Зробити пожертву
Укр / Eng
02.05.22

Уряд України запровадив спеціальний механізм подання інформаційного повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією РФ (далі – «інформаційне повідомлення»).

1.Який документ регулює механізм подання інформаційного повідомлення? 

Порядок подання інформаційного повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації (далі – «Порядок»), затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26 березня 2022 р. № 380.

2. На кого поширюється дія Порядку? 

На громадян України, які є власниками пошкодженого або знищеного нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією РФ (далі – «особа»), з моменту введення воєнного стану Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 “Про введення воєнного стану в Україні”. 

3. Щодо якого нерухомого майна може подаватись інформаційне повідомлення? 

Інформаційне повідомлення може подаватись тільки щодо певних типів нерухомого майна, а саме:

 • квартир
 • інших житлових приміщень у будівлі (як зазначається на сайті Міністерства та Комітету цифрової трансформації, йдеться про інші житлові приміщення, на які зареєстровано окреме право власності)
 • приватних житлових будинків
 • садових та дачних будинків

що були: 

 • знищені внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією РФ, та відновлення яких шляхом ремонту чи реконструкції не є можливим або є економічно недоцільним; або 
 • пошкоджені внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією РФ, та можуть бути відновлені шляхом ремонту чи реконструкції.

УВАГА!  Подання інформаційного повідомлення щодо знищення або пошкодження інших об’єктів нерухомого майна, крім наведених вище, Порядком не передбачено! 

4. Як подається інформаційне повідомлення? 

Інформаційне повідомлення подається: 

1.самостійно особою:

 • засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі – «Портал Дія»);
 • з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія) у разі наявності у особи реєстраційного номера облікової картки платника податків;

2. через адміністратора центру надання адміністративних послуг (далі – «ЦНАП») або нотаріуса.

УВАГА! У разі подання через адміністратора ЦНАПу або нотаріуса, інформаційне повідомлення може бути подано представником особи. 

Подача інформаційного повідомлення здійснюється незалежно від місця проживання або перебування особи!

5. Як подати інформаційне повідомлення через Портал Дія? 

Для цього необхідно:

1.встановити мобільний додаток Порталу Дія (Дія) на електронному носії, що підтримує використання такого додатку, або створити особистий електронний кабінет користувача на Порталі Дія

2.пройти необхідну електронну ідентифікацію та автентифікацію;

3.заповнити інформаційне повідомлення, яке формується засобами Порталу Дія, перевірити наведену в ньому інформацію та подати його.

Особа автоматично отримує повідомлення засобами Порталу Дія про реєстрацію поданого нею інформаційного повідомлення!

УВАГА! З інформацією про подання такого повідомлення також можна ознайомитись на Порталі Дія.  

6. Як подати повідомлення через адміністратора ЦНАПу або нотаріуса? 

Для цього необхідно: 

1.звернутись до адміністратора ЦНАПу або нотаріуса; 

2.адміністратор ЦНАПу або нотаріус у день звернення особи з метою подання інформаційного повідомлення:

 • встановлює особу та повноваження її представника (у разі подання інформаційного повідомлення представником);
 • заповнює інформаційне повідомлення, яке формується з використанням Порталу Дія;
 • роздруковує зареєстроване інформаційне повідомлення (за бажанням особи).

7. Коли інформаційне повідомлення вважається отриманим? 

Сформоване інформаційне повідомлення вважається отриманим у день його подання і підлягає реєстрації та зберіганню на Порталі Дія.

8. Які відомості повинно містити інформаційне повідомлення?  

Інформаційне повідомлення повинно містити: 

1.прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) особи;

2.реєстраційний номер облікової картки платника податків особи – у разі подання повідомлення з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія).  

У  разі подання через Портал Дія – реєстраційний номер облікової картки платника податків особи або серію та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від його прийняття та повідомили про це відповідний державний орган і мають відмітку в паспорті;

3. контактні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, інші засоби зв’язку (за наявності);

4. відомості про нерухоме майно:

 • тип об’єкта нерухомого майна (квартира, інші житлові приміщення в будівлі, приватний житловий будинок, садовий та дачний будинок);
 • реєстраційний номер нерухомого майна згідно з відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (за наявності);
 • загальна площа нерухомого майна. У разі відсутності точної інформації щодо загальної площі нерухомого майна зазначається орієнтовна площа;
 • адреса (місцезнаходження) нерухомого майна;
 • інформація про те, що нерухоме майно є об’єктом культурної спадщини (у разі потреби). 

Інформація, зазначена у п. 4, отримується/підтверджується з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (у разі наявності)!

УВАГА!  До об’єктів культурної спадщини можуть належати, зокрема, будівлі, архітектурні споруди, що повністю / частково збереглися в автентичному стані і характеризуються відзнаками певної культури, епохи, певних стилів, традицій, будівельних технологій або є творами відомих авторів. Об’єкти культурної спадщини заносяться до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Перевірити, чи включено до нього ваш будинок, можна тут.  

5. відомості про кількість осіб, що проживали в нерухомому майні;

6. відомості про пошкодження або знищення нерухомого майна (дата та орієнтовний час настання події, опис пошкодження, фото-, відеофіксація (за наявності).

УВАГА! Пам’ятайте, що особа є відповідальною за достовірність наданих у інформаційному повідомленні даних! 

9. Якими будуть наступні кроки? 

Згідно з п. 6 постанови Кабінету Міністрів України від 26 березня 2022 р. № 380, якою затверджено Порядок, після набрання чинності відповідним Законом України про врегулювання відносин щодо компенсації за пошкодження та знищення об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією РФ, подане відповідно до її положень інформаційне повідомлення прирівнюється до заяви про надання компенсації за пошкоджені та знищені об’єкти нерухомого майна.  На сьогодні такий закон ще не було прийнято!

УВАГА! За інформацією Міністерства юстиції України, подання інформаційного повідомлення не звільняє від необхідності подачі заяви до поліції про кримінальне правопорушення!