Зробити пожертву
Укр / Eng
09.11.22

Свобода пересування:

 1. Верховною Радою України 07 жовтня 2022 року внесено зміни до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу». 

Відповідно до внесених змін, жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком і закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов’язаних.

Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, крім зазначених в абзаці першому цієї частини, беруться на військовий облік військовозобов’язаних за їх бажанням.

 1. Постановою Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 2022 року № 1148, розширено перелік осіб, які мають право на виїзд за кордон під час воєнного стану. Так, відповідно до внесених змін, з 13 жовтня 2022 року дозволено виїжджати за межі України громадянам України чоловічої статті у віці 18-60 років, які:
 • належать до авіаційного персоналу;
 • є державними інспекторами з авіаційного нагляду
 • є особами, уповноваженими на проведення перевірок Державіаслужби;
 • є працівниками Державного авіаційного підприємства «Україна»

та, якщо вони прямують для роботи (виконання службових обов’язків) за кордоном або тренажерної підготовки, за умови виконання правил перетинання державного кордону України та наявності підтвердних документів.

Підтвердними документами для авіаційного персоналу, який працює у суб’єкта авіаційної діяльності (резидента), є:

 • засвідчена суб’єктом авіаційної діяльності (резидентом) копія укладеного трудового договору (контракту) або укладений договір на проходження тренажерної підготовки між суб’єктом авіаційної діяльності чи особою авіаційного персоналу та організацією, яка розміщується за межами України;
 • підтвердження, надане Державіаслужбою, що особа належить до авіаційного персоналу та має відповідне свідоцтво (посвідчення);
 • наказ суб’єкта авіаційної діяльності про відрядження особи за кордон.

Підтвердними документами для авіаційного персоналу, який працює або має намір працевлаштуватися у суб’єкта авіаційної діяльності (нерезидента), є:

 • копія укладеного трудового договору (контракту) із суб’єктом авіаційної діяльності (нерезидентом) або лист від нього про намір укласти трудовий договір (контракт), або копія укладеного договору на проходження тренажерної підготовки між особою авіаційного персоналу та організацією, яка розміщується за межами України;
 • підтвердження, надане Державіаслужбою, що особа належить до авіаційного персоналу та має відповідне свідоцтво (посвідчення);
 • військово-облікові документи з відповідними відмітками районного (об’єднаного районного), міського (районного у містах, об’єднаного міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Підтвердним документом для державних інспекторів з авіаційного нагляду та осіб, уповноважених на проведення перевірок, є: 

 • наказ Державіаслужби про відрядження за кордон державного інспектора з авіаційного нагляду або особи, уповноваженої на проведення перевірок.

Підтвердним документом для працівників Державного авіаційного підприємства “Українаˮ є:

 • наказ підприємства про відрядження працівника за кордон.

Слід звернути увагу, що строк перебування за кордоном обмежується:

 • Авіаційний персонал, який працює у суб’єкта авіаційної діяльності (резидента), а також державні інспектори з авіаційного нагляду та особи, уповноважені на проведення перевірок, можуть безперервно перебувати за кордоном протягом строку відрядження. 
 • Авіаційний персонал, який працює або має намір працевлаштуватися у суб’єкта авіаційної діяльності (нерезидента), може безперервно перебувати за кордоном не більше строку дії трудового договору або договору про проходження тренажерної підготовки.”
 1. Постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2022 року № 1212, внесено зміни до Правил перетину державного кордону громадянами України.

Відповідно до внесених змін з переліку документів, необхідних для перетинання державного кордону громадянами України, виключено довідку до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (форма первинної облікової документації  №  157-1/о). 

Таким чином у разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану перетинати державний кордон мають право особи з інвалідністю за наявності:

 • посвідчення, яке підтверджує відповідний статус,

або

 • пенсійного посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Законів України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю», в яких зазначено групу та причину інвалідності,

або

 • довідки для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

Доступ до медичних послуг:

1. Верховна Рада України 18 жовтня 2022 року ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення контролю за відпуском лікарських засобів» (реєстраційний № 7444).

Змінами встановлюється:

 • заборона медичним працівникам призначати лікарські засоби, що мають відпускатися з аптечних закладів за рецептом, без оформлення відповідного рецепта;
 • заборона відпуску з аптечних закладів рецептурних лікарських засобів без рецепта, за недійсним рецептом або з порушенням встановленого МОЗ порядку відпуску лікарських засобів.

Слід звернути увагу, що зміни до законодавства почнуть діяти через три місяці з дня припинення чи скасування воєнного стану.

2. Міністерством охорони здоров’я України прийнято наказ від 11 жовтня 2022 року № 1841, яким внесено зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров’я України. 

Вказаними змінами, доповнено положення, відповідно до якого з 1 листопада 2022 року електронні рецепти на лікарські засоби, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини в чистому вигляді або в суміші з індеферентними речовинами, виписуються та відпускаються через електронну систему охорони здоров’я (в разі наявності технічної можливості у зареєстрованого в системі суб’єкта господарювання).

Реєстрація відпуску наркотичних лікарських засобів за електронним рецептом здійснюється в системі, відповідно до Порядку ведення Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я. Електронні рецепти не виписуються на наркотичні лікарські засоби, вироблені (виготовлені) в умовах аптеки.

Також визначено, що з 1 листопада 2022 року відпуск наркотичних лікарських засобів здійснюється аптечними закладами на підставі рецепта у паперовій формі, виписаного на спеціальному рецептурному бланку форми N 3 (ф-3).

3. Міністерством охорони здоров’я України прийнято наказ від 27 жовтня 2022 року № 1931, яким затверджено нову редакцію Реєстру лікарських засобів, які підлягають реімбурсації за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, станом на 20 жовтня 2022 року.

До оновленого реєстру для лікування захворювань  які передбачені програмою медичних гарантій включено 462 препарати, із яких 143 є безкоштовними.