Зробити пожертву
Укр / Eng

Коротко про БФ «Право на захист»

БФ «Право на захист» – українська благодійна організація, діяльність якої спрямована на захист і дотримання прав людини вразливих груп населення: біженців, вимушених переселенців, осіб без громадянства та осіб під ризиком без громадянства і без документів.

Докладна інформація про діяльність БФ «Право на захист» надана на веб-сайті  https://archive.r2p.org.ua.

Потреби

БФ «Право на захист» запрошує професійні соціологічні організації подати пропозицію щодо проведення Дослідження «Оцінка потреб громад Чернігівської області в соціальних послугах та аналіз прогалин спроможності й стійкості».

Про проєкт

Дослідження потреб та аналіз стійкості є складовою пілотного проекту «Екстрена допомога Україні: Допомога в посиленні спроможності та стійкості установам надання соціальних послуг в Чернігівській області», який реалізує Благодійний фонд «Право на захист» (далі –  ПнЗ) за сприяння AWO International та за фінансової підтримки Aktion Deutschland Hilf. Загальна мета проєкту – покращити рівноправний доступ постраждалого від війни та вразливого населення до соціальних послуг у громадах Чернігівської області.

ПнЗ надає пакет допомоги надавачам соціальних послуг державного/комунального сектору в громадах Чернігівської області, завдяки якому маємо забезпечити стале надання якісних послуг в умовах воєнного стану, відключення електроенергії, опалення, інтернету, підвищити інституційну спроможність та стійкість відповідних установ.

Права та потреби в допомозі для осіб та сімей, які опинились в складних життєвих обставинах мають бути реалізовані завдяки впровадженню обґрунтованих стратегій посилення стійкості установ надання соціальних послуг. Це дозволить надавачам соціальних послуг реагувати на виклики, спричинені війною, а також бути готовими безперервно надавати якісні послуги та посилити спроможність впоратися з надзвичайними ситуаціями в умовах відключення електроенергії, води, опалення та інтернету.

З метою підвищення стійкості надавачів соціальних послуг державного/комунального сектору в громадах Чернігівської області в проєкті передбачено реалізувати низку заходів, які включають два компоненти: сприяння розвитку спроможності та допомога в натуральній формі відповідним установам.

Компонент розвитку спроможності включає такі компоненти, як дослідження оцінки потреб, аналіз прогалин спроможності та аналіз стійкості у сфері надання соціальних послуг в громадах Чернігівської області, щоб допомогти місцевим установам соціальних послуг зрозуміти їхні потреби та можливості. Відповідно до рекомендацій BMZ щодо аналізу стійкості, його результати допоможуть ПнЗ сформувати подальші активності на 2023-2026 роки з урахуванням ризиків і криз, що є важливим, особливо в нестабільному контексті Чернігівської області України . Використання результатів аналізу стійкості допоможе розширити сильні сторони, потенціал і спроможність надавачів соціальних послуг державного/комунального сектору для сталого надання соціальних послуг особам/сім’ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах. Також цей компонент проекту включає навчання з підвищення кваліфікації для працівників надавачів соціальних послуг державного/комунального сектору цільових громад Чернігівської області, зокрема з таких тем: (1) практика застосування міжнародних гуманітарних стандартів захисту цивільного населення, (2) як поліпшити енергоефективність установи, (3) основи психологічної підтримки та надання соціальних послуг під час війни, (4) робота з жертвами гендерного насильства.

Компонент натуральної допомоги передбачає забезпечення державних/комунальних надавачів соціальних послуг обігрівачами, електрогенераторами та інтернет-обладнанням задля забезпечення безперервності надання соціальних послуг в умовах відключень електроенергії та опалення. Крім того, проєкт передбачає проведення реставраційно-ремонтних заходів у вигляді поточних ремонтів та оснащення приміщень відповідно до потреб цільових соціальних установ. Відновлення та реконструкція зношених та пошкоджених внаслідок обстрілів приміщень суттєво сприятиме покращенню ситуації із наданням соціальних послуг вразливим групам населення.

Мета дослідження «Оцінка потреб громад Чернігівської області в соціальних послугах та аналіз прогалин спроможності й стійкості»

 • з’ясувати, як змінилися потреби в соціальних послугах на рівні громад в умовах війни, на скільки змінилась кількість отримувачів соціальних послуг порівняно з 2021 роком, визначити, які види соціальних послуг наразі є найбільш затребуваними в мешканців громад та ВПО;
 • виявити, чи змінилися потреби надавачів соціальних послуг державного/комунального сектору після початку війни 24 лютого 2022 року, з’ясувати, які потреби (у тому числі щодо розвитку спроможності) є пріоритетними для них задля забезпечення сталого надання якісних послуг своїм бенефіціарам в умовах воєнного стану;
 • здійснити аналіз стійкості громад у сфері соціальних послуг в умовах воєнного стану, визначити основні фактори впливу на стійкість;
 • отримати вихідні дані для стратегічного планування та розробки майбутніх програм підтримки громад з боку ПнЗ.

