Зробити пожертву
Укр / Eng
19.01.17

Майже рік тому, а саме 17 лютого 2016 року, у Парламенті України відбулися парламентські слухання на тему: “Стан дотримання прав внутрішньо переміщених осіб та громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території України та на тимчасово неконтрольованій території у зоні проведення антитерористичної операції”.

Присутність народних обранців на слуханнях була кричущо низькою. Більше ж засмучувала відсутність на заході перших осіб Уряду: делеговані були лише заступники міністрів юстиції і соціальної політики, які постали перед заповненим вщент внутрішньо переміщеними особами та правозахисниками залом Верховної Ради.

Тоді у сесійній залі Парламенту мали місце дуже емоційні і зворушливі виступи людей, які пережили всі жахи переміщення, та тих, хто спеціально приїхав на захід з так званої “сірої зони”.

За результатами слухань 31 березня 2016 року Верховна Рада України віддала більшість (229) голосів за затвердження Рекомендацій цих парламентських слухань.

Серед інших, текст затвердженого документу містив такі доручення для Кабінету Міністрів України:

 • розробити та затвердити державну програму, що включатиме положення щодо:
 • самозабезпечення та самозайнятості осіб, які проживають на території Донецької та Луганської областей;
 • профілактики, діагностики та лікування інфекційних захворювань, зокрема вірусних гепатитів, хвороб, що передаються статевим шляхом, ВІЛ/СНІД, у районі проведення антитерористичної операції;
 • стратегії державної інформаційної політики щодо громадян, які перебувають на тимчасово окупованій території України та на тимчасово неконтрольованій українською владою території в районі проведення антитерористичної операції;
 • підтримки та національно-патріотичного виховання дітей і молоді, які проживають на тимчасово окупованій території України та на тимчасово неконтрольованій українською владою території в районі проведення антитерористичної операції;
 • освітньо-гуманітарної політики щодо тимчасово окупованої території та тимчасово неконтрольованої українською владою території в районі проведення антитерористичної операції;
 • забезпечити створення умов та фінансову підтримку подальшого запровадження дистанційної освіти для дітей, які проживають на контрольованій території в районі проведення антитерористичної операції та на тимчасово неконтрольованій українською владою території;
 • забезпечити спрощення процедури отримання паспорта дітям, які проживають на тимчасово неконтрольованій українською владою території, скорочення строку оформлення та видачі такого документа тощо.

Досить тривалий час Урядом ігнорувалися вищезазначені Рекомендації.

Так, наприклад, 06 липня 2016 року відбулося розширене засідання Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин щодо заслуховування інформації представників Кабінету Міністрів України про стан реалізації Рекомендації. На розширеному засіданні Уряд представляли заступники міністрів соціальної політики та з питань тимчасово окупованих територій і ВПО. За результатами їхнього звітування та після виступів правозахисників, наприкінці засідання Голова Комітету резюмував, що роботу Уряду щодо виконання зазначених рекомендацій не можна визнати задовільною та закликав провести спеціальне засідання РНБО, присвячене захисту прав і свобод ВПО та громадян, які залишилися на тимчасово неконтрольованій території України.

Але, нарешті, 11 січня 2017 р. розпорядженням Уряду № 8-р було затверджено План заходів, спрямованих на реалізацію деяких засад державної внутрішньої політики щодо окремих районів Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження (далі – План заходів), який вперше за всю історію збройного конфлікту на Сході України визначив чіткий (хоч і не всеосяжний) план діяльності Уряду щодо інтеграції українського населення, яке змушено проживає в умовах ізоляції від своєї держави, назад.

План заходів – це невеличкий за обсягом документ у вигляді таблички, яким визначено 14 цілей, на досягнення яких він спрямований, 17 завдань, поставлених Урядом для реалізації вказаних цілей, 35 заходів, за допомогою яких планується досягнути визначені цілі, а також строки і виконавці відповідних заходів.
Виконавцями плану визначені міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, а також Донецька та Луганська облдержадміністрації. Ці органи мають щоквартально звітувати Міністерству з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб (далі – МінТОТ) про виконання заходів Плану. МінТОТ, в свою чергу, повинен щороку до 1 квітня подавати в Кабмін зведений звіт про стан виконання Плану заходів

Оскільки сам План стосується роботи з жителями тимчасово непідконтрольних територій і активності, передбачені ним, можуть кваліфікуватися різними суб’єктами по-різному, у пункті 2 розпорядження визначено, що органи влади повинні виконувати завдання Плану заходів з дотриманням вимог законодавства щодо протидії фінансуванню тероризму та недопущення дій, спрямованих на зміну кордонів чи територіальної цілісності України; а також запобігати та не допускати будь-яких дій, спрямованих на легітимізацію незаконних збройних формувань чи терористичних організацій, що перебувають на тимчасово непідконтрольних територіях, або дій, які можуть бути розцінені як пряме або непряме налагодження контактів з представниками таких незаконних збройних формувань чи терористичних організацій.

