Зробити пожертву
Укр / Eng
27.04.16

Прем’єр-міністру України

Гройсману В.Б.

Віце-прем’єр-міністру України

Розенку П.В.

Міністру соціальної політики України

Реві А.О.

Міністру з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб

Чернишу В.О.

Голові Державної міграційної служби України

Соколюку М.Ю.

Пропозиції громадських організацій до

тексту проекту постанови Кабінету Міністрів України

„Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України

від 1 жовтня 2014 р. № 509”

Законом України “Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення гарантій дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб” від 24 грудня 2015 року №921-VIII внесено важливі зміни до Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб” (далі – Закон) та зобов’язано Уряд України протягом трьох місяців з дня набрання ним чинності привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом. Таким чином, Кабінет Міністрів України повинен був внести відповідні зміни до двох постанов від 1 жовтня 2014 року: “Про облік внутрішньо переміщених осіб” № 509 та “Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг” № 505 до 13 квітня 2016 року .

З кінця лютого 2016 року на базі офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини працює робоча група, членами якої є представники Міністерства соціальної політики, Державної міграційної служби, Служби безпеки України, Національної поліції, громадських організацій, які опікуються питаннями внутрішньо переміщених осіб, народний депутат України Наталія Веселова та позаштатані радники Міністерства соціальної політики. В рамках цієї робочої групи були напрацьовані зміни до постанови № 509 від 1 жовтня 2014 року “Про облік внутрішньо переміщених осіб” (далі – Постанова Уряду № 509) задля приведення її у відповідність із оновленим Законом.

Однак на початку квітня стало відомо про альтернативний проект Постанови від Міністерства соціальної политики (далі – проект Постанови), який на думку членів робочої групи значно спотворює суть Закону та звужує права внутіршньо переміщених осіб.

Просимо Вас терміново врахувати наступні зауваження до Проекту Постанови, враховуючи, що наведені нижче напрацювання були сформульовані спільно членами робочої групи, а також розуміючи безпрецедентну важливість для усіх внутрішньо переміщених осіб питань, що регулює Постанова № 509:

Запропоноване у пункті 1 проекту Постанови визначення довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, суперечить положенням Закону та змінює її призначення. Рекомендуємо змінити та викласти абзац 2 пункту 1 проекту Постанови в наступній редакції: “Довідка є документом, який підтверджує факт внутрішнього переміщення і взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.”

Пропоную викласти пункт 5 у такій редакції: “Відомості про внутрішньо переміщену особу вносяться до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб”. Законом встановлено, що порядок створення, ведення та доступу до відомостей Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб визначається Кабінетом Міністрів України (частина друга статті 41 Закону). Тобто, це має бути окремий нормативно-правовий акт, що має регламентувати порядок роботи такої бази. Тому, часткове регулювання даного питання (зокрема перелік інформації, яка вноситься до бази) є недоречним у положеннях Постанови Уряду № 509, що регулює механізм видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Виключити абзац 3 пункту 6 «Відомості про малолітніх, неповнолітніх внутрішньо переміщених осіб, які переміщуються разом із батьками або членами сім’ї, зазначаються у довідці одного із заявників», оскільки цей пункт суперечить Закону та пункту 4 цього Проекту. Зазначений абзац можна замінити пунктом, згідно з яким діти отримують окремі довідки, як це передбачено ст. 4 Законом.

Положення пункту 6 не містять вказівки на безстроковість довідки, як це передбачено Законом. В пункті 6 виключити абзаци 5, 6, 7, 8 щодо “перереєстрації довідки у місячний термін”. Такий короткий строк може викликати надмірне навантаження на працівників управлінь соціального захисту. Натомість в тексті Постанови № 509 першим пунктом передбачити внесення відповідних змін, а другим пунктом визначити наступне:

“ІІ. Для осіб, які до набрання чинності Законом України “Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення гарантій дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб” від 24 грудня 2015 року № 921-VIII, отримали довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, яка не була скасована і строк дії якої не закінчився на момент набрання чинності цим Законом, факт внутрішнього переміщення підтверджується цією довідкою.

Довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, видані до набрання чинності Законом України “Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення гарантій дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб” від 24 грудня 2015 року № 921-VIII, які не були скасовані і строк дії яких не закінчився на момент набрання чинності цим Законом, є безстроковими.

Внутрішньо переміщені особи, які отримали довідку, у якій адресою фактичного місця проживання вказано адресу місцезнаходження органів державної влади, місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права, їхніх підрозділів, будь-яких інших приміщень, за якою внутрішньо переміщена особа фактично не проживає, звертаються до уповноваженого органу з повідомленням про фактичне місце проживання для отримання нової довідки протягом шести місяців з дня набрання чинності цією постановою”.

В пункті 71 підпункти 1-14 виключити, оскільки:

По-перше, положення абзацу 1, 4 пункту 71 суперечить вимогам Закону України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”. Зокрема, статтею 3 зазначеного Закону передбачено, що місцем перебування є адміністративно-територіальна одиниця, на території якої особа проживає строком менше шести місяців на рік. Таким чином, внесення відомостей про місце перебування до довідки, по суті, є порушенням гарантованого права на свободу пересування та вільний вибір місця проживання на території Ураїни та звужує права внутрішньо переміщених осіб, які можуть проживати за адресою переміщення набагато довше, ніж 6 місяців.

По-друге, відповідно до пункту 25 постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру” від 2 березня 2016 р. № 207, реєстрація місця перебування особи здійснюється за заявою особи, що звернулася за захистом в Україні. Відомості про реєстрацію місця перебування вносяться до довідки про звернення за захистом в Україні, зразок якої затверджується наказом МВС. Таким чином, процедура реєстрації місця перебування не відноситься до ВПО та може застосовуватися лише для осіб, які звернулися за захистом в Україні.

По-третє, частиною четвертою статті 6 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України (від 15.04.2014 № 1207-VII) для громадян які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї, забезпечено право, а не обов’язок, у разі їх звернення за місцем їх перебування на оформлення і видачу органами ДМС довідки, що підтверджують місце їх перебування.

Зразок та порядок видачі довідки, що підтверджує місце перебування, затверджено наказом Міністерства внутрішніх справ України від 26.09.2014 № 997, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 3 жовтня 2014 р. за № 1199/25976.

Такі довідки видаються громадянам у день звернення на підставі паспорта громадянина України чи іншого документа, до якого згідно із Законом України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні” вносяться відомості про реєстрацію місця проживання, та письмової заяви, в якій зазначається адреса, за якою громадянину може бути вручена офіційна кореспонденція. При цьому відомості (відмітка) про місце перебування такої особи не вносяться до її паспорта – в такій довідці зазначається адреса, за якою особі може бути вручена офіційна кореспонденція.

Звертаємо увагу, що процедура отримання такої довідки ніяк не співвідноститься з процедурою взяття на облік ВПО і тому не повинна бути визначена в Постанові 509.

По-четверте, пунктом 4 статті 11 Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”, зокрема, передбачено, що центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції) у разі виявлення факту повідомлення внутрішньо переміщеною особою неправдивих відомостей та/або подання недійсних або підроблених документів, скоєння злочинів або співучасті у злочинах, виїзду особи на постійне місце проживання за кордон повідомляє протягом одного робочого дня орган, що видав довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, про такі факти для прийняття в установленому порядку рішення щодо дії довідки.

Даним положенням не визначено, що повідомлення внутрішньо переміщеною особою неправдивих відомостей – це відомості про місце перебування особи.

Питання виявлення факту повідомлення внутрішньо переміщеною особою неправдивих відомостей та/або подання недійсних або підроблених документів, скоєння злочинів або співучасті у злочинах, виїзду особи на постійне місце проживання за кордон, виявляє в процесі своєї роботи центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), і ці питання не можуть бути предметом регулювання постанови Уряду № 509.

Крім того, ці питання, відповідно до Положення про Міністерство соціальної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423 не належить до компетенції Мінсоцполітики.

