Зробити пожертву
Укр / Eng

ТЕНДЕР ОФІЦІЙНО ПРОДОВЖЕНО ДО 07.10.2021

R2P logo Ukrainian

28.09.2021

Благодійна організація «Благодійний фонд «Право на захист» 

Запрошує Вас до участі в тендері:

Проект «Діалоги між ініціативними групами ВПО та представниками місцевої влади у Дніпропетровській області», що імпементується БО “БФ “Право на захист” за підтримки Федерального уряду Німеччини у межах програми «Громадянська служба миру».

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Фасилітатор діалогів у Дніпропетровській області
(далі: Фасилітатор)

 • Вихідна ситуація

У громадах існуючі місцеві програми та плани дій щодо них не передбачають захисту прав ВПО та їх інтеграції до місцевої громади. ВПО без реєстрації за новим місцем проживання позбавлені можливості місцевих соціальних гарантій, маючи лише право на соціальні виплати, що надаються ВПО, тоді як такі виплати є тимчасовими. Житло залишається головною потребою ВПО на сьомий рік конфлікту на сході. Водночас існує високий рівень інтересу до сфери соціального захисту, охорони здоров’я, освіти, науки та підтримки малого бізнесу. На жаль, ВПО часто виключаються з процесу розробки, обговорення та узгодження місцевих програм. Проаналізувавши місцеві програми соціального захисту в громадах Дніпропетровської області, було визначено цільові громади, де реалізуватиметься проєкт: Іларіонівська, Слобожанська, Жовтоводська та Вільногірська громади. 

В рамках проекту пропонується переглянути підходи, спрямовані на забезпечення включення та інтеграції ВПО у життя громади, надання їм доступу до участі у місцевих програмах, використання інструментів місцевої демократії та низки інших можливостей. Основним способом вирішення вищезазначених питань є формування ініціативних груп ВПО з подальшою їх формалізацією на місцевому рівні шляхом створення Консультативної ради ВПО як тимчасового дорадчого органу для вирішення питань, пов’язаних із реалізацією державної та місцевої політики в сферах захисту ВПО, сприяння їх інтеграції в громаду, підтримки приймаючої громади в процесі інтеграції ВПО та їх залучення до процесів прийняття рішень.

Метою проєкту є залучення членів громади (ВПО та не ВПО) до процесу посилення поінформованості та спільного пошуку рішень з метою вирішення конкретних проблемних питань, пов’язаних з інтеграцією ВПО, шляхом проведення діалогів на рівні громади та створення Консультативної ради ВПО.

Досягнення мети проєкту забезпечується за рахунок:

 1. Виявлення потенційних учасників ініціативних груп та проведення індивідуальних інтерв’ю з потенційними учасниками діалогів у чотирьох визначених громад.
 2. Моніторингу потреб ВПО у цільових громадах.
 3. Проведення 4 діалогів на рівні кожної із чотирьох громади між ініціативними групами ВПО та представниками місцевої влади приймаючих громад (сприяння та посередництво).
 4. Проведення у кожній із цільових громад 2 онлайн-семінарів з представниками ініціативних груп ВПО та 1 одноденного оффлайн-семінару для представників ініціативних груп ВПО та представників місцевих органів влади для вдосконалення компетенцій ініціативних груп ВПО та представників місцевих органів влади щодо місцевого аналізу конфліктів та пошуку потенційних рішень.
 5. Розробки зразка Положення про Консультативну раду ВПО та адаптації зразка Положення про Консультативну раду щодо ВПО до потреб та обставин кожної цільової громади.
 6. Супровід ініціативних груп ВПО щодо подання Положення до місцевої ради кожної із цільових громад ВПО.

