Зробити пожертву
Укр / Eng

Благодійна організація «Благодійний фонд «Право на захист»

Проект «Діалоги між ініціативними групами ВПО та представниками місцевої влади у Дніпропетровській області», що імпементується БО «БФ «Право на захист» за підтримки Федерального уряду Німеччини у межах програми «Громадянська служба миру».

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Координатор проєкту у Дніпропетровській області
(далі: Координатор)

 1. Вихідна ситуація

У громадах існуючі місцеві програми та плани дій щодо них не передбачають захисту прав ВПО та їх інтеграції до місцевої громади. ВПО без реєстрації за новим місцем проживання позбавлені можливості місцевих соціальних гарантій, маючи лише право на соціальні виплати, що надаються ВПО, тоді як такі виплати є тимчасовими. Житло залишається головною потребою ВПО на сьомий рік конфлікту на сході. Водночас існує високий рівень інтересу до сфери соціального захисту, охорони здоров’я, освіти, науки та підтримки малого бізнесу. На жаль, ВПО часто виключаються з процесу розробки, обговорення та узгодження місцевих програм. Проаналізувавши місцеві програми соціального захисту в громадах Дніпропетровської області, було визначено цільові громади, де реалізуватиметься проєкт: Іларіонівська, Слобожанська, Жовтоводська та Вільногірська громади.

В рамках проекту пропонується переглянути підходи, спрямовані на забезпечення включення та інтеграції ВПО у життя громади, надання їм доступу до участі у місцевих програмах, використання інструментів місцевої демократії та низки інших можливостей. Основним способом вирішення вищезазначених питань є формування ініціативних груп ВПО з подальшою їх формалізацією на місцевому рівні шляхом створення Консультативної ради ВПО як тимчасового дорадчого органу для вирішення питань, пов’язаних із реалізацією державної та місцевої політики в сферах захисту ВПО, сприяння їх інтеграції в громаду, підтримки приймаючої громади в процесі інтеграції ВПО та їх залучення до процесів прийняття рішень.

Метою проєкту є залучення членів громади (ВПО та не ВПО) до процесу посилення поінформованості та спільного пошуку рішень з метою вирішення конкретних проблемних питань, пов’язаних з інтеграцією ВПО, шляхом проведення діалогів на рівні громади та створення Консультативної ради ВПО.

Досягнення мети проєкту забезпечується за рахунок:

 1. Виявлення потенційних учасників ініціативних груп та проведення індивідуальних інтерв’ю з потенційними учасниками діалогів у чотирьох визначених громад.
 2. Моніторингу потреб ВПО у цільових громадах.
 3. Проведення 4 діалогів на рівні кожної із чотирьох громади між ініціативними групами ВПО та представниками місцевої влади приймаючих громад (сприяння та посередництво).
 4. Проведення у кожній із цільових громад 2 онлайн-семінарів з представниками ініціативних груп ВПО та 1 одноденного оффлайн-семінару для представників ініціативних груп ВПО та представників місцевих органів влади для вдосконалення компетенцій ініціативних груп ВПО та представників місцевих органів влади щодо місцевого аналізу конфліктів та пошуку потенційних рішень.
 5. Розробки зразка Положення про Консультативну раду ВПО та адаптації зразка Положення про Консультативну раду щодо ВПО до потреб та обставин кожної цільової громади.
 6. Супровід ініціативних груп ВПО щодо подання Положення до місцевої ради кожної із цільових громад ВПО.

Вищезазначене має привести до:

 • інституціоналізації ініціативних груп ВПО у цільових громадах, надаючи їм право голосу та представництва у місцевому процесі прийняття рішень;
 • сприяння довіри та взаєморозуміння під час діалогів на рівні громади, ознайомлення місцевої громади з потребами ВПО;
 • сприяння діалогів сприйняттю громадськістю проблематики внутрішнього переміщення як довготривалого питання, яке потребує спеціальної місцевої політики;
 • дискусії щодо ресурсів громади;
 • спільного визначення довготривалих рішень та поправок до місцевих програм ініціативними групами ВПО та представниками місцевих органів влади;
 • Координатором

