Зробити пожертву
Укр / Eng
09.09.19

Олена – студентка і внутрішньо переміщена особа. Вона вчилася і отримувала пенсію зі втрати годувальника. Утім у липні 2018-го, після закінчення навчального року, виплату пенсії їй припинили.

6 вересня 2018 року Олена надала до Управління Пенсійного фонду України (УПФУ) довідку про навчання в університеті, тож у листопаді їй відновили виплати. Проте пенсію дівчина отримала лише за листопад. Олена знову звернулася до УПФУ. Там у письмовій відповіді зазначили, що заборгованість із пенсії за минулі періоди (1 липня по 31 жовтня 2018 року) буде виплачена відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 № 335 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 № 365». Тобто пообіцяли, що заборгованість виплатять на умовах спеціального порядку. Проблема лише в тому, що порядку цього не існує, адже Кабмін його не прийняв.

Дівчина звернулася до БФ «Право на захист». В листопаді 2018 року юрист харківського офісу Віра Туру надіслала аргументоване звернення до ПФУ. У зверненні юрист навела норми чинного законодавства України щодо протиправності невиплати УПФУ заборгованості із пенсії. Завдяки цьому вдалося вирішити суперечку в досудовому порядку – в лютому 2019 року Олена отримала заборгованість із пенсії за весь спірний період.Olena is an IDP and a student. She studied and received a survivor’s pension. In July 2018, after the end of the academic year, her pension was suspended.

On September 6, 2018, she submitted a certificate of study at the university to the Department of Pension Fund of Ukraine (DoPFU), so in November the payments were reinstated. However, she received her pension only for November. Olena addressed the PFU again. But PFU in a written reply stated that the pension arrears for the previous period (from July 1 to October 31, 2018) will be paid in accordance with the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine (CMU) No. 335 dated April 25, 2018. That is, they promised to pay the arrears on a special Order. The only problem is that the Order does not exist, because the CMU did not accept it.

The girl addressed to CF “The Right to Protection”. Its lawyer Vira Turu applied to PFU and cited the norms of the current Ukrainian legislation regarding the unlawfulness of non-payment of pension arrears. Thanks to this, the dispute was resolved in a pre-trial order – In February 2019, Olena received pension arrears for the entire period.