Зробити пожертву
Укр / Eng
12.12.17

Проект «Безпека людини та конфлікт в Україні: локальні підходи і транснаціональні виміри»

Мета проекту:

Проект спрямовано на привнесення нового розуміння складних зв’язків між транснаціональними вимірами конфліктів, людською безпекою та слабкістю держав. Дослідження зосереджено на двох взаємопов’язаних сферах: постконфліктне примирення та зміцнення потенціалу влади на місцевому рівні.

Тривалість: 24 місяці, вересень 2016 р. – вересень 2018 р.

Виконавці проекту:

 • Лейденський університет (Нідерланди);
 • Європейський Центр Фонду Карнегі за міжнародний мир;
 • Український інститут публічної політики (Україна);
 • благодійний фонд «Право на захист» (Україна).

Етапи проекту

 1. Стартовий семінар. Презентація проекту та обмін ідеями з місцевими науковцями, державними чиновниками, активістами громадянського суспільства та членами міжнародної спільноти. Створення обізнаності щодо проекту та формування інтересу відповідних зацікавлених сторін (9 вересня 2016 р., м. Київ);
 2. Дослідницька діяльність (вересень 2016 р.– серпень 2018 р., м. Київ);
 3. Два форуми: презентація та обговорення результатів досліджень (восени 2017 р. (напрям досліджень I) та влітку 2018 р. (напрям досліджень II), м. Київ);
 4. Науковий семінар для молодих науковців України з провідними фахівцями в Лейденському університеті (весна 2018 року);
 5. Завершальний семінар проекту: презентація та обговорення результатів досліджень, з обох напрямів досліджень (серпень 2018 р., м. Київ).

Питання та методи досліджень і дослідницька діяльність

 • кабінетні дослідження: визначення теорій та аналітичних рамок, які є відповідними нашому дослідженню, а також проведення огляду наукової та ненаукової літератури з питань, що стосуються, зокрема, людської безпеки, постконфліктного примирення та інституційної реформи. Вивчення відповідної нормативної документації та розробка стратегії робіт на місцях.
 • робота на місцях: консультативні наради з основними зацікавленими сторонами у двох регіонах: Одеській та Харківській областях.

Дослідження передбачають два взаємопов’язані напрями:

 • перший напрям– вивчення впровадження антикорупційних і децентралізаційних реформ у двох регіонах та наслідків цих реформ за допомогою аналізу нормативних документів та інтерв’ю з посадовими особами місцевого самоврядування, політиками та громадськими діячами.
 • другий напрям– вивчення процесу постконфліктного примирення в обох регіонах за допомогою аналізу відповідної документації та інтерв’ю з широким колом громадських діячів, посадовими особами місцевого самоврядування та іншими зацікавленими сторонами.

Очікувані результати проекту

 • два резюме, орієнтовані на розробку політики (по одному на кожний напрямок досліджень) з основних питань, які розглядаються в проекті;
 • чотири робочі документи (по два на кожний напрямок досліджень), у яких буде зібрано висновки проекту та накреслено наслідки для теорій змін.

У ході проекту також буде підготовлено дві ґрунтовні статті, що базуються на робочих документах. Ці дві статті будуть подані до рецензованих наукових журналів. Публікації будуть пов’язані з подіями проекту. Усі публікації буде здійснено як англійською, так і українською мовами для забезпечення оптимального охоплення і доступності.

Проект фінансується Нідерландською організацією наукових досліджень (NWO-WOTRO).

Матеріали проекту по Одеській області доступні тут

Матеріали проекту по Харківській області доступні тут

 

Аналіз результатів дослідження соціальної адаптації та інтеграції внутрішньо переміщених осіб в Одеській та Харківській областях. 

Спільні ознаки та принципові відмінності стану інтеграції внутрішньо переміщених осіб в обох областях[boc_img_gallery image_ids=”7647,7648,7649″]