Із вказаного випливає, що під час виконання заходів Плану, органи влади можуть взаємодіяти лише з цивільним населенням, яке не змогло покинути тимчасово непідконтрольні території і залишилося проживати там.

Отже, основою для реалізації деяких засад державної внутрішньої політики щодо тимчасово непідконтрольних територій Уряд визначив досягнення таких 14 цілей:
 1. Посилення протидії корупції та тіньовій економічній діяльності;
 2. Розвиток внутрішнього ринку, підвищення ефективності його функціонування та вдосконалення механізму державного регулювання;
 3. Створення сприятливих умов для розвитку підприємництва, зниження тиску на бізнес з боку контролюючих органів;
 4. Забезпечення гарантованих Конституцією України прав і свобод громадян на основі впровадження європейських стандартів соціального захисту, підвищення якості соціальних послуг;
 5. Удосконалення системи надання адміністративних (управлінських) і соціальних послуг споживачам таких послуг;
 6. Поліпшення соціального захисту дітей, утвердження духовно і фізично здорової, матеріально забезпеченої та соціально благополучної сім’ї;
 7. Недопущення виникнення заборгованості із заробітної плати на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності;
 8. Реалізація державної мовної політики на основі норм національного та міжнародного права, забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України, гарантування вільного розвитку, використання і захисту російської, інших мов національних меншин;
 9. Створення належних умов для нарощення освітнього потенціалу України, забезпечення рівного доступу громадян до здобуття якісної освіти незалежно від місця проживання, майнового стану та фінансових можливостей;
 10. Сприяння культурному розвитку громадян України, створення умов для реалізації творчого потенціалу людини та суспільства, забезпечення рівних можливостей для всіх громадян України у задоволенні культурно-духовних потреб;
 11. Відновлення повноцінного діалогу між представниками різних соціальних та етнічних груп, культур та релігійних конфесій. Забезпечення створення умов для формування толерантного суспільства, гарантування свободи совісті та віросповідання;
 12. Забезпечення свободи засобів масової інформації та безперешкодного доступу до публічної інформації, створення умов для розвитку інформаційних технологій та інформаційного суспільства, широкої інтеграції і доступу громадян до світового інформаційного простору;
 13. Ефективне виконання державних цільових програм лікування найбільш поширених небезпечних для здоров’я і життя людини захворювань;
 14. Удосконалення державної політики у сфері фізичної культури і спорту, сприяння популяризації та поширенню здорового способу життя, організації змістовного дозвілля.

Якщо проаналізувати завдання і заходи Плану, отримаємо таку картину.

Отже, перша ціль щодо боротьби з корупцією і тіньовою економікою фактично стосується посилення роботи українських контрольно-пропускних пунктів в’їзду – виїзду (далі –КПВВ), які працюють на лінії зіткнення, зокрема заплановано проведення навчання з антикорупційного законодавства серед військовослужбовців та працівників правоохоронних органів, обладнання КПВВ системами відеоконтролю, а також покращення самих процедур перетину лінії зіткнення на КПВВ.

Щодо вдосконалення державного регулювання внутрішнього ринку, то тут мова йде про врегулювання особливостей господарської діяльності на неконтрольованій території, а також налагодження роботи необхідної кількості логістичних центрів поблизу КПВВ, в яких дуже часто роблять покупки українські громадяни, які були змушені залишитися на непідконтрольних територіях.

Досягнення цілі зі створення сприятливих умов для розвитку підприємництва, зниження тиску на бізнес з боку контролюючих органів полягає в створенні на рівні нормативних актів можливості для підприємців, які залишилися на непідконтрольних територіях, подавати податкову і бухгалтерську звітність в Україні, що має забезпечити додаткові надходження в український бюджет та бюджет Пенсійного фонду України, а також стане підґрунтям для опрацювання можливості виплати пенсій громадянам України, які залишаються на непідконтрольних територіях.