Звіт з результатами дослідження буде публічний, він має стати корисним джерелом інформації для інших гуманітарних організацій щодо актуальних потреб у сфері соціальних послуг задля ефективного виділення необхідних ресурсів для надання соціальних послуг у майбутніх інтервенціях допомоги. На основі результатів дослідження політики зможуть покращити законодавство у сфері соціального захисту і надання соціальних послуг у практичній площині.

Завдання дослідження

 • сформувати переліки соціальних послуг, доступних і недоступних у громадах, проаналізувати, наскільки перелік наданих соціальних послуг задовольняє/закриває потреби отримувачів;
 • визначити потенційних отримувачів соціальних послуг (як серед мешканців цільових громад так і ВПО, які отримали цей статус після 24 лютого 2022 року );
 • з’ясувати, чи змінилась кількість запитів на надання соціальних послуг з початку воєнного стану;
 • оцінити, наскільки отримувачі задоволені якістю соціальних послуг;
 • виявити проблеми забезпечення/доступу до соціальних послуг у громадах, висвітлити основні труднощі під час отримання соціальних послуг (бар’єри, оцінка доступності, віддаленості тощо);
 • оцінити сталість і якість надання соціальних послуг; виявити, які саме фактори впливають на сталість надання та якість соціальних послуг;
 • оцінити, наскільки надавачі послуг задоволені умовами для надання послуг (наприклад, чи забезпечені надавачі соціальних послуг необхідною матеріально-технічною базою для якісного надання соціальних послуг), визначити ресурси та можливості/спроможність надавачів соціальних послуг, які механізми були задіяні надавачами, якщо кількість запитів на соціальних послуги змінилась;
 • оцінити потреби/труднощі надавачів соціальних послуг (додаткове фінансування, потреби в навчанні, психологічній підтримці, обладнанні тощо) для сталого надання послуги;
 • дослідити, чи запровадили надавачі власні адаптовані програми надання соціальних послуг, яку підтримку надають власному персоналу, щоб допомогти адаптуватися до роботи в умовах військового стану;
 • визначити, задоволення яких основних потреб допоможе забезпечити стійкість сфери соціальних послуг у громадах.

Географія дослідження

П’ять об’єднаних територіальних громад Чернігівської області:

 • Городнянська міська ТГ;
 • Чернігівська міська ТГ;
 • Ніжинська міська ТГ;
 • Козелецька селищна ТГ;
 • Прилуцька міська ТГ.

У цих громадах діє близько 35 різних установ та закладів соціальних послуг, серед яких, зокрема:

 • територіальні центри обслуговування (надання соціальних послуг) та їхні структурні підрозділи;
 • заклади інституційного догляду та виховання дітей (навчальні заклади інтернатного типу, дитячі будинки, центри соціально-психологічної реабілітації дітей з групами короткотривалим перебування, центри соціально-психологічної реабілітації дітей з групами довготривалим перебування, центри комплексної реабілітації дітей з інвалідністю тощо);
 • заклади для дорослих, що надають соціальні послуги стаціонарного догляду та підтриманого проживання, паліативного/хоспісного догляду, а також інші заклади інституційного догляду (заклади для ветеранів праці, для людей з інвалідністю, геріатричні пансіонати, психоневрологічні інтернати тощо);
 • кризові та координаційні центри допомоги ВПО;
 • управління та департаменти соціального захисту різного рівня, департаменти сім’ї та молоді.

Цільові аудиторії:

 • Фактичні отримувачі соціальних послуг (мешканці цільових громад і ВПО, які отримали цей статус після 24 лютого 2022 року) та їхні сім’ї;
 • Потенційні отримувачі соціальних послуг (мешканці цільових громад і ВПО, які отримали цей статус після 24 лютого 2022 року ) та їхні сім’ї;
 • Надавачі соціальних послуг (адміністрація та соціальні працівники інституцій, установ, закладів; державних, комунальних, недержавних форм власності);
 • Представники органів місцевого самоврядування (управління та департаменти соціального захисту різного рівня, департаменти сім’ї та молоді).

Очікується, що в межах проведення дослідження Виконавець:

1. Розробить та погодить із Замовником методологію дослідження, включаючи розробку оцінки, список ключових показників, дизайн вибірки, інструменти збору даних (опитувальники, гайди тощо), процедури обробки даних та оцінювання показників;

2. Розробить та погодить із Замовником структуру аналітичного звіту;

3. Здійснить збір даних відповідно до розробленої методології;

4. Забезпечить введення даних, валідизацію, арифметичний та логічний контроль;

5. Забезпечить обробку даних;

6. Здійснить оцінювання показників та аналіз результатів;

7. Розробить рекомендації щодо подальший дій для розвитку спроможності та стійкості цільових громад у сфері надання соціальних послуг, задоволення потреб фактичних та потенційних бенефіціарів соціальних послуг;

8. Підготує Матрицю стійкості, яка узагальнює та візуалізує потенціал та потреби громад до стійкості;

9. Підготує аналітичний звіт (українською та англійською мовою), презентацію із ключовими результатами дослідження (українською та англійською мовою мовою) та зведені таблиці;

10. Організує публічний захід для презентації та обговорення результатів дослідження за участі ключових стейкхолдерів у м. Чернігові.

