Зробити пожертву
Укр / Eng
28.10.16

Протягом останніх днів  були зафіксовані масові звернення жителів Авдіївки на гарячу телефонну лінію Слов’янського офісу БФ «Право на захист». Окрім вже звичних для жителів  поруйнованого бойовими діями міста питань, кожен телефонуючий запитував поради щодо оплати перерахованих сум за споживання газу за період з квітня 2015 по січень 2016 року.

Нагадаємо,  Окружний адмінсуд міста Києва скасував постанову Кабміну №237, якою норми споживання газу для людей, що не мають приладів обліку, знижувалися вдвічі. Ця постанова діяла з 29 квітня 2015 р. до 28 січня 2016 р.  Але після рішення суду зменшена Кабміном норма до 3 куб./міс. з людини у разі наявності газової плити і до 9 куб./міс. з людини у разі наявності газової колонки виросла «заднім числом»  до 6 куб. м і 18 куб. м відповідно.

Отже, тепер газопостачальник вимагає від людей оплату «боргу» за попередній період, який в середньому сягає 1,5 тисячі гривень залежно від кількості осіб, що зареєстровані у житловому приміщенні.

«Ця проблема є типовою для всіх жителів України, однак для жителів прифронтового містечка вона набуває додаткового сенсу, – ділиться Юлія Трало, координатор юридичного напрямку БФ «Право на захист». – Саме у період дії постанови Кабміну, у зв’язку з бойовими діями багато мешканців виїхали з Авдіївки та зареєструвались як ВПО в інших регіонах.  Ті, хто залишилися, не проживали у своїх помешканнях, бо були змушені  тижнями ховатися у підвалах. А у деяких помешканнях було перебито газопроводи і люди фізично не мали змоги користуватися послугою».

Здебільшого ті люди, хто сьогодні проживає в Авдіївці, або повернулися додому, бо витратили за рік-півтора переміщення всі можливі заощадження, або ж мають мізерні доходи, пенсії, яких не вистачає навіть на оплату поточних комунальних рахунків.

«За допомогою місцевого штабу Гуманітарної місії «Проліска» жителям Авдіївки було заздалегідь повідомлено про те, що 26 жовтня відбудеться виїзна консультація юристів БФ «Право на захист», – розказує монітор Марина Кравчина.  – Приїхавши до Авдіївки зранку, ми не повірили своїм очам : біля приміщення школи, де було заплановано проведення консультації, нас  чекали понад сто осіб. Дехто почав займати чергу ще о четвертій ранку».

Зазначимо, що співробітниками БФ «Право на захист» в Авдіївці виїзна консультація проводиться  по середах два рази на місяць і триває  в середньому три години Але того дня юристами було прийнято рішення продовжувати консультацію до останнього клієнта.

За словами юриста БФ «Право на захист» Маргарити Оксаніченко, протягом дня кількість людей у черзі зростала. Ті, хто вже отримав консультацію, повідомляли сусідів, знайомих. О п’ятій годині вечора лише по «газовому питанню» юристи проконсультували  165 осіб! Крім того, майже кожен клієнт ставив не менш важливі додаткові питання, що стосувалися знищених документів, зруйнованого житла, заборгованостей по кредитах, трудових спорів.

Літні особи складали більшу частину  клієнтів, а отже потребували додаткової допомоги у підготовці документів по вже заздалегідь складених зразках.

«Добре, що до нас приєдналися колеги з моніторингової та юридичної команди та допомогли у наданні консультацій,  – коментує адвокат БФ «Право на захист» Герман Петров . – Наступного тижня ми плануємо знову провести виїзну консультацію в Авдіївці. Адже залишається ще багато людей, які потребують правової допомоги».[/vc_column_text][boc_img_gallery fixed_size=”yes” img_hover_effect=”2″ image_ids=”4195,4196,4197,4198,4199,4200″]

[/vc_column_text]Over the recent days a mass of applications from the citizens of Avdiivka was registered by the telephone hotline of the CF “Right to Protection” office in Slovyansk. Besides the usual questions from the inhabitants of the city destroyed by military actions, every caller asked for advice on paying the recalculated sums of gas consumption for the period from April 2016 till January 2016.

We’d like to remind that the District Administrative Court of Kyiv cancelled Order No.237 of the Cabinet of Ministers which halved the gas consumption norms for people who had no metering devices. This Order had been in effect from April 29th, 2015 till January 28th, 2016.  But after the court ruling, the norm reduced by the Cabinet of Ministers to 3 CBM/month per person who has a gas stove and to 9 CBM/month per person who has a gas heater grew in retrospect to 6 CBM/month and 18 CBM/month respectively.

Thus the gas supplier demands that the people should pay their “debts” for the previous period up to UAH 1.500 on average depending on the number of residents registered in the accommodation.

“This is a typical problem for all the Ukrainians, however it’s gained additional sense for the citizen of the front-line town,” shared Yulia Tralo, a legal coordinator of the CF “Right to Protection”. “During this exact period of the CMU Order, many of the dwellers left Avdiivka due to military actions and registered as IDPs in other regions.  Those who stayed did not live in their houses, because they were forced to hide in basements for weeks.  In some houses the gas pipes had been damaged so in fact people couldn’t use the service.”

For the most part those who live in Avdiivka today have either come back home having spent all their savings within a year or a year and a half or have miserly income, pensions which are not even enough to settle current utility bills.

“With the help from the local Humanitarian Mission “Prolisok” headquarters the citizens of Avdiivka were notified in advance that on October 26th, an on-site counselling will be held by the lawyers of the CF “Right to Protection”, says monitor Maryna Kravchyna. “We arrived in Avdiivka early in the morning and couldn’t believe what we saw. There were more than 100 persons waiting for us near the school where the counselling was to take place. Some people had been standing in line since 4 in the morning.”

We’d like to note that the on-site counselling is held in Avdiivka by the employees of the CF “Right to Protection” twice a month on Wednesdays and takes 3 hours on average. But that day the lawyers decided to continue until their last client.

According to the lawyer of the CF “Right to Protection” Margaryta Oksanichenko the number of people in queue was growing over time. Those who had received aid notified their neighbours and acquaintances. By 5 p.m. the lawyers had given consultations to 165 applicants on the “gas matter” alone! Moreover, almost every client asked additional questions which were no less important – lost documents, destroyed houses, debts for loans, labour disputes etc.

The elderly people were the majority, thus required additional help to prepare their documents according to the ready-made examples.

“It’s so good that our colleagues from the monitoring and legal team joined us and helped with the counselling,” comments the lawyer of the CF “Right to Protection” Herman Petrov. “Next week we are planning to have another on-site counselling in Avdiivka. There are still lots of people who need legal aid.”

[/vc_column_text][boc_img_gallery fixed_size=”yes” img_hover_effect=”2″ image_ids=”4200,4199,4198,4197,4196,4195″]

[/vc_column_text]