. Згідно із новою редакцією частини першої ст. 10 Закону соціальний квартирний облік здійснюється відповідними органами місцевого самоврядування за місцем проживання громадян, а для внутрішньо переміщених осіб – за місцем їхнього перебування на обліку у відповідному реєстрі. Окрім того, частина друга ст. 10 встановлює, що правом взяття на соціальний квартирний облік користуються також внутрішньо переміщені особи, які не мають іншого житла для проживання на підконтрольній українській владі території або житло яких зруйновано (знищене) або пошкоджене до стану, непридатного для проживання, внаслідок проведення антитерористичної операції та здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.

При взятті на соціальний квартирний облік враховується середньомісячний сукупний дохід за попередній рік з розрахунку на одну особу в сумі менший від величини опосередкованої вартості найму житла в даному населеному пункті та прожиткового мінімуму, встановленого законодавством. У контексті прав переселенців важливим є те, що під час визначення середньомісячного сукупного доходу не береться до уваги вартість майнових прав чи прав власності внутрішньо переміщеної особи та членів її сім’ї на нерухоме майно, що розміщене на тимчасово окупованій території, в населених пунктах, які розташовані на лінії зіткнення або на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, а також на майно, яке зруйновано або стало непридатним для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції та здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.

Окрім того, відповідно до нової редакції частини четвертої ст. 3 Закону підвищені вимоги до соціального житла, зокрема вказано, що воно не лише має бути придатним для проживання і відповідати архітектурно-планувальним і будівельним нормам, але й правилам і стандартам щодо доступності для маломобільних груп населення, у тому числі для осіб з інвалідністю.

Згідно зі змінами до ст. 11 Закону право позачергового отримання квартир або садибних (одноквартирних) жилих будинків із житлового фонду соціального призначення мають діти з інвалідністю (у тому числі взяті на облік як внутрішньо переміщені особи), які є сиротами або батьки яких позбавлені батьківських прав і які проживають в установах соціального захисту населення, після досягнення повноліття.

Для того щоб стати на соціальний квартирний облік внутрішньо переміщені особи, окрім документів, зазначених у ст. 13 Закону, додають також копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та копії довідок про взяття на такий облік членів її сім’ї до відповідної заяви.

Загалом ці зміни до Закону України «Про житловий фонд соціального призначення» можна оцінити як позитивні, оскільки вони:

– фактично прирівнюють внутрішньо переміщених осіб у праві на забезпечення соціальним житлом на рівні з іншими вразливими категоріями населення;

– надають можливість особам, які були позбавлені свого житла внаслідок окупації території, проведення антитерористичної операції або операції об’єднаних сил, отримати соціальне житло, що у свою чергу є своєрідною реалізацією їхнього конституційного права на житло;

– надають право дітям з інвалідністю, які є внутрішньо переміщеними особами, на позачергове отримання житла з житлового фонду соціального призначення;

– підвищують вимоги до соціального житла з урахуванням потреб для маломобільних груп населення