Методологія дослідження

Очікується, що Виконавець запропонує та обґрунтує своє бачення методології, зокрема щодо найбільш оптимальних методів, побудови вибірки, кількості необхідних інтерв’ю, ФГД задля досягнення поставленої мети дослідження.

Орієнтовне бачення Замовника щодо інструментів збору даних є таким:

 • кабінетне дослідження (вивчення та аналіз наявних документів, статистичних даних, поточних державних та місцевих програм соціального характеру та відповідних розділів у місцевих стратегіях та планах соціально-економічного розвитку; відповідність місцевих програм та їхнього змісту реальним потребам, стан їх фінансування та виконання);
 • опитування потенційних та поточних отримувачів соціальних послуг та/чи членів їхніх сімей має проводиться на основі особистих інтерв’ю “віч-на-віч” за місцем проживання респондента відповідно до сформованої репрезентативної вибірки (з квотами по мешканцям цільових громад і ВПО, які отримали цей статус після 24 лютого 2022 року) – обсяг вибірки не менше 1000 респондентів у віці старше 18 років;
 • глибинні інтерв’ю з ключовими інформантами в кожній з цільових громад (керівниками закладів/установ соціальних послуг, соціальними працівниками, представниками місцевого самоврядування тощо) – щонайменше по 5 інтерв’ю в кожній громаді;
 • глибинні інтерв’ю з експертами для виявлення ключових проблем у сфері надання соціальних послуг – щонайменше 5;
 • фокус-групові дискусії з отримувачами соціальних послуг та соціальними працівниками – 4 ФГД.

Терміни проведення

1. Розробка та погодження методології – три тижні з дати підписання договору;

2. Польовий етап – два місяці;

3. Підготовка аналітичного звіту – один місяць;

4. Кінцевий термін – 15 червня 2023 року.

Кінцевою діяльністю по цьому проєкту вважається проведення публічного заходу з презентацією та обговоренням результатів дослідження.

Вимоги до Виконавця:

 • перевагу буде надано потенційному Виконавцю, який має досвід з проведення дослідження з оцінки потреб громад в допомозі в умовах воєнного стану та аналізу стійкості громад;
 • перевагою буде наявність у потенційного Виконавця доведеного досвіду проведення досліджень у сфері надання соціальних послуг, зокрема в аналізі доступності, оцінювання надання послуг, розробки відповідних рекомендацій;
 • потенційний Виконавець повинен мати доведений досвід проведення опитування важко досяжних груп населення, ВПО, вразливих груп населення та населення, яке постраждало від війни;
 • перевагою буде наявність у команді потенційного Виконавця фахівця з питань аналізу прогалин спроможності та аналізу стійкості;
 • потенційний Виконавець має надати чітку структуру команди, яка працюватимете над дослідженням із зазначенням посад, призначених працівників, стажу роботи на цих посадах;
 • потенційний Виконавець має надати належно розроблений технічний підхід до реалізації дослідження з оцінки потреб громад Чернігівської області в соціальних послугах та аналізу прогалин спроможності та стійкості.

В яких розбивках подавати бюджет:

 • Розробка методології (з зазначенням термінів виконання);
 • Польовий етап з окремою вартістю всіх інструментів, (потрібно вказати вартість за одну одиницю) :
  – Інтерв’ю “віч-на-віч”,
  – Глибинне Інтерв’ю,
  – Фокус Групова Дискусія;
 • Підготовка аналітичного звіту;
 • Підготовка публічного заходу.

Мова пропозиції – українська

Якщо у вас виникнуть питання щодо проведення дослідження, ви можете звертатися за електронною адресою: [email protected] та за телефоном +380675379184.

Щодо питань тендерної процедури, звертайтеся, будь ласка, за електронною адресою [email protected] та за телефоном +380675703200.

Оплата буде здійснюватися за безготівковим розрахунком.

Для участі в тендері просимо надати:

– вашу пропозицію щодо проведення дослідження та етапи його втілення;
– цінову пропозицію у вигляді чіткої загальної ціни за вищевказані вимоги;
– реєстраційні документи Вашої організації.

Просимо надіслати Вашу пропозицію не пізніше 22 лютого 2023 – 23:59 год. на електронну адресу [email protected].

Зверніть увагу, що при відправці на іншу електронну адресу пропозиція не буде допущена до участі в тендері.

Ваша пропозиція розглядатиметься протягом п’яти робочих днів після завершення збору, про результати буде повідомлено окремо.

З повагою,

Президент БФ «Право на Захист»

Галкін О.Ю