Впровадження європейських стандартів соціального захисту, підвищення якості соціальних послуг полягатиме в наданні громадянам з непідконтрольних територій цілого переліку послуг на підконтрольній території, зокрема: психологічних, соціально-педагогічних, соціально-медичних, юридичних, інформаційних соціальних послуг, послуг з працевлаштування; а також сприяння доставки гуманітарних вантажів на непідконтрольні території з боку підконтрольної частини території України.

Серед іншого, однією з цілей Плану заходів є удосконалення системи надання адміністративних послуг громадянам, тобто мається на увазі можливість утворення поблизу КПВВ центрів надання адміністративних послуг (чи їхніх відділень), де громадяни з непідконтрольних територій змогли би отримати свідоцтво про народження дитини, зареєструвати шлюб, отримати паспорт громадянина України.

Щодо захисту прав дітей, то цей напрям включає і проведення широкої інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо захисту дітей від участі у воєнних діях і збройних конфліктах, заохочення до просвітницької роботи серед дітей, їхніх батьків, інших законних представників; і сприяння переміщенню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з неконтрольованої території; і возз’єднання роз’єднаних внаслідок конфлікту сімей; і здійснення патронату над дітьми, які у зв’язку зі збройним конфліктом перебувають у складних життєвих обставинах.

Також Уряд планує працювати у напряму недопущення виникнення заборгованості із заробітної плати працівникам ПАТ “Укрзалізниця”, “НЕК “Укренерго” та інших підприємств, які забезпечують функціонування контрольованих об’єктів цих підприємств, що розташовані на неконтрольованій території.

Реалізація державної мовної політики полягатиме у дотриманні принципів незалежності і самостійності ЗМІ, які виходять державною та іншими мовами (в тому числі російською), а також сприянні виданню і розповсюдженню аудіо- та аудіовізуальних творів, друкованих видань різними мовами.

Важливе місце у Плані заходів посідає питання освіти. Так, Уряд запланував створити на рівні нормативних актів умови для отримання українських документів про освіту дітьми з непідконтрольних територій, а також відповідне методичне забезпечення дистанційного навчання таких дітей.

Приділено увагу також сфері культури. Серед заходів – проведення культурно-мистецьких заходів із залученням громадян з неконтрольованої території, зокрема виставок, презентацій, концертів, вистав, циркових вистав тощо (за умови дотримання вимог безпеки), а також розповсюдження книг, аудіо- та кінотворів українських авторів на непідконтрольні території.

Також планується залучати українців з непідконтрольних територій до спортивних змагань, матчів, спартакіад.

Окрім того, на органи влади покладено обов’язок здійснення так званої “народної дипломатії” для підтримки постійного діалогу безпосередньо між різними групами громадян, що проживають по різні боки лінії зіткнення, що включатиме серед іншого і розповсюдження соціальної реклами, відеороликів, спрямованих на формування толерантного суспільства; і взаємодія з професійними спілками підприємств, працівники яких забезпечують функціонування контрольованих об’єктів таких підприємств, що розташовані на неконтрольованій території; і залучення молоді та жінок до громадянського руху через програми, що сприятимуть їхній ролі як миротворців; і організація діалогу між державою та релігійними організаціями щодо практичної реалізації принципів терпимості та толерантності тощо.

План заходів передбачає також забезпечення свободи ЗМІ шляхом встановлення радіостанцій, телевеж, передавачів для розповсюдження сигналу їхнього мовлення на неконтрольованій території; розповсюдження друкованих ЗМІ на КПВВ; забезпечення КПВВ доступом до високошвидкісного мобільного інтернету (3G) з оснащенням Wi-Fi-зон (точок).

Важливим елементом Плану заходів також є заплановані активності щодо навчання ЗМІ роботі з чутливими питаннями конфлікту та дотримання стандартів журналістської етики.

Увага Уряду також буде спрямована на зниження рівня захворюваності на туберкульоз та ВІЛ-інфекцію/СНІД серед громадян, недопущення їхнього розповсюдження. Сприяння отриманню особами, які проживають на неконтрольованій території, медичної та іншої допомоги, лікарських препаратів, ліків, медикаментів для лікування туберкульозу, цукрового діабету та ВІЛ-інфекції/СНІДу, з допомогою міжнародних гуманітарних організацій.

  Таким чином, практично весь План складається із завдань і заходів, які за своєю природою покликані налагодити діалог в українському суспільстві та мають на меті створення підґрунтя для успішної і швидкої реінтеграції жителів тимчасово непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей після закінчення антитерористичної операції в ту частину українського суспільства, яка проживає на підконтрольній території на засадах поінформованості, терпимості, толерантності і недискримінації.

——–

https://www.facebook.com/kompravlud/posts/1233428680024980