Завдання Координатора полягають у наступному:

 1. Побудова спільної роботи з керівниками громад та іншими представниками для розробки стратегій розбудови громади та забезпечення залучення місцевого населення до реалізації проєкту;
 2. Забезпечення залучення членів громади до процесів прийняття рішень, пов’язаних з проєктом, на рівні громад;
 3. Координація впровадження проєктної діяльності, спрямованої на підтримку та зміцнення потенціалу місцевих органів влади, щоб вони могли краще надавати якісні та недискримінаційні основні послуги та захищати права ВПО на місцевому рівні;
 4. Залучення до процесу відбору фасилітатора та тренера для імплементації активностей в рамках проєкту: написання технічного завдання, подальша комунікація та координація діяльності в рамках проєкту;
 5. Представлення проєкту на всіх відповідних координаційних зустрічах з організаціями -партнерами, а також носіями обов’язків;
 6. Підтримка регулярного зв’язку, обміну інформацією та забезпечення координації з партнерами проєкту;
 7. Планування логістики та процесу діалогів у громадах;
 8. Розробка зразка Положення про Консультативну раду ВПО та адаптація зразка Положення про Консультативну раду щодо ВПО до потреб та обставин кожної цільової громади;
 9. Коордиинація супроводу ініціативних груп ВПО щодо подання Положення до місцевої ради;
 10. Звітування  за результатам проведеної роботи.

Діяльність Координатора має розпочатись 01 вересня 2021 року.

Тривалість договору з Координатором – до 01 березня 2022 року.

4. Графік виконання завдань Координатором: № Дії Координатора Планова кількість робочих годин Координатора 1 Побудова спільної роботи з керівниками громад та іншими представниками для розробки стратегій розбудови громади та забезпечення залучення місцевого населення до реалізації проєкту 80 годин 2 Забезпечення залучення членів громади до процесів прийняття рішень, пов’язаних з проєктом, на рівні громад 40 годин
 
3 Координація впровадження проєктної діяльності, спрямованої на підтримку та зміцнення потенціалу місцевих органів влади, щоб вони могли краще надавати якісні та недискримінаційні основні послуги та захищати права ВПО на місцевому рівні 40 годин
4 Залучення до процесу відбору фасилітатора та тренера для імплементації активностей в рамках проєкту: написання технічного завдання, подальша комунікація та координація діяльності в рамках проєкту 8 годин
5 Представлення проєкту на всіх відповідних координаційних зустрічах з організаціями -партнерами, а також носіями обов’язків 20 годин
6 Підтримка регулярного зв’язку, обміну інформацією та забезпечення координації з партнерами проєкту 16 годин  
7 Планування логістики та процесу діалогів у громадах 8 годин  
8 Розробка зразка Положення про Консультативну раду ВПО та адаптація зразка Положення про Консультативну раду щодо ВПО до потреб та обставин кожної цільової громади 8 годин
9 Коордиинація супроводу ініціативних груп ВПО щодо подання Положення до місцевої ради 4 годин
10 Звітування  за результатам проведеної роботи 16 годин
Усього 240 годин (30 робочих днів)
Усі робочі дні мають бути підтверджені табелями робочого часу, наданими Координатором.  
 • Місце виконання завдання

Визначені проєктом 4 ОТГ: Іларіонівська, Слобожанська, Жовтоводська та Вільногірська ОТГ

