Зробити пожертву
Укр / Eng
22.05.23

15 квітня 2023 року набрав чинності Закон України “Про внесення зміни до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” щодо призначення пенсії особам, які проживають на тимчасово окупованій території або на території, на якій ведуться бойові дії” від 20 березня 2023 року № 2981-IX (далі – Закон). Цим Законом пункт 146 розділу XV “Прикінцеві положення” Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” від 9 липня 2003 року № 1058-IV (далі – Закон про ЗДПС) було доповнено підпунктом 146.2, який по-новому визначив строки призначення пенсії особам, що проживають на тимчасово окупованій території або на території, на якій ведуться бойові дії.

Так, момент, з якого призначається пенсія за віком або по інвалідності, став однією з найбільш нагальних проблем для осіб, що опинилися в окупації чи проживають у зоні ведення бойових дій. Зокрема, за загальним правилом, встановленим частиною першою статті 45 Закону про ЗДПС, пенсія призначається з дня звернення за нею. Водночас з цього правила існують такі винятки:

  • пенсія за віком призначається з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку, якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше трьох місяців з дня досягнення особою пенсійного віку;
  • пенсія по інвалідності призначається з дня встановлення інвалідності, якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше трьох місяців з дня встановлення інвалідності;
  • пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається з дня, що настає за днем смерті годувальника, якщо звернення про призначення такого виду пенсії надійшло протягом 12 місяців з дня смерті годувальника.

Наприклад, у разі якщо особа досягла пенсійного віку 15 листопада, вона матиме право на призначення пенсії за віком з 16 листопада лише за умови, що звернеться за її призначенням не пізніше 15 лютого наступного року.

Як зазначалося в Пояснювальній записці до проєкту Закону, повномасштабне російське вторгнення істотно вплинуло на можливість багатьох українських громадян своєчасно звернутися за призначенням пенсії. Особи, що проживають на тимчасово окупованій території або на території, на якій ведуться бойові дії, з незалежних від них обставин не мають змоги безпосередньо звернутися до органів Пенсійного фонду України, в тому числі у зв’язку з тимчасовою неможливістю цих органів здійснювати свої повноваження на непідконтрольних Уряду України територіях. При цьому станом на сьогодні склалася ситуація, коли люди, які проживають на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, не можуть перетнути лінію зіткнення; подати заяву про призначення пенсії та відповідні підтверджуючі документи через вебпортал Пенсійного фонду України теж не завжди є можливість (з причини відсутності інтернет-зв’язку, українського мобільного зв’язку тощо).

Частково вирішити описану вище проблему людей, які проживають на тимчасово окупованій території або на території, на якій ведуться бойові дії, покликаний Закон. Із змісту відповідних змін випливає, що вони діятимуть “тимчасово, у період дії воєнного стану в Україні та протягом трьох місяців після його припинення або скасування”. Зі спливом цих трьох місяців строки призначення пенсії, вочевидь, знову визначатимуться положеннями частини першої статті 45 Закону про ЗДПС.

Насамперед слід зауважити, що нове регулювання поширюється не на всіх громадян, а лише на осіб, які проживають/проживали на території, на якій ведуться (велися) бойові дії, та/або на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України. Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затверджено Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22 грудня 2022 року № 309.

Крім того, щодо таких осіб мають одночасно виконуватися наступні дві умови:

  • вони звертаються за призначенням пенсії в період дії воєнного стану в Україні чи протягом трьох місяців після його припинення або скасування;
  • щодо них станом на 24 лютого 2022 року не сплив строк звернення за призначенням відповідної пенсії, передбачений частиною першою статті 45 Закону про ЗДПС (трьохмісячний строк від дня досягнення особою пенсійного віку або встановлення інвалідності та дванадцятимісячний строк в разі втрати годувальника).

Важливо! Нові правила не поширюються на осіб, які отримали право на пенсію до 24 лютого 2022 року і щодо яких станом на цю дату сплив строк звернення за призначенням відповідної пенсії.

Наприклад, якщо особі було встановлено інвалідність 20 листопада 2021 року і вона до 20 лютого 2022 року не звернулася за призначенням пенсії по інвалідності, то така особа може претендувати на призначення пенсії не інакше, як з дня фактичного звернення до органів Пенсійного фонду України (незалежно від характеру причин, які перешкоджали їй звернутися за таким призначенням своєчасно). Отже, щодо цієї особи застосовуватиметься загальне правило, встановлене частиною першою статті 45 Закону про ЗДПС.

