Make a donation
Укр / Eng
23.07.17

Щоденно п’ять діючих КПВВ перетинають десятки тисяч людей. Влітку 2017 року загальна кількість осіб, які перетинали КПВВ, коливалася у межах від 30 000 до 40 000 на день.

Впродовж усього періоду існування офіційних коридорів перетину лінії зіткнення їхнє функціонування викликало велику кількість скарг. Диспропорція кількості таких коридорів/чисельності персоналу КПВВ та кількості охочих перетнути лінію зіткнення є очевидною. Це призводить до багатьох негативних явищ та значно обмежує свободу пересування населення. Інформація про довгі черги, неналежне обладнання КПВВ, корупцію та інциденти регулярно з’являється у ЗМІ та соціальних мережах, змушуючи правозахисників вести ретельний моніторинг дотримання прав людей, що перетинають лінію зіткнення через чинні КПВВ. Спостерігаючи за процесами перетину та вивчаючи думки людей, які перетинають лінію зіткнення, БФ «Право на захист» сприяє дотриманню законних норм та правил усіма учасниками процесу перетину та покращенню ситуації шляхом надання рекомендацій щодо необхідних змін задля покращення умов обслуговування осіб, які перетинають КПВВ.

Даний звіт є результатом опитування, яке проводиться з червня 2017 року БФ «Право на захист» на регулярній основі на 5 контрольних пунктах в’їзду-виїзду (КПВВ) до непідконтрольної Урядові України території. Опитування є частиною моніторингу стану реалізації прав осіб, які постраждали внаслідок конфлікту, в рамках проекту «Адвокація та правова допомога внутрішньо переміщеним особам», що реалізується БФ «Право на захист» за підтримки Агентства ООН у справах біженців (UNHCR). Таке опитування має на меті з’ясувати причини, умови та ризики, які супроводжують перетин лінії зіткнення через КПВВ. Зібрана під час опитування інформація допоможе визначити потреби, прогалини та тенденції, а також забезпечити доказову базу для діяльності з адвокації.[/vc_column_text]

[/vc_column_text]

[/vc_column_text]Tens of thousands of people cross the five operating EECPs every day. In summer 2017 the total number of people crossing EECPs daily ranged from 30,000 to 40,000.

Since the creation of official corridors for crossing the line of contact, their operation has raised a great number of complaints. The imbalance between the number of such corridors / number of the EECP staff and the number of people wishing to cross the line of contact is obvious. This leads to numerous negative phenomena and significantly limits civilian freedom of movement.

Information about long lines, unsatisfactory equipment of the EECPs, corruption and incidents appear regularly in the media and on social networks, inducing human rights advocates to conduct thorough monitoring of observance of the rights of the people crossing the line of contact through the operating EECPs. By observing the crossing processes and studying opinions of persons crossing the line of contact, R2P contributes to monitoring the protection environment and respect for civilians’ rights in the crossing process.

This report is based on the results of a survey conducted by the Charitable Foundation «The Right to Protection» (R2P) at the five entry-exit checkpoints (EECPs) to enter the non-governmentcontrolled area (NGCA) and administered on a regular basis since June 2017. The survey is a part of the monitoring of violations of rights of conflict-affected populations within the framework of the project «Advocacy, Protection and Legal Assistance to the Internally Displaced Population of Ukraine» implemented by R2P with the support of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). The purpose of the survey is to explore reasons and concerns of those travelling from the NGCA to the government-controlled area (GCA), as well as conditions and risks associated with crossing the line of contact through EECPs. The information collected in the survey helps identify needs, gaps and trends, and provides an evidentiary basis for advocacy efforts.[/vc_column_text]

[/vc_column_text]

[/vc_column_text]