Це виключна компетенція ДМС, і якщо для своєї роботи для даної структури достатньо повноважень, то Мінсоцполітики не має права ініціювати зміни які, не відносять до її компетенції.

По-п’яте, норми щодо проведення перевірок місця проживання внутрішньо переміщених осіб мають бути виключені з проекту Постанови Уряду № 509, оскільки суперечать Закону. Порядок перевірки ВПО може бути включений до Постанови №505, і відповідно здійснюватися виключно щодо осіб, які отримують адресну грошову допомогу за принципами перевірки будь-яких інших осіб, які отримують соціальну допомогу, наприклад, за принципами, передбаченими Постановою від 21 серпня 2001 р. № 1091 “Деякі питання надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям”, згідно з якою перевірка здійснюється соціальними інспекторами. Відповідно, Державна міграційна служба, Національна поліція не можуть бути залучені у процес перевірки місця проживання внутрішньо переміщених осіб.

Крім того:

абзац 3 пункту 71 видалити, оскільки частиною другою статті 9 Закону передбачено інформування внутрішньо переміщеною особою структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад про зміну місця проживання. Тому, процедура повідомлення ДМС про таку зміну є незаконною. До того ж, відповідні положення пропонуємо передбачити в пункті 7 Проекту Постанови;

абзаци 5-14 пункту 71 видалити, оскільки порядок отримання адресної допомоги регулюється положеннями Постанови № 505, порядок отримання, призначення та поновлення пенсій регулюється спеціальним законодавством та окремими постановами Кабінету Міністрів України, а положення Закону не містить підстав для призупинення виплат. Порядок, затверджений Постановою Уряду № 509 регулює механізм оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та не може поширювати свою дію на такі правовідносини.

абзац 15 пункту 71 викласти у наступній редакції: “Рішення про скасування дії довідки, відповідно до статті 12 Закону, приймається керівником уповноваженого органу за місцем проживання особи та надається внутрішньо переміщеній особі протягом трьох днів з дня прийняття такого рішення.

Рішення про скасування дії довідки може бути надіслано внітрішньо переміщеній особі на адресу, яка зазначена у довіці як адреса, за якою з особою може здійснюватися офіційне листування або вручення офіційної кореспонденції”.

Частину 2 абз 1 пункту 8 викласти у редакції відповідно до пункту 10 статті 4 Закону, а саме “.. у державних органів наявні відомості про подання завідомо неправдивих відомостей для отримання довідки ..”

У додатку до Постанови Уряду № 509, яким передбачено форму довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи:

– замість “Відомостей про малолітніх, неповнолітніх осіб, які переміщуються разом із батьками або членами сім’ї” передбачити графу для внесення “Відомостей про законних представників. які супроводжують малолітніх дітей, недієздатних осіб або осіб, дієздатність яких обмежено та осіб, зазначених в абзаці 4 пункту 2 Порядку”;

– виключити графу “Місце для відміток про фактичне місце проживання / перебування (проставляється територіальним підрозділом ДМС або органом реєстрації).

Закликаємо невідкладно врахувати рекомендації та затвердити оновлений варіант Проекту Постанови в якнайшвидші терміни, адже зволікання із приведенням нормативно-правової бази у відповідність до Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб” вже призводить до критичних наслідків для внутрішньо переміщених осіб, які не можуть подовжити дію довідки та отримувати соціальні виплати.

З повагою,

Позаштатані радники Міністерства соціальної політики

Громадська організація “Донбас СОС”

Громадська організація “Крим СОС”

БО БФ “Восток-SOS”

БО БФ “Право на захист”

Донецька обласна організація ВГО “Комітет виборців України”

Ресурсний центр допомоги вимушеним переселенцям

Коаліція патріотичних сил Донбасу

Інститут суспільно-економічних досліджень

ГО Всеукраинская организация по делам вынужденных переселенцев

Луганська правозахисна група

Благодійний фонд “СВОЇ”

Громадська ініціатива Луганщини

БО “БФ допомоги батальйону “Донбас”

ГО “Моє місто – Рубіжне”