Зробити пожертву
Укр / Eng
02.05.18

(Скорочена версія. Повну версію можна завантажити ТУТ)

19 квітня 2018 року у Верховній Раді України було зареєстровано Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про громадянство України” щодо удосконалення окремих положень, який було внесено на розгляд Президентом України.

Президент визначив зазначений законопроект як невідкладний для позачергового розгляду Верховною Радою України.

Проте законопроект містить норми, що можуть призвести до суттєвого обмеження прав осіб, які  з тих чи інших причин, перебувають на території України без документів, та спричинити збільшення випадків безгромадянства на території України.

Занепокоєння викликають такі моменти:

  1. Деякі запропоновані зміни, що містяться в законопроекті, створюють перешкоди для документування осіб, які наразі є особами без громадянства або особами під ризиком безгромадянства. Наприклад, пропозиції виключити «проживання в Україні іноземця чи особи без громадянства, які мають у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року відмітку про постійну чи тимчасову прописку на території України» як підставу проживання на території України на законних підставах. Це призведе до нівелювання можливості для осіб, що з тих чи інших причин мають паспорт колишнього СРСР, звернутися до Державної міграційної служби за отриманням паспорту громадянина України. Така зміна в законодавстві унеможливить отримання паспорту громадянина України для цих осіб, до того ж вони будуть проживати на території України без можливості врегулювати свій правовий статус.
  2. Законопроект пропонує виключити як умову незалежної від особи причини неотримання документу про припинення іноземного громадянства, положення «вартість оформлення припинення іноземного громадянства перевищує половину розміру мінімальної заробітної плати, встановленого законом в Україні на момент, коли особа набула громадянство України». Така пропозиція обмежує доступ осіб, які не мають матеріальної можливості отримати документ про припинення іноземного громадянства до отримання громадянства України.
  3. Відповідно до запропонованих змін до ст. 3 Закону України «Про громадянство» певні категорії осіб за цією статтею є громадянами України лише в разі, якщо їхня належність до громадянства України була встановлена до 01 травня 2018 року. Однак незрозуміло, що буде відбуватися з особами, належність до громадянства України яких станом на 01 травня 2018 не буде встановлена. Такі особи опиняться в статусі осіб без громадянства «де-факто» та не матимуть можливості реалізувати свої базові права та свободи.
  4. Найбільш контраверсійними є запропоновані зміни до ст. 19 ЗУ «Про громадянство», якими, з одного боку, не визнається добровільним набуття громадянства РФ унаслідок окупації Криму, з іншого боку – встановлюються підстави, за яких таке набуття все ж вважатиметься добровільним. Питання тут полягає не тільки в тому, що наявність таких підстав для втрати громадянства України створює колізію з положеннями Закону України «Про забезпечення прав і свобод та правовий режим тимчасово окупованої території», відповідно до якого, громадянство РФ, набуте на території окупованого Криму, є незаконним. Такі зміни створюють надто широкі можливості для держави щодо вирішення належності до громадянства України осіб, які не з власної волі опинилися в такій ситуації.

Водночас, законопроект має й позитивні моменти.

Йдеться про положення законопроекту, спрямовані на усунення випадків безгромадянства дітей. Так, згідно із пропозиціями до ст. 6 Закону України «Про громадянство» до підстав набуття громадянства додається можливість його набуття для дитини внаслідок влаштування дитини в заклад охорони здоров’я, заклад освіти або інший дитячий заклад.

Окрім того, реєструється громадянином України за її клопотанням та дитина, громадянство України такої особи оформлено не було проте над якою до досягнення повноліття було встановлено опіку чи піклування або яка постійно проживала в закладі охорони здоров’я, закладі освіти або іншому дитячому закладі, або була передана на виховання в дитячий будинок сімейного типу, прийомну сім’ю, сім’ю патронатного вихователя.

Ці положення не лише розширять підстави набуття дітьми громадянства України, але й попередять випадки виникнення безгромадянства серед дітей.