Зробити пожертву
Укр / Eng
14.05.19

Цей звіт містить результати опитування, що проводилося БФ «Право на захист» за підтримки Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) на п’яти контрольних пунктах в’їзду-виїзду (КПВВ) між контрольованою та неконтрольованою урядом України територіями (КУУТ та НКУУТ) протягом першого кварталу 2019 року. Дані збиралися під час регулярних візитів на кожен з п’яти КПВВ (120 візитів за три місяці). Більше статистичних даних доступно на онлайн-платформі опитування на КПВВ: https://goo.gl/Ab1qXs.

Опитування проводиться регулярно з червня 2017 року та є частиною моніторингу стану реалізації прав осіб, які постраждали внаслідок конфлікту, у межах проекту «Адвокація, захист та правова допомога внутрішньо переміщеним особам». Проект реалізується БФ «Право на захист» за підтримки УВКБ ООН. Мета опитування – вивчити причини та проблеми осіб, які подорожують між НКУУТ та КУУТ, а також умови та ризики, пов’язані з перетином лінії зіткнення через КПВВ. Важливо зазначити, що результати опитування не можуть бути екстрапольовані на всіх, хто перетинає лінію зіткнення, але допомагають виявляти потреби та тренди, а також забезпечувати доказову базу для адвокаційної діяльності.

Завантажити звіт українською та англійською мовами можна за посиланнями нижче:

EECP Survey Report 1 quarter 2019 ukr

EECP Survey Report 1 quarter 2019 engThis report provides the results of the survey conducted by the Charitable Foundation «The Right to Protection» (R2P) with the support of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) at the five entry-exit checkpoints (EECPs) to the non-government-controlled area (NGCA) in the first quarter of 2019. The data were collected during regular visits to each of the five EECPs (120 visits in three months). More statistical data are available on the Eastern Ukraine Checkpoint Monitoring Online Dashboard – https://goo.gl/Ab1qXs.

The survey has been administered on a regular basis since June 2017. The survey is part of the monitoring of violations of rights of the conflict-affected population within the framework of the project «Advocacy, Protection and Legal Assistance to the Internally Displaced Population of Ukraine» implemented by R2P with the support of the United Nations High Commissioner for Refugees. The objective of the survey is to explore the motivations and concerns of those traveling between the NGCA and the government-controlled area (GCA), as well as the conditions and risks associated with crossing the line of contact through EECPs.

Please download English and Ukrainian versions:

EECP Survey Report 1 quarter 2019 eng

EECP Survey Report 1 quarter 2019 ukr