Очікувані результати діяльності Координатора

№ з/п Опис Дата
1 Ініціативні групи ВПО створені у цільових громадах (загалом 4 групи: 3-4 члени / група х 4 групи = 12-16 ВПО загалом): 3-4 представники місцевої влади в кожній цільовій громаді візьмуть участь у діалогах на рівні громади (загалом 12-16 осіб).   30 вересня 2021 року
2 Сформульовано порядок денний для діалогів на рівні громад; розроблено основу для зразка Положення про Консультативну раду щодо ВПО; зібрано матеріал для аналітичного звіту.   15 жовтня 2021 року
3 Локація для діалогів, та семінарів-практикумів підготовлена у кожній цільовій громаді; графік діалогів розроблено та погоджено залученими сторонами.   15 жовтня 2021 року
4 Забезпечено проведення 4 діалогів у кожній цільовій громаді (4 діалоги х 4 громади = 16 діалогів загалом). 31 січня 2022 року
5 Забезпечено проведення 2 онлайн-семінари по 3 години кожен з представниками ініціативних груп ВПО за допомогою Zoom (учасники будуть згруповані в 2 групи x 2 сесії = 4 сесії загалом) + 1 одноденний оффлайн-семінар для представників ініціативних груп ВПО та представників місцевих органів влади (учасники будуть згруповані у 2 групи x 1 семінар = 2 офлайн-семінари з можливістю гібридної участі).   31 грудня 2021 року
6 Положення про Консультативну раду щодо ВПО розроблене для кожної цільової громади (1 положення x 4 громади = 4 положення, розроблені в цілому).   31 січня 2022 року
7 Підготовлено 1 наративний фінальний звіт.   1 березня 2022

Координатор регулярно звітує про свою діяльність Президенту БО «БФ «Право на захист» та Координатору проєкту від донору GIZ.

Звітність включає в себе (але не обмежується) такими документами:

 • звіт за результатам проведеної роботи з рекомендаціями для подальшої роботи.

Вищезазначені документи надаються Консультантами не пізніше, ніж через 5 днів після того, як відповідне завдання було виконане згідно із узгодженим Графіком робіт.

Не передбачається.

Відповідно до відпрацьованого часу Координатору буде виплачуватись винагорода у визначені терміни.

Податки, збори або виплати Уряду України, Уряду Федеральної Республіки Німеччина та/або Уряду іншої країни мають бути сплачені Координатором відповідно до отриманої суми. Всі виплати здійснюються виключно на підставі оригіналів рахунків-фактур та актів виконаних робіт, поданих не пізніше, ніж за 3 робочих дні до дати здійснення оплати.

Заявка має містити наступні пункти:

 • Контактна інформація, резюме;
 • Опис кваліфікації, досвід роботи, включаючи інформацію про попередній дотичний досвід;
 • Запропонована вартість послуг. Просимо вказувати вартість 1 години послуг (вказувати у національній валюті/грн, та чи входить у вартість ПДВ).

До заявки просимо додати наступні документи:

 • Реєстраційні документи, для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 3-ї групи, зокрема: копія витягу або виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; копія свідоцтва про реєстрацію платника податків.
 • Контакти осіб, які можуть надати рекомендації або рекомендаційні листи.

БФ «Право на захист» залишає за собою право на уточнення завдань та годин тренінгових сесій в процесі переговорів з переможцем конкурсу.

Учасникам необхідно подати скановану заявку з підписом та печаткою (за наявності печатки).

Просимо зберігати чинність своєї пропозиції протягом 20 днів, починаючи з дати закінчення прийняття тендерних пропозицій. БФ «Право на захист» зробить усе можливе для вибору компанії за цей період.

Результати конкурсу буде повідомлено окремо кожному учаснику.

Пропозиції просимо надсилати до 23:00 30 серпня 2021 р. (включно) на електронну адресу: [email protected]

Усі запитання щодо цього Запрошення до Участі у Тендері просимо надсилати до Куліковської Ірини електронною поштою на [email protected] до 18:00 год 30.08.2021 р.

Розгляд та оцінка конкурсних заявок здійснюватиметься Комісією. Про результати конкурсу переможця буде повідомлено окремо.

БФ «Право на захист» може на власний розгляд продовжити термін подання тендерних пропозицій, повідомивши про це можливих учасників тендеру одночасно. Продовження терміну може супроводжувати внесення змін у документи про запрошення до участі у тендері, підготовлені БФ «Право на захист» за його власною ініціативою чи у відповідь на запитання, надіслані можливим постачальником.

Договір буде укладений з учасником, пропозиція якого вважатиметься такою, що найбільш відповідає потребам, а також принципам економії та ефективності й найкращого співвідношення ціни і якості.

Дякуємо за співпрацю!