Зробити пожертву
Укр / Eng
09.11.16

Мешканці смт. Донське Волноваського району Донецької області зібралися на території селищної ради, щоб отримати юридичну консультацію щодо порядку надання житлової субсидії.

Співробітники Маріупольського офісу БФ «Право на захист» Дар’я Заярна, Сніжана Лук’янова та Тетяна Воробйова розповіли присутнім про підстави надання житлової субсидії, перелік документів, які необхідні для її призначення, порядок їх подання, особливості заповнення заяви та декларації тощо.

Присутнім також було роз’яснено, що в окремих випадках на підставі рішення районної держадміністрації або утвореної нею комісії та акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства, субсидія може призначатися особі, яка не зареєстрована, але  фактично  проживає у житловому приміщенні (будинку) на  підставі договору найму (оренди) житла, якщо їй нараховується  плата за  житлово-комунальні послуги, або індивідуальним забудовникам, будинки яких не прийняті в експлуатацію. Водночас такий договір можна не засвідчувати нотаріально, якщо строк оренди (найму) житла не перевищує 3х років.

Також під час зустрічі юристом проекту було звернено увагу присутніх на те, що за наявності документів, що підтверджують тимчасову відсутність осіб з числа зареєстрованих, субсидія може бути призначена з огляду на кількість зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб, які фактично у ньому проживають. У цьому випадку до заяви можна додати довідки, що підтверджують місце перебування особи на території іншої адміністративно-територіальної одиниці у зв’язку з роботою, лікуванням, навчанням, довготривалим відрядженням, відбуванням покарання; довідки про оплату житлово-комунальних послуг в іншому житловому приміщенні (будинку); акти обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства селищної, сільської або міської ради; акти житлово-експлуатаційних організацій про фактично проживаючих осіб або ж договори  оренди житла в іншому місці.

«Нажаль ті люди, які мають право на отримання житлової субсидії, за субсидією все ж таки не звертаються, бо не володіють достовірною інформацією про порядок її надання, – зазначила   Дар’я Заярна, юрист Маріупольського офісу БФ «Право на захист». – Сподіваємося, що сьогоднішня правова сесія допоможе мешканцям смт. Донське краще зрозуміти процес надання субсидії, щоб своєчасно та правильно звернутися за її отриманням».[/vc_column_text][boc_img_gallery fixed_size=”yes” img_hover_effect=”2″ image_ids=”4150,4149,4148″]

[/vc_column_text]The residents of the urban-type settlement of Donske, Volnovakha District, Donetsk Region gathered on the local village council premises to be advised on the order of granting a rent subsidy.

The staffers of Mariupol office of CF “Right to Protection” Daria Zayarna, Snizhana Lukianova and Tetiana Vorobiova told the audience of the grounds of granting a rent subsidy, of the list of documents necessary for such granting, the order of document submission, peculiarities of application form and declaration filling, etc.

The people present were explained that in certain circumstances under the decision of the district administration body or the committee which it creates and the home study report of the household, a subsidy can be granted to a person who is unregistered but really resides in a dwelling premise (a house) on the grounds of a rental agreement, in the event that this person is obliged to pay for utility rates, or to individual developers whose buildings are not accepted into service. Simultaneously, such agreement doesn’t need notification if the rental term does not exceed 3 years.

Besides, during the meeting, the lawyer drew the audience’s attention to the fact that upon availability of the documents certifying the temporary absence of registered persons, a subsidy can be granted concerning the number of registered persons who actually reside in the given dwelling premise (house). In such a case the application can be supported by certificates as to the person’s residing in the territory of another administrative-territorial unit which is connected to the person’s medical treatment, studies, long-term business travel, sentence serving; certificates of utility rates payment in another dwelling premise (house); the home study reports of the household by the local village, town or city council; acts of  housing management organizations as to actually residing persons or rental agreements concerning some other place.

“Regrettably, people possessing the right to be granted a rental subsidy, do not appeal to receive it, because they have no true information as to the order of granting it,” noted Daria Zayarna, the lawyer of Mariupol office of CF «Right to Protection». “We hope that today’s legal session will help the residents of Donske better understand the process of subsidy granting, in order to refer as to its receipt correctly and in due time”.[/vc_column_text][boc_img_gallery fixed_size=”yes” img_hover_effect=”2″ image_ids=”4148,4149,4150″]

[/vc_column_text]