Зробити пожертву
Укр / Eng

I. ВСТУП

Благодійна організація «Благодійний фонд «Право на захист» бажає залучити аудиторську фірму з метою аудиту Організації за 2021 – 2022 рік.

Метод проведення аудиту – віддалений режим з можливістю відвідування офісу в окремі дні (за попереднім погодженням сторін).

Період проведення аудиту: 20 березня – 07 квітня 2023 року.

Просимо враховувати, що остаточний звіт подається до 15.04.2023р.

II. ПЕРЕДУМОВИ

Витрати, понесені організацією на основі касового методу у 2021 році, становлять 80 млн. грн. Загальні активи організації на 31.12.2021 р. становлять 30 млн. грн.

Витрати, понесені організацією на основі касового методу у 2022 році, становлять 540 млн. грн. Загальні активи організації на 31.12.2022 р. становлять 390 млн. грн.

У попередні роки фінансові звіти загального призначення Організації перевірялися  незалежними аудиторами.

Аудиту піддавалися звіти спеціального призначення відповідно до керівних принципів донорів.

Організація є неприбутковою, не є платником ПДВ і податку на прибуток.

III. СТАНДАРТИ ЗВІТУВАННЯ

Організація готує загальну фінансову звітність відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Звіти донорам Організація готує відповідно до керівних принципів Донора.

IV. ЦІЛІ ТА ОБСЯГ РОБОТИ ДЛЯ АУДИТУ

Аудит здійснюється відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (ISA), виданих IAASB (Радою з міжнародних стандартів аудиту та гарантій). Аудит здійснюється зовнішнім, незалежним та кваліфікованим аудитором (призначений державний бухгалтер / уповноважений державний бухгалтер тощо).

Метою є проведення Аудиту фінансової звітності загального призначення:

a) Висловити незалежну аудиторську думку щодо того, чи фінансова звітність Організації загального призначення (Баланс, Звіт про фінансові результати) представлена достатньо, у всіх суттєвих аспектах фінансового стану Організації станом на 31 грудня 2021 року/31 грудня 2022 року та зміни в  активах за рік, що закінчився, результати діяльності за рік, що закінчився, відповідають Національним правилам бухгалтерського обліку (стандартів).

b) Оцінити ризик контролю та виявити суттєві (змістовно) недоліки, включаючи істотні (фінансово) недоліки, в межах процедур аудиту, необхідних для висловлення думки; узагальнити висновки щодо питань внутрішнього контролю Організації.

c) Оцінити дотримання Організацією національного податкового законодавства та нормативно-правових актів.

d) Визначити, чи вжила Організація належні коригувальні заходи щодо попередніх аудиторських рекомендацій.

e) Аудитори повинні переглянути та коротко описати в підсумковому розділі аудиторського звіту стан дій, вжитих по всіх висновках та рекомендаціях, які були надані в попередніх аудитах Організації.

V. ЗВІТНІСТЬ АУДИТОРА

Звітність повинна містити деталі щодо аудиторської методології та обсягу аудиту, які були використані під час аудиту.

Звітність  повинна   містити   гарантію,  що   аудит   проводився  відповідно   до   міжнародних стандартів аудиту IAASB та кваліфікованим аудитором.

Звіт незалежного аудитора повинен чітко визначати, згідно якого стандарту проводився аудит (наприклад, МСА 800/805).

Фінансовий звіт, який був предметом аудиту, додається до аудиторської звітності.

Звітність  повинна  містити  підпис  відповідального  аудитора,  титульну  сторінку  та  назву аудиторської компанії.

Аудиторські звіти та управлінський лист складаються українською та англійською мовами, кожна в 3 друкованих виданнях та 1 електронному (pdf форматі).

Очікується, що аудитор подає до Організації:

  • Звіт незалежного аудитора стосовно фінансової звітності загального призначення за повні 2021 та 2022 фінансові роки.
  • Управлінський лист

У поєднанні з аудитом зовнішній аудитор повинен оцінити операційні та внутрішні процедури контролю, які можна було б покращити. Виявлені слабкі сторони внутрішнього контролю (висновки), повинні бути повідомлені зовнішнім аудитором у формальному управлінському листі.

Перелік висновків не обмежується обсягом робіт, а аудитор може вільно розглядати додаткові запитання .

Лист керівництву також включає рекомендації зовнішнього аудитора для вирішення будь-яких виявлених недоліків, а також питання невідповідності національним податковим законам і нормативним актам та зауваження керівництва організації. Рекомендації мають бути представлені в пріоритетному порядку.

Аудитори повинні визначити, чи вжила Організація адекватні коригувальні дії щодо попередніх рекомендацій з аудиту, переглянути та коротко описати стан вжитих заходів.