За умови відповідності особи, яка має право на пенсію, всім переліченим вимогам такій особі пенсія призначатиметься:

  • за віком – з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку;
  • по інвалідності – з дня встановлення інвалідності;
  • у зв’язку з втратою годувальника – з дня, що настає за днем смерті годувальника;
  • за вислугу років – з дня, наступного за днем звільнення з роботи, яка дає право на таку пенсію, але не раніше 24 лютого 2022 року.

Наприклад, якщо людина проживала в м. Старобільськ і отримала право на пенсію за віком 15 січня 2022 року (досягла пенсійного віку 14 січня 2022 року), а з початком повномасштабного російського вторгнення в Україну опинилася на тимчасово окупованій Російською Федерацією території та не змогла звернутися за призначенням пенсії протягом трьох місяців (до 15 квітня 2022 року), то у зв’язку з набранням чинності Законом за нею зберігається право на отримання пенсії з 15 січня 2022 року, а не з дня звернення за пенсією (як це встановлено частиною першою статті 45 Закону про ЗДПС). Реалізувати таке право особа може в будь-який час за умови, що звернення до органів Пенсійного фонду України відбудеться “в період дії воєнного стану в Україні та протягом трьох місяців після його припинення або скасування”.

Необхідно зазначити, що у певних випадках нові правила матимуть зворотну дію в часі. Так, пунктом 2 розділу II “Прикінцеві та перехідні положення” Закону установлено, що особам, які проживають/проживали на території, на якій ведуться (велися) бойові дії, та/або на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України та яким у період з 24 лютого 2022 року до набрання чинності Законом (крім тих осіб, у яких строк звернення за призначенням відповідної пенсії сплив станом на 24 лютого 2022 року), пенсію призначено з дня звернення, за їх бажанням пенсія обчислюється з урахуванням вищевказаних змін. Тобто якщо до набрання чинності Законом особі вже було призначено пенсію з дня звернення, то така особа – за умови відповідності переліченим вимогам – має право на перерахунок цієї пенсії відповідно до нового регулювання. Хоча Закон не встановлює детального порядку реалізації вказаного права, вочевидь, для цього потрібно звернутися до органів Пенсійного фонду України з відповідною заявою, обґрунтованою посиланням на пункт 2 розділу II “Прикінцеві та перехідні положення” Закону.

Незважаючи на деякою мірою ретроспективний характер положень Закону, останній, утім, не вирішує проблему невиплати пенсій особам, які до 24 лютого 2022 року проживали на тимчасово окупованих територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України, Автономної Республіки Крим та м. Севастополь і не мали змоги звернутися за призначенням пенсії, пройшовши відповідну ідентифікацію. Отже, ця проблема все ще потребує належної реакції з боку держави.

Важливо! Для деяких життєвих ситуацій спрогнозувати те, яким чином складеться практика застосування положень Закону, є доволі складним завданням. Так, за правилом частини першої статті 45 Закону про ЗДПС пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається з дня, що настає за днем смерті годувальника, якщо звернення про призначення такого виду пенсії надійшло протягом 12 місяців з дня смерті годувальника. Нові правила натомість передбачають, що пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається з дня, що настає за днем смерті годувальника, за умови звернення за такою пенсією в період дії воєнного стану в Україні та протягом трьох місяців після його припинення або скасування. Як бачимо, в певній частині положення Закону погіршують становище особи порівняно з тими нормами, які діяли до набрання ним чинності. Зокрема, не можна виключати, що у випадку смерті годувальника в перший місяць після припинення воєнного стану практика органів Пенсійного фонду України керуватиметься тим, що для призначення відповідної пенсії з дня, який настає за днем смерті годувальника, особа повинна буде звернутися за її призначення до спливу трьох місяців після припинення воєнного стану, а не протягом звичайного дванадцятимісячного строку. В силу цього особі, яка матиме право на пенсію за подібних обставин, у будь-якому разі не варто зволікати з відповідним зверненням.

Підсумовуючи усе вищезазначене, можемо констатувати, що загалом прийнятий Закон сприятиме забезпеченню права на пенсію осіб, які проживають на тимчасово окупованій території або на території, на якій ведуться бойові дії. Однак, низка проблемних питань, пов’язаних з виплатою пенсій таким особам, все ще потребують свого вирішення.