Вищезазначене має привести до:

 • інституціоналізації ініціативних груп ВПО у цільових громадах, надаючи їм право голосу та представництва у місцевому процесі прийняття рішень;
 • сприяння довіри та взаєморозуміння під час діалогів на рівні громади, ознайомлення місцевої громади з потребами ВПО;
 • сприяння діалогів сприйняттю громадськістю проблематики внутрішнього переміщення як довготривалого питання, яке потребує спеціальної місцевої політики;
 • дискусії щодо ресурсів громади;
 • спільного визначення довготривалих рішень та поправок до місцевих програм ініціативними групами ВПО та представниками місцевих органів влади;
 • Діяльність, що має виконуватись Фасилітатором

Завдання Фасилітатора полягають у наступному:

 1. Координувати дії з Проєктним Координатором щодо розроблення концепції діалогів, їхню реалізацію, стратегію і структуру діалогів; 
 2. Підготувати та провести (профасилітувати) 16 восьмигодинних зустрічей протягом 1 жовтня 2021 – 31 січня 2022 (у кожній із громад по 4 діалогові зустрічі):

-обрати теми для діалогу;

-підготувати план для діалогу;

-фасилітація 16 восьмигодинних зустрічей протягом 1 жовтня 2021 – 31 січня 2022 (у кожній із громад по 4 діалогові зустрічі). 

 • Підготувати та надати звіт після кожної зустрічі:

– опис та аналіз змісту діалогу має включати теми та питання, що обговорювалися, пункти згоди та незгоди у експертній групі, публічні меседжі групи та знеособлені міркування окремих учасників;

-оцінку ефективності обговорення у групі, а також будь-які занепокоєння, можливості та рекомендації;

-аналітичні висновки та напрацьовані рекомендації, включаючи щодо тематики, з якої група працювала найменш злагоджено, а також рекомендації для медіа кампанії.

 • Підготувати та надати фінальний звіт після онлайн зустрічей.

-аналітичні висновки та напрацьовані рекомендації.

 • Тривалість діяльності:

Діяльність Фасилітатора має розпочатись 01 жовтня 2022 року.

Тривалість договору з Фасилітатором – до 31 січня 2022 року.

Графік виконання завдань Фасилітатором:

Дії ФасилітатораОчікувана тривалість роботи Фасилітатора
1Координація дії з Проєктним Координатором щодо розроблення концепції діалогів, їхню реалізацію, стратегію і структуру діалогів20 годин
2Підготовка та проведення (фасилітація) 16 восьмигодинних зустрічей протягом 1 жовтня 2021 – 31 січня 2022 (у кожній із громад по 4 діалогові зустрічі):-обрання теми для діалогу;-підготування плану для діалогу;-фасилітація зустрічей .128 годин 
3Підготовка та надання звіту після кожної зустрічі:- опис та аналіз змісту діалогу має включати теми та питання, що обговорювалися, пункти згоди та незгоди у експертній групі, публічні меседжі групи та знеособлені міркування окремих учасників;-оцінку ефективності обговорення у групі, а також будь-які занепокоєння, можливості та рекомендації;-аналітичні висновки та напрацьовані рекомендації, включаючи щодо тематики, з якої група працювала найменш злагоджено, а також рекомендації для медіа кампанії.32 години
4Підготовка та надання фінального звіту після зустрічей (по кожній громаді окремо):- аналітичні висновки та напрацьовані рекомендації по кожній громаді.8 годин
Усього188 годин

Усі робочі часи мають бути підтверджені звітами про облік робочого часу, наданими Фасилітатором, та підтвердженими Координатором

 • Місце виконання завдання

Визначені проєктом 4 ОТГ: Іларіонівська, Слобожанська, Жовтоводська та Вільногірська ОТГ 

