Зробити пожертву
Укр / Eng
03.04.22

У разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану мають право перетинати державний кордон чоловіки віком від 18 до 60 років:

1.особи з інвалідністю (не залежно від групи) за наявності:

 • довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (форма первинної облікової документації № 157-1/о); 
 • або посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, пенсійного посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Законів України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”, “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”, в яких зазначено групу та причину інвалідності; 
 • або довідки для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики (далі — документи, що підтверджують інвалідність). 

2. особою з інвалідністю І чи ІІ групи — у супроводі одного або обох батьків, на утриманні яких перебуває така особа з інвалідністю, дружини /чоловіка, повнолітніх сина/ доньки, їх дружини/ чоловіка 

 • за наявності документів, що підтверджують родинні зв’язки та інвалідність

3. особою з інвалідністю І чи II групи або іншою особою, яка потребує постійного догляду, — у супроводі особи, яка здійснює постійний догляд за зазначеними категоріями осіб:

 • за наявності документів (посвідчення, довідки) про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд
 • а у разі супроводу особи з інвалідністю І чи ІІ групи — додатково документів, що підтверджують інвалідність;

4. особою з інвалідністю, визнаною судом недієздатною, — у супроводі її опікуна: 

 • за наявності рішення про призначення опікуном над такою недієздатною особою), а у разі коли опікуна такій особі не призначено, — у супроводі одного з повнолітніх членів сім’ї;
 • за наявності документів, що підтверджують родинні зв’язки та інвалідність;

5. особами з інвалідністю або іншими особами, які потребують постійного догляду, які проживають/перебувають у закладах/установах різних форм власності та підпорядкування і отримують соціальні послуги стаціонарного догляду, паліативного догляду, підтриманого проживання (далі — заклади догляду) (крім осіб з інвалідністю, зазначених в абзацах третьому — шостому цього пункту), — у супроводі осіб, у тому числі працівників закладу догляду, уповноважених директором закладу догляду/ особою, яка його заміщує 

 • за наявності наказу директора закладу догляду або особи, яка його заміщує, про виїзд осіб з інвалідністю або інших осіб, які потребують постійного догляду, за межі України та документів, що підтверджують інвалідність. 

При цьому осіб з інвалідністю або інших осіб, які потребують постійного догляду, можуть супроводжувати особи, у тому числі працівники закладу догляду, які не перебувають на військовому або спеціальному обліку в Міноборони, СБУ чи Службі зовнішньої розвідки, або працівники закладу догляду, які перебувають на військовому або спеціальному обліку в Міноборони, СБУ чи Службі зовнішньої розвідки, з розрахунку одна особа на 50 осіб з інвалідністю та інших осіб, які потребують постійного догляду. 

Нацсоцслужба протягом трьох робочих днів після перетину державного кордону організованими групами осіб з інвалідністю повідомляє про це МЗС із зазначенням держави подальшого перебування осіб з інвалідністю та інших осіб, які потребують постійного догляду.

Після прибуття зазначених осіб з інвалідністю на місце тимчасового перебування за межами України, супроводжуючі особи зобов’язані протягом одного робочого дня звернутися до консульської установи України в державі перебування (далі — консульська установа) для взяття осіб з інвалідністю на консульський облік.

Консульська установа протягом одного робочого дня зобов’язана через МЗС поінформувати Мінсоцполітики та Нацсоцслужбу про взяття осіб з інвалідністю та інших осіб, які потребують постійного догляду, на консульський облік.

Супровід дітей з інвалідністю для виїзду за межі України може здійснюватися матір’ю та / або батьком, опікуном, піклувальником, одним або обома прийомними батьками, батьками-вихователями, які здійснюють такий супровід: 

 • за наявності посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”, в якому зазначено категорію “дитина з інвалідністю”; 
 • або довідки про отримання державної соціальної допомоги дітям з інвалідністю, виданої структурним підрозділом з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві держадміністрації, виконавчим органом міської ради, до території територіальної громади якої входить територія міста обласного значення, районної у місті (у разі її утворення) ради (незалежно від того, кого призначено отримувачем допомоги); 
 • або індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю, виданої лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу, або медичного висновку про дитину з інвалідністю до 18 років, 

а також:

 • документів, що підтверджують родинні зв’язки (у разі здійснення супроводу матір’ю та / або батьком); 
 • або документів, що підтверджують відповідні повноваження особи, що супроводжує дитину з інвалідністю (у разі здійснення супроводу опікуном, піклувальником, одним або обома прийомними батьками, батьками-вихователями). 