Проект листа керівництву надсилається від зовнішніх аудиторів до Президента з копією Фінансовому директору Організації для коментарів щодо висновків та рекомендованих подальших дій. Зовнішній аудитор повинен потім підготувати остаточний управлінський лист, коротко вказавши коментарі керівництва. Остаточний управлінський лист надсилається Президенту організації.

V. УМОВИ ВИКОНАННЯ

Кінцеві терміни домовленостей про проведення аудиту :


Ведення переговорів та підписання контракту:

до 15.03.2023;

Польові роботи з аудиту повинні бути завершені:

до 07.04.2023;

Проект аудиторського звіту та управлінського листа:

За попереднім погодженням;

Остаточний звіт з аудиту та управлінський лист:

до 15.04.2023;

Звіт аудитора надається безпосередньо Організації.

VII. ДОСТУП ДО ЗАСОБІВ ТА ДОКУМЕНТІВ

Організація надасть повний доступ до всіх документів, а також до всіх працівників Організації, щоб аудитор зміг  отримати чітку картину фінансового стану Організації.

VIII. ВИБІР АУДИТОРА

Аудитор повинен бути повністю неупередженим та незалежним від усіх аспектів управління або фінансових інтересів в Організації. Протягом періоду, на який поширюється аудит, а також під час проведення аудиту, аудитор не повинен працювати, виконувати функції директора або мати будь-які фінансові, сімейні або тісні ділові відносини або будь-яке інше відношення чи спільний інтерес з будь-яким іншим старшими працівниками в управлінні Організацією. У цьому аспекті Організація просить аудитора розкрити будь-які відносини, які могли б поставити під загрозу його / її незалежність.

Вибирається аудиторська компанія, яка проводила аудит Організації не більше двох років поспіль.

8.1 Вимоги до тендерних пропозицій:

Для участі в тендері, аудиторська компанія подає тендерну пропозицію, яка повинна бути доставлена електронною поштою на адресу [email protected]. Тендерна пропозиція повинна містити такі документи:

  • Скановану копію підписаного листу зацікавленості із зазначенням назви компанії, адреси, контактної інформації (телефон, електронна пошта, адреса веб-сайту), повна назва контактної особи. Лист повинен містити гарантію незалежності, розуміння обсягу робіт, що підлягають виконанню, цілей аудиту, методології аудиту, загальної спроможності виконувати аудиторські завдання, включаючи наявність аудиторських кадрів та керівників з належними знаннями та кваліфікацією, план аудиту з комерційною пропозицією у гривнях (вказується загальна вартість послуг та тариф за годину), перелік звітів, які мають бути надані в результаті аудиту;
  • Комерційну пропозицію в гривнях (вартість послуг погодинно) та контакти відповідальної особи яка уповноважена відповідати на запитання щодо тендерної пропозиції.
  • Скановану копію витягу з Державного реєстру юридичних осіб;
  • Скановану копію дійсного свідоцтва про зарахування до реєстру аудиторських фірм, видана Аудиторською палатою України;
  • Надати інформацію та скановані документи, що підтверджують досвід роботи аудиторської компанії в проведенні аудиту неприбуткових організацій. Надаються рекомендації від 3 клієнтів, видані не раніше 2019 року;
  • Дані про загальну кількість кваліфікованих працівників, старших фахівців та керівників для виконання поставлених завдань, копії сертифікатів аудитора, а також резюме команди з виконання завдань. Скановані копії сертифікатів професійної освіти (якщо такі є);
  • Сканована копія останнього сертифіката, виданого Аудиторською палатою України на основі зовнішньої оцінки системи контролю якості.

8.2 Ключові критерії оцінки:

Тендерні  пропозиції,  які  не  відповідають  вимогам  до  тендерних  пропозицій  (8 .1  Вим оги до тендерних  пропозицій), не підлягають подальшій оцінці.

Тендерні пропозиції, які відповідають вимогам тендерних пропозицій (8.1 Вимоги до тендерних пропозицій), будуть додатково оцінені за такими критеріями:Критерії оцінки

Максимальний бал

1

Вартість послуги

30

2

Досвід аудиту:

Досвід аудиту не менше 5 років

20

Досвід проведення аудиту неприбуткових організацій

15

3

Кваліфікація аудиторів

35

Загальний рахунок

100

Документи мають бути надіслані на адресу електронної пошти [email protected]. В темі листа має бути позначено: Аудит, номер тендеру та вказана коротка назва організації, яка подається на тендер.

Кінцевий термін подання пропозицій на тендер 01 березня 2023 року, 23:59 за Київським часом. Заявки, які подані пізніше, розглядатися не будуть.

Усі організації, які надали тендерні пропозиції у зазначені терміни, будуть повідомлені про прийняте рішення.

У разі виникнення запитань, Ви можете звертатися до Анни Усової за електронною поштою [email protected].

Нагадуємо, що пропозицій приймаються виключно за електронною адресою [email protected].

Дякуємо за співробітництво.

З повагою,
Президент
Олександр Галкін