Зробити пожертву
Укр / Eng
07.03.17

Нагадуємо, до 15 березня триває прийом проектних пропозицій на Конкурс малих грантів, який проводиться БФ “Право на захист” за підтримки National Endowment for Democracy  (NED) у рамках  проекту “Підвищення Спроможності Груп Внутрішньо Переміщених Осіб”.

Більш детально з інформацією про Конкурс та умовами Конкурсу можна ознайомитися на нашому сайті 

У рамках конкурсу ми отримали багато запитань, які згрупували за темами, що траплялися найчастіше.

Питання: Чи розглядаються інші пріоритети Конкурсу малих грантів, окрім задекларованих в оголошенні?

Відповідь: У рамках проекту будуть підтримані лише ті проекти, які відповідають задекларованим пріоритетам Конкурсу, а саме:

 • Покращення адаптації ВПО в приймаючих громадах.
 • Здійснення громадського контролю та моніторингу діяльності місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в області дотримання прав ВПО.
 • Захист та просування прав людини (в області роботи з ВПО).
 • Підвищення обізнаності, адвокація та об’єднання громади для спільного розв’язання проблем ВПО.
 • Допомога (окрім благодійної або гуманітарної) внутрішньо переміщеним особам з Криму, Донецької та Луганської областей.

Питання:  Чи можуть брати участь у Конкурсі організації, які також працюють з внутрішньо переміщеними особами та/або самі є такими, але зареєстровані та працюють в інших областях України, ніж задекларовані в оголошенні?

Відповідь: У рамках проекту будуть підтримані лише ті проекти, які зареєстровані та працюють в Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Донецькій та Луганській областях (територія, що підконтрольна Уряду України).

Питання:  Чи може бути підтримано той чи інший вид діяльності та чи можуть бути профінансовані в межах Конкурсу окремі види діяльності?

Відповідь: На ці запитання відповіді наведені в п. 4 та в п.7 Положення про Конкурс малих грантів, а саме:

4. Діяльність, яка може бути підтримана в межах цього Конкурсу:

 • організація публічних заходів (громадські слухання, публічні обговорення, збори за місцем проживання, круглі столи, тренінги, конференції і т. ін.);
 • публікація і розповсюдження інформаційних матеріалів, друкованих та електронних видань, брошур та інше;
 • інформаційні кампанії, якщо вони є елементом ширшої діяльності;
 • моніторинг діяльності органів влади та органів місцевого самоврядування в області дотримання прав ВПО, виявлення проблемних моментів та відпрацювання механізмів їхнього вирішення на місцевому рівні.

Цей перелік не є вичерпним.

У межах конкурсу не може бути підтримана діяльність:

 • яка передбачає політичні, партійні та передвиборчі заходи, або носить ознаки політичної чи партійної агітації;
 • яка вже фінансується чи була профінансована раніше з інших джерел;
 • яка є частиною ширшого проекту, що фінансується іншими донорами;
 • яка суперечить вимогам українського законодавства.

Грантоотримувач не матиме жодних правовідносин та не надаватиме ресурси і підтримку особам і організаціям, пов’язаним з тероризмом. Грантоотримувач повинен бути обізнаний про Постанову No 13224 та імена фізичних та юридичних осіб, визначених відповідно до неї. Список цих імен можна знайти за посиланням: http://sdnsearch.ofac.treas.gov

п.7. Фінансування у рамках конкурсу.

Кошти, надані в межах Конкурсу, передаються у порядку цільового використання та не можуть бути використані:

 • для здійснення діяльності, яка не пов’язана з поданим на конкурс проектом;
 • для реалізації комерційних проектів, які передбачають отримання прибутку;
 • для покриття боргів та/чи штрафів організації і пов’язані з ними збори і судові витрати;
 • для будівництва чи ремонту приміщення;
 • для здійснення наукових досліджень та розробок;
 • для оплати особистого лікування, освіти або стипендії на освіту, відпочинку;
 • для видання особистих публікацій та проведення особистих виставок;
 • для внесків, пожертв, подарунків приватним особам або організациям;
 • для оплати розваг: концерти, церемонії і пов’язані з ними витрати, включаючи харчування,  проживання, оренду, транспорт, алкоголь і чайові;
 • для покриття видатків на рекламу і зв’язки з громадськістю, що пов’язані виключно з просуванням організації;
 • для придбання товарів чи послуг для особистого використання працівниками організації;
 • для покриття видатків, пов’язаних з відрядженнями та/або запрошенням іноземних гостей, обміном іноземними делегаціями;
 • для внесків до резервного або аналогічного фонду та/чи ендаументу;
 • для проведення заходів, благоотримувачами яких є політичні, релігійні чи воєнні структури, а також представники органів влади;
 • для проведення надання будь-яких ресурсів або будь-якої іншої підтримки фізичним та/або юридичним особам, які пов’язані з терористичною діяльністю.

Витрати, які понесені грантоотримувачами до отримання гранту або після закінчення строку реалізації проекту, а також ті, які перевищують затверджену суму підтримки, не відшкодовуються.

БФ «Право на захист» не бере на себе відповідальність за отримання погоджень та/або дозвільної документації, яка може знадобитися переможцю для реалізації проекту. Представники БФ «Право на захист» можуть надати переможцю консультаційні послуги та іншу допомогу у рамках своїх можливостей.

Ступінь і можливість допомоги визначається БФ «Право на захист» у кожному конкретному випадку.

Витрати, які можуть бути передбачені бюджетом:

 • витрати на оплату праці необхідного персоналу, залучених експертів, консультантів. Рівень таких витрат не має суттєво відрізнятися від середнього рівня заробітної платні у регіоні для ідентичних видів діяльності у відповідних галузях;
 • витратні матеріали;
 • субпідряди і прямі витрати на організацію і проведення заходів і т.ін.;
 • адміністративні витрати (телефон, інтернет, поштові витрати, банківські послуги);
 • в окремих випадках може бути профінансовано придбання оргтехніки, якщо це обґрунтовано у проектній пропозиції та якщо витрати на цю статтю не перевищують 10% від запитуваної суми.

Цей перелік не є вичерпаним.

Нагадуємо, що проектну пропозицію необхідно заповнити українською або російською мовою.

Форму проектної пропозиції можна отримати звернувшись безпосередньо до асистента проекту за електронної адресою: [email protected] або на сайті БФ “Право на захист”

Проектну заявку з додатками необхідно надіслати на електронну пошту: [email protected] , зазначивши у темі листа: «Проектна пропозиція на участь у грантовому конкурсі».