Супровід дітей з інвалідністю для виїзду за межі України також може здійснюватися бабою, дідом, повнолітнім братом, сестрою, мачухою, вітчимом з урахуванням їх приналежності до переліку категорій осіб, які звільнені від військової служби та мобілізації, за наявності у них відповідних підтвердних документів та документів, що підтверджують родинні зв’язки.

Виїзд за межі України осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю чи інших осіб, які потребують постійного догляду, зазначених в абзацах третьому — шостому та восьмому цього пункту, разом із супроводжуючою особою може здійснюватися не більше ніж один раз із часу введення на території України надзвичайного або воєнного стану до його припинення чи скасування.

Супровід дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитини, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я в порядку та за формою, що встановлені МОЗ, здійснюється матір’ю та / або батьком, опікуном, піклувальником, одним або обома прийомними батьками, батьками-вихователями, які здійснюють такий супровід: 

 • за наявності довідки про отримання державної допомоги на дитину, хвору на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність, виданої структурним підрозділом з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві держадміністрації, виконавчим органом міської ради, до території територіальної громади якої входить територія міста обласного значення, районної у місті (у разі її утворення) ради (незалежно від того, кого призначено отримувачем допомоги); 
 • або документа, виданого лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я в порядку та за формою, що встановлені МОЗ, а також документів, що підтверджують родинні зв’язки (у разі здійснення супроводу матір’ю та / або батьком), або документів, що підтверджують відповідні повноваження особи, що супроводжує таку дитину (у разі здійснення супроводу опікуном, піклувальником, одним або обома прийомними батьками, батьками-вихователями).

Крім зазначених осіб також мають інші військовозобов’язані особи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Перелік зазначених осіб визначений ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Ця норма не поширюється на осіб, визначених в абзацах другому – восьмому частини третьої статті 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”. Отже, також можуть перетнути кордон: 

 • заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України за наявності посвідчення про відстрочку від призиву (бронь) та документу про відрядження;
 • жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років за наявності:
 • свідоцтва про народження дітей (трьох і більше)/медичне свідоцтво про народження за формою № 103/о; 
 • свідоцтва про реєстрацію шлюбу з матір’ю дітей (трьох і більше) або рішення суду про розлучення та визначення місця проживання дітей з батьком або письмовий договір між батьками про те, з ким будуть проживати діти та участь другого з батьків у їх вихованні; 
 • посвідчення батьків багатодітної сім’ї.
 • жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років за наявності:
 • свідоцтва про народження дитини (дітей) та свідоцтва про смерть матері дитини/рішення суду про позбавлення матері батьківських прав/визнання безвісті відсутньою/рішення суду про розлучення з визначенням місця проживання з батьком.  
 • визнані в установленому порядку відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до шести місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії) за наявності довідки військово-лікарської комісії про непридатність.
 • народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим.
 • працівники органів військового управління (органів управління), військових частин (підрозділів), підприємств, установ та організацій Міністерства оборони України, Збройних Сил України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Національної поліції України, податкової міліції, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, Державної виконавчої служби України, Управління державної охорони України.

Також згідно листів Державної прикордонної служби право на виїзд мають:

 • особи, які виїхали до інших держав на постійне місце проживання, що відповідно документально підтверджено за наявності відмітки в паспортному документі «постійне проживання в _____________»/ печатка «оформлено виїзд на постійне проживання».
 • здобувачі фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за кордоном за денною або дуальною формами здобуття освіти (студенти, слухачі) за наявності довідки про відстрочку, виданої військоматами про тимчасову непридатність (від 1 до 6 місяців) до військової служби.

Крім того, в разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану рішення щодо надання дозволу на виїзд за межі України особі чоловічої статі, яка супроводжує дитину, яка не досягла 16-річного віку, приймається з урахуванням приналежності супроводжуючої особи до переліку категорій осіб, які звільнені від військової служби та мобілізації, за наявності у неї підтвердних документів..

Також вказаними змінами передбачено першочергове право на проходження передбачених законодавством видів контролю в пунктах пропуску через державний кордон:

 • осіб з інвалідністю І групи та дітей з інвалідністю мають разом із особами, які їх супроводжують (не більше ніж дві особи) під час слідування в пішому порядку або на легковому автомобілі; 
 • організованих груп осіб з інвалідністю або інших осіб, які потребують постійного догляду та проживають/перебувають у закладах догляду, які слідують автобусом.