Очікувані результати діяльності Фасилітатора

№ з/пОписДата 
1Проведення (фасилітація) 16 восьмигодинних зустрічей протягом 1 жовтня 2021 – 31 січня 2022 (у кожній із громад по 4 діалогові зустрічі)1 жовтня 2021 – 31 січня 2022 
2Надання звіту після кожної зустрічі:- опис та аналіз змісту діалогу має включати теми та питання, що обговорювалися, пункти згоди та незгоди у експертній групі, публічні меседжі групи та знеособлені міркування окремих учасників;-оцінку ефективності обговорення у групі, а також будь-які занепокоєння, можливості та рекомендації;-аналітичні висновки та напрацьовані рекомендації, включаючи щодо тематики, з якої група працювала найменш злагоджено, а також рекомендації для медіа кампанії.1 жовтня 2021 – 31 січня 2022
3Підготовка та надання фінального звіту після зустрічей (по кожній громаді окремо):- аналітичні висновки та напрацьовані рекомендації по кожній громаді.31 січня 2022
 • Звітність

Фасилітатор регулярно звітує про свою діяльність Проєктному Координатору та Координатору проєкту від донора GIZ.

Звітність включає в себе (але не обмежується) такими документами:

надання фінального звіту після зустрічей (по кожній громаді окремо): аналітичні висновки та напрацьовані рекомендації по кожній громаді.

Вищезазначені документи надаються Фасилітатором не пізніше, ніж через 5 днів після того, як відповідне завдання було виконане згідно із узгодженим Графіком робіт.

 • Закупівля матеріалів та обладнання

Не передбачається.

 • Фінансові умови

Відповідно до відпрацьованого часу Фасилітатору буде виплачуватись винагорода у визначені терміни.

Податки, збори або виплати Уряду України, Уряду Федеральної Республіки Німеччина та/або Уряду іншої країни мають бути сплачені Координатором відповідно до отриманої суми. Всі виплати здійснюються виключно на підставі оригіналів рахунків-фактур та актів виконаних робіт, поданих не пізніше, ніж за 3 робочих дні до дати здійснення оплати.

Заявка має містити наступні пункти:

●  Контактна інформація, резюме;

●  Опис кваліфікації, досвід роботи, включаючи інформацію про попередній дотичний досвід;

●  Запропонована вартість послуг. Просимо вказувати вартість 1 години послуг. (вказувати у національній валюті/грн, та чи входить у вартість ПДВ)

До заявки просимо додати наступні документи:

●  Реєстраційні документи, для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 3-ї групи, зокрема: копія витягу або виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; копія свідоцтва про реєстрацію платника податків.

●  Контакти осіб, які можуть надати рекомендації або рекомендаційні листи.

БФ «Право на захист» залишає за собою право на уточнення завдань та годин тренінгових сесій в процесі переговорів з переможцем конкурсу.

До участі в тендері запрошуються тренери-експерти та/чи групи експертів. Учасникам необхідно подати скановану заявку з підписом та печаткою (за наявності печатки).

Просимо зберігати чинність своєї пропозиції протягом 20 днів, починаючи з дати закінчення прийняття тендерних пропозицій. БФ «Право на захист» зробить усе можливе для вибору компанії за цей період. 

Результати конкурсу буде повідомлено окремо кожному учаснику. 

Пропозиції просимо надсилати до 23:00 30 вересня 2021 р. (включно) на електронну адресу: [email protected]

Усі запитання щодо цього Запрошення до Участі у Тендері просимо надсилати до Куліковської Ірини електронною поштою на [email protected] до 18:00 год 30.09.2021 р.

Розгляд та оцінка конкурсних заявок здійснюватиметься Комісією. Про результати конкурсу переможця буде повідомлено окремо.

 БФ «Право на захист» може на власний розгляд продовжити термін подання тендерних пропозицій, повідомивши про це можливих учасників тендеру одночасно. Продовження терміну може супроводжувати внесення змін у документи про запрошення до участі у тендері, підготовлені БФ «Право на захист» за його власною ініціативою чи у відповідь на запитання, надіслані можливим постачальником.

Договір буде укладений з учасником, пропозиція якого вважатиметься такою, що найбільш відповідає потребам, а також принципам економії та ефективності й найкращого співвідношення ціни і якості. 

Дякуємо за співпрацю!